Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,

samimi tövbe ile Sana geliyorum,

kutsal evrensel ve elçisel imanda beni yenile;

evrenin kralı olan Babamız,

sevgin sonsuzdur, merhametin sınırsız;

bizlere Kutsal Sözlerini verdin,

Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin;

Sana sonsuz şükürler olsun,

övgü ve yücelik Senindir;

sonsuzluğun Tanrısı,

Sen dün, bugün ve yarın aynısın,

Kutsal Sözün ile halkını daima yönlendirdin;

Kutsal Sözün ve Kutsal Ruh’un ile halkına öncülük edersin.

Kelam’ın ile  aklımı ve yüreğimi karmaşıklıktan arıt,

esas ihtiyacmı olan düzeni ve yönü bana göster;

lütfunla beni kendi isteğine göre yönlendir

ve Mesih’te umudumda beni yenile.

ey Tanrı, lütfet bana,

sevgin uğruna;

sil isyanlarımı,

sınırsız merhametin uğruna.

aklımı ve yüreğimi kutsal tapınağına sunuyorum;

huzurunda yenilenmiş bir akıl ve kalp ile

değişmek ve yenilenmek için bekliyorum;

merhametin derindir, isyanımı sil,

kendimi aklayacak bir şeyim yok

günahımı bağışla.

tümüyle yıka beni suçumdan,

arıt beni günahımdan.

Senin kutsal bakışlarından hiçbir şey gizlenemez.

aklımı ve yüreğimi yenile,

huzurunda daima doğruluk ile yürüyebileyim diye

beni istediğin gibi bir kiş yap.

çünkü biliyorum isyanlarımı,

günahım sürekli karşımda.

günahı doğru anlamak

ve daima kutsallığı özlemek için

bana merhamet eyle,

Sana karşı, yalnız Sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

öyle ki, konuşurken haklı,

yargılarken adil olasın.

tek iyi olan Seni anlayabilmem için,

kutsal adaletin karşısında sonsuz yargıyı hak ettiğimi

ve bir gazap çocuğu olduğumu görebilmem için

beni yenile;

iyiliklerine karşı ben suçluyum,

emirlerine karşı hatalıyım ben,

yanlışlarım çoktur, beni bağışla.

suç içinde doğdum ben,

günah içinde annem bana hamile kaldı.

kendimde iyi bir şey yok,

gözlerimi sonsuz zaferine

ve kutsal güzelliğine çevir;

zayıflığıma gücünü ver, hatalarımı kaldır,

imansızlığa düşmeyeyim diye

beni bencillikten koru.

madem Sen gönülde sadakat istiyorsun,

bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.

günahın bende açtığı yara derindir,

zayıflığımı bağışla;

yüreğimin gizli derinliklerini

Sana veriyorum;

Sana sadık kalabilmem için

beni değiştir, istediğin bir kişi olayım.

beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

yıka beni, kardan beyaz olayım.

hata ve günahlardan Sana sığınıyorum

kutsal yardımını bana bağışla;

gerçek merhamet Sendedir,

lütfunla beni pakla.

neşe, sevinç sesini duyur bana,

bayram etsin ezdiğin kemikler.

aklımı arıt, kalbimi temizle,

Senin herşeyi gördüğünü

ve herşeyi bildiğini daima hatırlamak için

bana merhamet eyle;

kutsal elin altında alçalmayı

ve Seni daha fazla tanımayı diliyorum;

öyle ki, kendimi Senin bakışlarınla tanıyayım.

bakma günahlarıma,

sil bütün suçlarımı.

iman atamız İbrahim, İshak ve Yakup’a verdiğin

kutsal antlşamanı hatırla,

sonsuz sevginde koru beni;

merhametini üzerime gönder,

yıkayan ve pak kılan sevgini bana bağışla;

Mesih gibi bağışlayanlardan olabilmem için

benliğimi Mesih’in çarmıhına germeyi bana öğret.

ey Tanrı, bende temiz bir yürek yarat,

yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

sözlerimle ve işlerimle

Sana layık olayım;

aklımda daima Kutsal Sözlerin olsun,

yüreğimde daima kutsal sevgin taht kursun,

kutsal sevgin ve kutsal korkun yüreğimin sevinci olsun.

aramıza alçalışla gelen Mesih’e layık değilim;

bizler için ayartıdan, acıdan, utançtan geçen Mesih’e layık değilim,

bizler için çarmıhtan ve mezardan geçen Mesih’e layık değilim,

huzurunda suçluyum, beni bağışla,

beni huzurundan atma,

Kutsal Ruhun'u benden alma.

diri yaşam suyu Rabbim Mesih’te yıka beni,

huzurunda suçlarımı kabulleneyim diye

doğruluğunu, adaletini ve lütufkar merhametini bana göster;

günahımı Senin gözlerinle görebilmem için

tek Tanrı olan Senden merhamet diliyorum;

Kutsal Ruhun’un sevincini bana bağışla,

öyle ki, ayıp ve utançlardan uzak bir şekilde

daima Sana açık bir yürek ile yaklaşabileyim.

geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,

bana destek ol, istekli bir ruh ver.

tek yardımcım Sensin, beni yenile,

Mesih’teki zaferin sevincinde

yenilenmiş bir yaşamda

lütfunu daima ilan edeyim diye

benimle yürü, bende çalış;

başkaldıranlara Senin yollarını öğreteyim,

günahkârlar geri dönsün sana.

koruma, kutsama ve kurtarışına

yaşam tanıklığım bir şükran ilahisi olsun;

ve yasa tanımaz isyankarlara

Senin yollarını öğretebileyim diye beni bereketle,

sözlerimle, işlerimle daima lütfuna şükranımı ilan edeyim

ve kiliseni daima zaferli göreyim;

kurtar beni kan dökme suçundan,

ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,

dilim Senin kurtarışını ilahilerle övsün.

Sana hizmet ve tanıklığım

önünde hoş kokulu bir sunu olsun;

ruhani hayatımı bereketle ki,

aklımla ve yüreğimle,

işlerimle ve sözlerimle bütün yaşamım

Seni hoşnut eden diri bir kurban olsun;

yaşamımı Mesih’teki zaferin sevinciyle doldur,

bedenin dirilişi ve sonsuz yaşam umudunda

beni koru ve beni bağışla.

ya Rab, aç dudaklarımı,

ağzım Senin övgülerini duyursun.

sözlerimi mesh et ki,

ağzım daima Senin iyiliklerini övsün;

sözlerimi mesh et ki,

kötü sözler benden uzak olsun.

hayatımın günleri boyunca sevginle yürümeyi

ve şefkatinle korunmayı diliyorum Senden;

lütfunla beni sarsılmaz bir dağ gibi kuşat.

övgü ve şükranlarımı, tövbe ve itiraflarımı

Sana sunulan bir kurban olarak kabul et.

çünkü Sen kurbandan hoşlanmazsın,

yoksa sunardım Sana,

yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.

sonsuz merhametinle beni yenile,

kutsal gücünle beni koru,

umudu Sende olanlara

ve evinin güzelliğini sevenlere

merhametinin desteğini gönder;

ayıp ve utançlardan uzak bir şekilde yaşamam için

bana merhamet eyle.

Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,

alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

kırılmış yüreğimi Sana veriyorum;

vaftizime ve Kutsal Kitap’a,

iman ile ve Mesih’e tanıklık için beni yönlendir;

hatırladıklarım, unuttuklarım ve utandığım her günahımla

şimdi Senin önündeyim;

bozulmuş tövbelerim Senden gizli değildir,

beni bağışla, ya Rab merhamet eyle.

lütfet, siyon'a iyilik yap,

yeruşalim'in surlarını onar.

Kutsal Ruh’unla beni pak kıl,

günlerimi ve işlerimi bereketle,

hatalarımı düzelt;

kiliseni güçlendir, imanı çoğalt,

halkının tanıklığını hasat için kullan,

hiç bir şeyi olmayanı Mesih’e döndür.

aklımi ve yüreğimi kendi isteğin ile doldur.

o zaman doğru sunulan kurbanlar,

yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,

Seni hoşnut kılar;

o zaman sunağında boğalar sunulur.

işlerime güvenmekten beni koru,

Senin kutsal sesini dinlemeyi bana bağışla,

bütün yollarımda Senin doğruluğunu arayayım;

Kutsal Ruhunu kederlenmek benden uzak olsun,

Seni bütün aklımla, bütün yüreğimle sevebileyim

ve daima sağlayışına güvenerek yaşayabileyim.

bağışla göremediğim kusurlarımı,

bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

izin verme bana egemen olmalarına!

o zaman büyük isyandan uzak, kusursuz olurum.

Kutsal Ruh’un gücüde,

Diri Kurtarıcı Rab İsa Mesih adıyla

Sana dua ederim. amin.

(Mezmur 51; 19:12-13)