Şükran Ayinine Giriş

((hazırlık dönemi (advent))

 

Her Şeye Gücü Yeten Tanrımız RAB şimdi ve daima lütuf ve yakarış ruhunu üzerimize çözsün; öyle ki, Mesih’in çarmıhta parçalanan bedeni, akan kanı daima sizleri günahlar için olan tövbenizde ve kurtuluşunuz için olan övgünüzde etkin kılsın. amin.

 

Mesih önündeki samimi alçalış her seferde bizleri ona acıkmışlığa götürmeli; ve Kutsal Yazılardaki “Ruh ve Gelin, "Gel!" diyorlar. İşiten, "Gel!" desin. Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın” diyen sözler (Vahiy 22:17) hepimizin Mesih’e olan özleminin bir duası olmalıdır. böylece Mesih’in çarmıhına baktığımızda Tanrı’nın günaha olan kızgın öfkesinin gazabını görerek, adaleti ve merhameti bizim için sağlayan Mesih’e şükrederek; Kutsal Yazıları Mesih’e olan tutkumuzun tekrar tutuştuğu bir dua olarak Rab’be kaldırmalıyız; Kutsal Ruh’un ve tarih boyunca Mesih’in yeryüzündeki aziz kilisesinin “diri yaşam suyuna gelin” diyen seslenişine bizler de tövbe ve alçalışla "Gel! yaşam suyundan karşılıksız al” diyerek bütün uluslara sözlerimizle ve işlerimizle tanıklık ederek çağrıda bulunmalıyız. Mesih’e ve O’nda tamamlanacak olan her şeye acıkmışlığımız ve susamışlığımız ancak bu şekilde tatmin bulacaktır.

 

tövbe ve alçalış ile olan yenilenmeyle; iman ile bu sofraya katılmak Mesih’ten besleneme yolumuzdur.

 

Mesih’in günahsızlığına, kutsallığına, doğruluğuna bakarak; bunları bizim kutsallığımız, bizim doğrulumuz sayan Baba Tanrı’ya şükrederek; Tanrı sevgisinde yenilenmeyi ve böylece bu sofraya katılmış kimseler olarak iman ailesine Tanrı sevgisinde hizmet etmeyi tecrübe ederiz. bu sofra ile hatırladığımız, acıktığımız ve kutladığımız Tanrı sevgisi aynı zamanda imanın ev halkına olan sevgimizde yenilendiğimiz, bağışlamayı öğrendiğimiz, alçakgönüllülükle bağışlanma dilediğimiz bir fırsat zamanıdır.

 

böylece Mezmur 50:5 ayetinde “Toplayın önüme sadık kullarımı, Kurban keserek benimle antlaşma yapanları” diyen sözleri şimdi kilisede bu sofra aracılığı ile yeniden yaşıyoruz. ve bu sofra vesilesi ile Tanrı ile antlaşmamızın işareti olan kutsal vaftiz tacımızı ve onda simgelenen Mesihsel lütufları hatırlayarak bu sofraya katılıyoruz.

 

ve Mesih’in çarmıhının anlatıldığı 22.Mezmurun bu sözlerini şükran duamız olarak Rab’be sunalım:

26 Yoksullar yiyip doyacak,

RAB'be yönelenler O'na övgü sunacak.

Sonsuza dek ömrünüz tükenmesin!

 

bu kutsal sofra aracılığı ile hatırladığımız tüm lütuflar daima Tanrı’ya şükranla hizmet ve şükranla tanıklık için sizleri güçlendirsin. amin.

 

 

 

Rab’bin Sofrasından Sonra ([Post Communion] –şükran ve adanma duası)

 

Yüce olan Babamız,

kutsal gücünle halkına destek ol,

bizleri yönlendir;

Senin engin lütufkar şefkatinle

yüce merhametinle bizlere yardım et;

Mesih’te büyümek

ve O’ndaki zenginliğe tanıklık etmek için

iman, umut ve sevgide halkını yenile,

öyle ki, bütün yaşamlarımız

daima Sana övgü getiren bir şükran sunusu olsun. amin.

 

(Korintliler 11:26 ayeti ile sofranın dağıtımının tamamlandığı ilan edilir)

I.Korintliler 11:26 Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.

 

 

BEREKETLEME

I.Korintliler 1:8 Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir.

9 Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir.