ON EMİR (-II-)

 

(1) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

 

BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’ta Tek olan TANRIMIZ;

SEN Şimdi ve Daima Kutsalsın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; daima Sana yücelik sunmakta, daima Seni aramakta, daima Seni düşünmekte zayıf kaldık; Sana olan saygıyı ihmal ettiğimiz zamanlar oldu. Sana güvenmeyi unuttuk, bütün varlığımızla Seni aramadık. Seni hoşnut eden bir şekilde yürümedik… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… hayatımızda tek Tanrı olan Seni inkar eden sözler ve davranışlar oldu. Her şeyde Sana ait olduğumuzu gösteremedik, her şeyde Sana borçlu olduğumuzu unuttuk, kendi arzularımız peşinden koştuk, ahlaki tanıklığımızda zayıf kaldık. Düşüncelerimiz, duygularımız ve kendi çıkarlarımız Sana olan tapınma ve hizmetimizi kirletti. Dünyasal güvenliğin peşinden gittik, yüreklerimizi katılaştırdık, kötü olana kulak verdik. Vicdanın Rabbi olan Senden korkmayı unuttuk, dünyasal övgülere ve insan tavsiyelerine kulak verdik… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… yanlış şeylere güvenerek emirleri ihmal ettik, gurur ve yürek katılığı ile Kutsal Ruhuna direndik. Senin sağlayışına şükretmedik, sağlayışından hoşnut kalmadık ve Kutsal Ruhunu kederlendirdik. Akılsızlık ve bilgisizlik içinde Seni suçladığımız zamanlar oldu. Her şeyi bildiğini, her şeyi gördüğünü unutup dünyasal yollara saptık… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

(2) Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

 

BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’ta Tek olan TANRIMIZ;

SEN Şimdi ve Daima Kutsalsın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; hoşnut olduğun tapınmayı daima Sana sunamadık, Kutsal Sözlerine itaatimiz zayıf kaldı, ruhani hayatımızın yollarını temiz tutamadık. En temiz sevgiyi Sana sunamadık. Sana Ruh’ta ve gerçekte tapınma sunamadık. hayatımızda başka öncelikler oldu; kendi yürek tutkularımızın (putlarımızın) peşinden gittiğimiz Senden gizli değildir… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… yüreğimizde başka tanrılara yer verdik ve tapınışımızın paklığını koruyamadık. Senin düzenlediğin tapınmayı ihmal ettik, Senin kıskanç bir Tanrı olduğunu unuttuk, tapınışımızla Kutsal Üçlükte tek Tanrı olan Sana hak ettiğin yüceliği sunamadık. Uygunsuz bir şekilde sakramentlere katıldık. Emirlerine uyup Seni sevenlere vaat ettiğin merhamete layık olamadık… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

(3) Tanrın Rab’bin adını boş yere ağzına almayacaksın.

 

BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’ta Tek olan TANRIMIZ;

SEN Şimdi ve Daima Kutsalsın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; Senin kutsal adını alışkanlıkla, fark etmeden kullandığımız, yalan yeminlere bulaştırdığımız Senden gizli değildir. Emir ve yasaklarını bildiğimiz halde adını boş ve geçersiz şeyler için kullandık. Senin kutsal adını saygısızca ve batıl anlamda kullandık. günlerimize suçluluk ve günah bulaştı, Kral olduğunu unuttuk… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… Sen her şeye kadirsin, her şeye egemensin, iyiliklerin boldur, bereketlerin sonsuzdur, Sözlerini ihmal ettik, yaşayışımız ve tanıklığımız kutsal adını küçük düşürdü. Adından korkmayı unuttuk, Sana saygıyı ihmal ettik. kötü yollarımızla adını kirlettik. Kutsal Müjdeye layık bir yaşam süremedik; başkalarının ve kendimizin iyiliği için adını doğru kullanmayı ihmal ettik. Kutsal sevginin Tanrısı olan Senin korkunç yargılarından ve adaletinden adının iyiliğine sığınırız… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… [Senin adınla] andımıza sadık kalmadık, sözlerini yanlış uygulayıp öğrettik ve adını küçük düşürdük. Müjde’ye tanıklıktan korktuk veya İsa Mesih’in kurtuluş Müjdesine tanıklıktan utandık, adına layık bir şekilde yücelik getiremedik… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

(4) Şabat gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

 

BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’ta Tek olan TANRIMIZ;

SEN Şimdi ve Daima Kutsalsın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; bize Şabat gününü verdin, Senden hoşnut olmamızı, yaratılıştan ve işlerinden öğrenmemizi, Senden zevk alıp Seni daima yüceltmemizi istedin. Kendimize ayırdığımız zamana daha fazla önem verdik. Kutsadığın Şabatı hatalarımızla, günahlarımızla doğru bir şekilde tutmadık, Sana olan tapınışımız yetersiz kaldı… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… gökleri, yeri Sen yarattın, Şabat gününü  Sana hizmet etmemiz için ayırdın, bir bereket yolu olarak Şabat gününü bize verdin. İsa Mesih’in dirilişinin sevincinde Şabatını tutamadık. İsa Mesih’in dirilişinin gücünde Şabat gününü öğretemedik, Şabat gününde merhameti ihmal ettik, Tanrı halkı ile birlikte toplanmayı ihmal ettik, dünyasal işlerimiz ve dünyasal eğlencelerimizle Şabat gününü değiştirdik… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… yaşantımız Senin kutsal Şabatını küçük düşürdü, bize ayırdığın ve Sana kutsal tutmamız gereken günü boşa harcadık, başkalarına Şabat günü için teşvik olamadık, gereksiz sözler ve işler ile Şabat gününü yanlış kullandık. Dinlenmemiz için bize verdiğin gününü dünyasallığımız ve maddiyata olan düşkünlüğümüzle boşa harcadık… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

(5) Babana ve annene saygı göster.

 

BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’ta Tek olan TANRIMIZ;

SEN Şimdi ve Daima Kutsalsın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; yaş bakımından, armağan ve bilgi bakımından büyüklere saygıda kusur ettik. sorumluluk ve yetki sahibi kimselere saygı ve yardım göstermekte zayıf kaldık. sözlerimizle ve davranışlarımızla insanları onurlandırmadık… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… büyüklerin sahip oldukları erdemleri izlemedik; kutsal öğretiş verenlerin öğütlerine itaatsizlik ettik; öğretenlere ve yönetenlere karşı sorumluluklarımızı ihmal ettik, saygımızı gurur ve kıskançlık lekeledi, yetkiye karşı isyankar olduk. Kutsamaya ve uyarıya, bilgiye ve öğüde doğru karşılık vermedik. Azarlanma ve cezalandırılmaya karşı alçak gönüllü olmadık. Büyüklerimizle ve küçüklerimizle olan ilişkilerde yücelik Tanrısı olan Sana övgü sunamadık… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… kendi iyiliğimizin peşinden giderek başkalarına kötü örnek olduk, kutsal öğütleri duymazdan geldik, yaşayışımız başkalarına teşvik olmadı, öğretenlerin, yönetenlerin ve bizden öğrenenlerinin öfkelenmesine sebep olduk, adaleti ihmal ettik, Senin Kutsal Sözlerini başkalarına yanlış tanıttık… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

(6) Katletmeyeceksin.

 

BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’ta Tek olan TANRIMIZ;

SEN Şimdi ve Daima Kutsalsın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; kendimizin ve başkalarının hayatını tehlikeye attık, aklımızda dolaşan öfke, kıskançlık ve öldürme düşüncelerine kutsal bir direniş göstermekte zayıf kaldık. Senin adil eline sabırla katlanmadık… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… zihnimizin sakinliğine, ruhumuzun esenliğine önem vermedik, ayartının getirdiği intikam duyguları ile canımızın paklığını lekelendi, Seninle ve insanlık ailesi ile olan ilişkilerimizi zayıf kaldı. Mesih’in sabrını gösteremedik. hayatımızda daima pak düşüncelere, sevgiye ve merhamete, uysallığa, yumuşak huyluluğa, iyiliğe ve barışçıllığa yer veremedik. Sözlerimiz ve davranışlarımızla Mesih’in karakterini sergileyemedik. Haksızlıklara dayanmaya, bağışlamaya, kötülüğe iyilikle karşılık vermeye adanmış olmadık… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… yaşantımız öfkeyi, kavgayı ve çekişmeyi kaldıracak teşviklerden uzak kaldı. Sıkıntıda olanları teselli etmeye, masum olanları korumaya adanmış olamadık. Kendimizin ve başkalarının canında öfke ve öldürme duygusu uyandırdık. Pusuda yatan ayartı, nefret, kıskançlık ve öç arzusu ile yüreklerimizi kirlettik. Kaygı ile kendimizin ve başkalarının yüreklerinin lekelenmesine yol açtık… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle ya Rab merhamet eyle...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

(7) Zina etmeyeceksin.

 

BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’ta Tek olan TANRIMIZ;

SEN Şimdi ve Daima Kutsalsın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; bedenimizde ve zihnimizde paklığa önem vermedik. Duygularımızla, sözlerimizle ve davranışlarımızla canımızı kirlettik, kendimizi pak tutmadık. Başkalarının paklığını korumaya çalışmadık, gözlerimiz Senin kutsal antlaşmana ihanet etti. Lütuf et ki, kulaklarımız kötü şeyler duymaya daima kapalı olsun; lütuf et ki, gözlerimiz göklere çevrilmiş olarak yaşayalım; yüce lütfunun desteği ile bize yardım et ki, aklımız, yüreğimiz ve bedenimile Sana ait yaşayalım… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle ya Rab merhamet eyle...

 

… kendimizi titizlikle denetlemedik, insanlarla ilişkilerimizde ölçülü olamadık, pak arkadaşlık ilişkileri kurmakta başarısız olduğumuz Senden gizli değildir. Giyimimizle Sana yücelik sunmayı aramadık. evlilik ilişkisine, evimize, aile görevlerimize arzu ettiğin sadakati göstermedik. Paklığımızı bozacak tehlikelerden ve ayartılardan uzak duracak şekilde yaşayamadık… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… canımızı ve tenimizi Senin sözündeki yasaklarla lekeledik, doğal olmayan arzulara yenik düştük. Pak olmayan düşüncelere ve duygulara kapıldık. Yozlaşmış ve pis ilişkilere karşı nefret duyamadık. Evlilik andımızı unuttuğumuz zamanlar oldu… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

(8) Çalmayacaksın.

 

BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’ta Tek olan TANRIMIZ;

SEN Şimdi ve Daima Kutsalsın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; … sözlerimize ve yeminlerimize dikkat etmedik, her konuda gerçeğe ve adalete sadık olamadık. Hakkı olana hakkını vermedik. Bize emanet edileni koruyamadık, sahibinden aldığımızı sahibine vermedik. Dünyanın hazinelerine yüreğimizde yer verdik; ödünç vermekten, karşılıksız vermekten kaçındık. Kendi dünyasal mallarımız konusunda adaleti yerine getirmedik. Yasana karşı işlerle mal edindiğimiz oldu. Sahip olduklarımız konusunda bazen cimrilik yaptık, sahip olduklarımızı savurganca bazen boşa harcadık… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… kendimizin ve başkalarının refahını yasal bir şekilde gözetmedik. Sahip olduklarımızla yetinmedik, haksız yollara saptık. Doğru ölçüp doğru tartamadık, başkasının sınırlarını ihlal ettik. İnsanlar arasındaki sözleşmelere adaletsizlik ve sadakatsizlik bulaştırdık, Yasal olmayan yollara elimiz bulaştı, haksızlık ile mal edindik… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

(9) Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

 

BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’ta Tek olan TANRIMIZ;

SEN Şimdi ve Daima Kutsalsın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; insanlar arasında gerçeği korumak için çalışmadık, doğru olanı desteklemedik, komşumuzun saygınlığını kendi onurumuz gibi koruyamadık, adaletin ve gerçeğin yanında olmaktan kaçındığımız zamanlar oldu. Gerçeği konuşmaktan kaçındık, insanlara saygıyı ihmal ettik… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… komşularımızın iyiliğini gözetemedik, başkalarının zayıflıklarını örtmedik. Masum olanları koruyup savunamadık. Ağzımızdan kötü kelimeler çıktı, kötü konuşanları uyarmadık, kendimizin ve komşularımızın saygınlığına özen göstermedik, iyi ve doğru olan şeyleri savunamadık… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… gerçeği sakladığımız ya da değiştirdiğimiz zamanlar oldu. Haksız hükümleri destekledik, kötülüğe iyilik, iyiliğe kötülük bulaştırdık. Gerçeği sakladık, alay ve sövgüyle konuştuğumuz zamanlar oldu. Küçük hataları büyüttük, itiraf etmemiz gerekenleri sakladık, itiraf etmemiz gerekenlere mazeretler aradık, yalan şeylere kulak verdik… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

(10) Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

 

BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH’ta Tek olan TANRIMIZ;

SEN Şimdi ve Daima Kutsalsın.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; sağlayışınla yetinmedik, bize verdiklerinden hoşnut olmadık, başkalarında olan şeyleri istedik. Armağanlarımızı, sahip olduklarımızı komşularımızın iyiliğine hizmet etmeye sunamadık. İşlerimizle dürüst davranamadık…  ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

 

… bulaştığımız günahlar ile kendi mal varlığımızdan hoşnut olmadık, komşularımızın varlığı bize kıskançlık ve keder getirdi. Yüreğimizde doğru olmayan duygulara yer verdik. Bencil bir şekilde sadece kendimiz için istedik. Sahip olduklarımızı paylaşmaktan kaçındık. Göklerdeki hazinenin güzelliğini unuttuk…  ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab merhamet eyle...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.