ON EMİR (-III-)

 

1. Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

 

Her şeye gücü yeten BABAMIZ,

RABBİMİZ MESİH İSA

RAB Olan, Hayat veren KUTSAL RUH;

Tek TANRI SENSİN,

tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; daima Sana yücelik sunmakta, Seni aramakta, daima Seni düşünmekte zayıf kaldık…

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; YAPMAMIZ GEREKENLERİ YAPMADIK; YAPMAMAMIZ GEREKENLERİ YAPTIK; On Emrin karşısında suçluyuz; ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

2. Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

 

Her şeye gücü yeten BABAMIZ,

RABBİMİZ MESİH İSA

RAB Olan, Hayat veren KUTSAL RUH;

Tek TANRI SENSİN,

tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; hoşnut olduğun tapınmayı daima Sana sunamadık, yüreğimizde başka tanrılara yer verdik ve tapınışımızın paklığını koruyamadık…

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; YAPMAMIZ GEREKENLERİ YAPMADIK; YAPMAMAMIZ GEREKENLERİ YAPTIK; On Emrin karşısında suçluyuz; ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

3. Tanrın Rab’bin adını boş yere ağzına almayacaksın.

 

Her şeye gücü yeten BABAMIZ,

RABBİMİZ MESİH İSA

RAB Olan, Hayat veren KUTSAL RUH;

Tek TANRI SENSİN,

tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; Senin kutsal adını alışkanlıkla, fark etmeden kullandığımız, yalan yeminlere bulaştırdığımız Senden gizli değildir…

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; YAPMAMIZ GEREKENLERİ YAPMADIK; YAPMAMAMIZ GEREKENLERİ YAPTIK; On Emrin karşısında suçluyuz; ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

4. Şabat gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

 

Her şeye gücü yeten BABAMIZ,

RABBİMİZ MESİH İSA

RAB Olan, Hayat veren KUTSAL RUH;

Tek TANRI SENSİN,

tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; gökleri ve yeri Sen yarattın, Şabat gününü Sana hizmet etmemiz için ayırdın, bir bereket yolu olarak Şabat gününü bize verdin. İsa Mesih’in dirilişinin sevincinde Şabatını tutamadık…

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; YAPMAMIZ GEREKENLERİ YAPMADIK; YAPMAMAMIZ GEREKENLERİ YAPTIK; On Emrin karşısında suçluyuz; ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

5. Babana ve annene saygı göster.

 

Her şeye gücü yeten BABAMIZ,

RABBİMİZ MESİH İSA

RAB Olan, Hayat veren KUTSAL RUH;

Tek TANRI SENSİN,

tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; yaş bakımından, armağan ve bilgi bakımından büyüklere saygıda kusur ettik. Sorumluluk ve yetki sahibi kimselere saygı ve yardım göstermekte zayıf kaldık…

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; YAPMAMIZ GEREKENLERİ YAPMADIK; YAPMAMAMIZ GEREKENLERİ YAPTIK; On Emrin karşısında suçluyuz; ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

6. Katletmeyeceksin.

 

Her şeye gücü yeten BABAMIZ,

RABBİMİZ MESİH İSA

RAB Olan, Hayat veren KUTSAL RUH;

Tek TANRI SENSİN,

tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; aklımızda dolaşan öfke, kıskançlık ve öldürme düşüncelerine kutsal bir direniş göstermekte zayıf kaldık. Ayartının getirdiği intikam duyguları Seninle ve insanlık ailesi ile olan ilişkilerimizi zayıflattı…

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; YAPMAMIZ GEREKENLERİ YAPMADIK; YAPMAMAMIZ GEREKENLERİ YAPTIK; On Emrin karşısında suçluyuz; ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

7. Zina etmeyeceksin.

 

Her şeye gücü yeten BABAMIZ,

RABBİMİZ MESİH İSA

RAB Olan, Hayat veren KUTSAL RUH;

Tek TANRI SENSİN,

tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; bedenimizde ve zihnimizde paklığa önem vermedik, kendimizi titizlikle denetlemedik, pak arkadaşlık ilişkileri kurmakta başarısız olduğumuz zamanlar Senden gizli değildir…

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; YAPMAMIZ GEREKENLERİ YAPMADIK; YAPMAMAMIZ GEREKENLERİ YAPTIK; On Emrin karşısında suçluyuz; ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

8. Çalmayacaksın.

 

Her şeye gücü yeten BABAMIZ,

RABBİMİZ MESİH İSA

RAB Olan, Hayat veren KUTSAL RUH;

Tek TANRI SENSİN,

tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; her konuda gerçeğe ve adalete sadık olamadık. Hakkı olana hakkını vermedik. bize emanet edileni koruyamadık, dünyanın hazinelerine yüreğimizde yer verdik…

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; YAPMAMIZ GEREKENLERİ YAPMADIK; YAPMAMAMIZ GEREKENLERİ YAPTIK; On Emrin karşısında suçluyuz; ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

9. Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

 

Her şeye gücü yeten BABAMIZ,

RABBİMİZ MESİH İSA

RAB Olan, Hayat veren KUTSAL RUH;

Tek TANRI SENSİN,

tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; insanlar arasında gerçeği korumak için çalışmadık, doğru olanı desteklemedik, komşumuzun saygınlığını kendi onurumuz gibi koruyamadık, komşularımızın iyiliğini gözetemedik…

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; YAPMAMIZ GEREKENLERİ YAPMADIK; YAPMAMAMIZ GEREKENLERİ YAPTIK; On Emrin karşısında suçluyuz; ya Rab, merhamet eyle.

 

 

 

10. Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

Her şeye gücü yeten BABAMIZ,

RABBİMİZ MESİH İSA

RAB Olan, Hayat veren KUTSAL RUH;

Tek TANRI SENSİN,

tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz; sağlayışınla yetinmedik, bize verdiklerinden hoşnut olmadık, başkalarında olan şeyleri istedik. Bencil bir şekilde sahip olduklarımızı paylaşmaktan kaçındık…

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; YAPMAMIZ GEREKENLERİ YAPMADIK; YAPMAMAMIZ GEREKENLERİ YAPTIK; On Emrin karşısında suçluyuz; ya Rab, merhamet eyle.