VAFTİZDEN SONRA ÜÇ AYLIK OKUMA DÜZENİ

 

1/ Mika 4:1-4, 6-7 / Romalılar 13:8-14  

            2/ İşaya 51:4-11 / Matta 25:31-46

 

3/ İşaya 52:7-10 / Luka 21: 25-33  

            4/ İşaya 55:1-11 / Yuhanna 5:36b-47

 

5/ İşaya 64:1-7 / Romalılar 15:4-13

            6/ İşaya 35:1-10 / I.Korintliler 4:1-5

 

7/ Malaki 3:1-5 / Matta 11:2-15

            8/ İşaya 40:1-11 / Yuhanna 1:19-28

 

9/ İşaya 11:1-9 / I.Korintliler 1:26-31

            10/ Zekeriya 2:10-13 / Vahiy 21:1-7

 

11/ Mezmur 137; 138, İşaya 35

            12/ İşaya 9:2-7 / Titus 2:11-14

 

13/ İşaya 62:6-12 / Luka 2.(1-7) 8-2

            14/ İbraniler 1:1-4 (5-12) / Yuhanna 1:1-14

 

15/ Galatyalılar 4:4-7 / Luka 2:22-40

            16/ İbraniler 2:10-18 / Koloseliler 3:12-17

 

17/ Tekvin 17:3b-10 / Romalılar 4:8-14

            18/ Elçilerin İşleri 4:8-12 / Efesliler 2:11-18

 

19/ Çıkış 12:21-27 / Romalılar 8:11-17

            20/ İşaya 60:1-9 / Yuhanna 2:1-11

 

21/ İşaya 60:9-22 / Efesliler 3:1-12

            22/ İşaya 42:1-9 / Elçilerin İşleri 10:34-43

 

23/ İşaya 43:1-7 / Elçilerin İşleri 8:14-17

            24/ Romalılar 12:6-16a / Galatyalılar 1:11-24

 

25/ Romalılar 12:6b-21 / Matta 8:1-13

 

26/ Romalılar 12:6b-21 / Matta 8:1-13

            27/ Yeremya 9:23-24 / I.Korintliler 9:24-10:5

 

28/ II.Korintliler 11:19-31 / Luka 8:4-15

            29/ I.Korintliler 2:1-10 / Yuhanna 12:35-43

 

30/ II.Korintliler 4:7-12 / Yuhanna 12:20-33

            31/ Daniel 7:9-10, 13:14 / II.Petrus 1:16-21

 

32/ II.Korintliler 4:3-6 / Markos 9:2-9

            33/ Matta 6:1-6, 16-21 / Yakup 4:1-10

 

34/ I.Korintliler 9:24-27 / Luka 18:9-14

            35/ Tesniye 26:1-11 / Romalılar 10:8b-13

 

36/ Romalılar 4:13-25 / Markos 8:31-38

            37/ I.Korintliler 1:18-25 / Yuhanna 2:13-2

 

38/ Efesliler 2:1-10 / Yuhanna 3:14-21

            39/ İbraniler 5:5-10 / Yuhanna 12:20-33

 

40/ Yuhanna 12:12-16 / Mezmur 118:1-2, 19-29

            41/ Filipililer 2:5-11 / İşaya 50:4-9a

 

42/ Mezmur 22:1-22 / Matta 21:33-46

            43/ İbraniler 9:11-15 / Yuhanna 12:1-11

 

44/ İbraniler 8:1-6 / Luka 22:39-71

            45/ İbraniler 12:1-3 / Yuhanna 13:21-32

 

46/ I.Korintliler 11:23-26 / Yuhanna 13:1-17, 31b-35

            47/ İbraniler 4:14-16; 5:7-9 / Yuhanna 19:17-30

 

48/ I.Petrus 4:1-8 / Matta 27:57-66

            49/ Elçilerin İşleri 10:34-43 / Yeremya 31:1-6

 

50/ I.Korintliler 5:6b-8 / Luka 24:13-49

            51/ Hoşeya 6:1-6 / Elçilerin İşleri 10:34-43

 

52/ Elçilerin İşleri 13:26-41 / Luka 24:36-48

            53/ Elçilerin İşleri 3:12-18 / Yuhanna 20:11-18

 

54/ Elçilerin İşleri 8:26-40 / Yuhanna 21:1-14

            55/ I.Petrus 3:18-22 / Matta 28:16-20

 

56/ I.Petrus 2:1-10 / Yuhanna 20:24-31

            57/ Çıkış 14:10-31; 15:20-21 / I.Petrus 1:3-9

 

58/ Elçilerin İşleri 2: 14a, 36-41 / Tsefanya 3:14-20

            59/ Elçilerin İşleri 2:42-47 / Yuhanna 10:1-10

 

60/ Elçilerin İşleri 7:55-60 / Yuhanna 14:1-14

            61/ Yuhanna 14:15-21 / Elçilerin İşleri 17:22-31

 

62/ Daniel 7:9-14 / Elçilerin İşleri 1:1-11

            63/ Elçilerin İşleri 1:6-14 / Yuhanna 17:1-11

 

65/ Elçilerin İşleri 2:1-21 / I.Korintliler 12:3b-13

            66/ Romalılar 8:22-27 / Yuhanna 20:19-23

 

67/ Yoel 2:28-32 / Romalılar 8:1-11

            68/ İşaya 11:1-9 / Yuhanna 14:15-31a

 

69/ I.Korintliler 2 / Yuhanna 6:53-69

            70/ Elçilerin İşleri 10:34-48 / Yuhanna 3:16-21

 

71/ Elçilerin İşleri 8:14-17 / Yuhanna 10:1-10

            72/ Hezekiel 11:14-20 / Elçilerin İşleri 2:12-36

 

73/ Hezekiel 37:1-14 / I.Korintliler 12:1-13

            74/ Tekvin 1:1-2:4a / II.Korintliler 13:11-13

 

75/ İşaya 6:1-8 / Romalılar 8:12-17

            76/ Romalılar 5:1-5 / Yuhanna 16:12-15

 

77/ Romalılar 1:16-17; 3:22b-28, (29-31) / Matta 7:21-29

            78/ II.Korintliler 4:5-12 / Markos 2:23-3:6

 

79/ Galatyalılar 1:1-12 / Luka 7:1-10

            80/ Hoşeya 5:15-6:6 / Romalılar 4:13-25

 

81/ Tekvin 3:8-15 / II.Korintliler 4:13-5:1

            82/ Galatyalılar 1:11-24 / Luka 7:11-17

 

83/ Vahiy 7:9-17 / I.Yuhanna 3:1-3

            84/ Vahiy 7:2-4 [5-8] 9-12 / Matta 5:1-12

 

85/ Vahiy 21:9-11, 22-27; 22:1-5 / İbraniler 11:32-12:2

            86/ I.Selanikliler 5:1-11 / Matta 25:31-46

 

87/ Romalılar 2:1-8, / II.Petrus 3:8-14

            88/ Efesliler 1:15-23 / Matta 25:31-46

 

89/ Yeremya 23:1-6 / Koloseliler 1:11-20

            90/ I.Korintliler 15:22-28 / Yuhanna 5:22-

 

91/ Efesliler 1:15-23 / Luka 23:33-43

            92/ Hezekiel 18:25-32 / Matta 13:47-50

 

93/ Romalılar 2:25-29 / İbraniler 6:10

I.Petrus 2:13-14

I.Yuhanna 2:12

I.Yuhanna 3:23