TANRI’NIN YASASI-I

 

Belçika İnan. Açıklaması Bölüm 25 –Yasa’nın Tamamlanması

 

İsa Mesih’in gelişi ile,

yasanın törensel ve sembolik anlamının bittiğine,

ön bildirilerin sona erdiğine

Hristiyanlar arasında

yürürlükten kaldırılması gerektiğine

inanıyoruz.

Ancak tüm bunlar gerçeği özü

kendisinde tamamlanmış olan

İsa Mesih’te bizim için saklıdır.

 

Bununla birlikte,

yasa ve peygamberlerden alınmış tanıklıkları

Müjde’de bizi onaylasın

ve yaşamlarımızı tam bir doğruluk ile düzenlesin diye

Tanrı’nın isteğine göre

Tanrı’nın yüceliği için

kullanmaya devam ediyoruz.

 

Westminster Kısa İlmihal

39. Tanrı'nın insana şart koştuğu sorumluluk nedir?

Tanrı'nın insandan istediği sorumluluk açıklamış olduğu iradesine itaattir.[1]

 

40. İtaat etmesi üzere Tanrı’nın insana açıkladığı ilk kural neydi?

Tanrı'nın itaat etmesi için insana bildirdiği ilk kural ahlaksal yasaydı.[2]

 

41. Ahlaksal yasa nerede özet olarak anlaşılabilir?

Ahlaksal yasa özet olarak On Emir’den anlaşılabilir.[3]

 

42. On Emrin özeti nedir?

On Emrin özeti, Tanrımız olan Rab'bi bütün yüreğimizle, bütün canımızla, bütün gücümüzle ve bütün aklımızla sevmek ve komşumuzu kendimiz gibi sevmektir.[4]

 

43. On Emrin önsözü nedir?

On Emrin önsözü şu sözlerdedir: Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrın Yehova ben'im.[5]

 

44. On Emrin önsözü bize ne öğretiyor?

On Emrin önsözü bizlere, Tanrı Rab, Tanrımız ve Kurtarıcımız olduğundan O'nun bütün buyruklarını tutmamız gerektiğini öğretiyor.[6]

 [1] Mika 6:8, I.Samuel 15:22

[2] Romalılar 2:14-15; 10:5

[3] Tesniye 10:4, Matta 19:17

[4] Matta 22:37-40 [Markos 12:30]

[5] Çıkış 20:2

[6] Luka 1:74-75, I.Petrus 1:15-18