Pazar- Yatsı

 

Çıkış 31.13 "İsrailliler'e de ki: 'Şabat günlerimi kesinlikle kutlamalısınız. Çünkü o sizinle benim aramda kuşaklar boyu sürecek bir belirtidir. Böylece anlayacaksınız ki, sizi kutsal kılan RAB benim.

 

w Ruhumu eline bırakıyorum

Ya Rab, hakikat Allahı, beni kurtardın

         Beni göz bebeğin gibi koru.

 

w Matta 11:28-30

Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin ben size huzur veririm. Ben yumuşakhuylu ve alçakgönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin, böylece canlarınız huzur bulur. Boyunduruğum kolay taşınır, vereceğim yük de hafiftir.

 

( secde )

 

Tövbe ve Ýtiraflarýmýz

( kýsa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanýn günahýný kaldýran Tanrý Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Merhametli Allah,

Sana karşı düşüncemizle, işlerimiz ve sözlerimizle günah işlediğimizi itiraf ediyoruz. Yapmamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız gerekenleri yaptık. Seni bütün kalbimizle, bütün aklımızla ve bütün gücümüzle sevmedik. Komşularımızı kendimiz gibi sevmedik. Merhametinle hatalarımızı bağışla, kendimizi düzeltmemize yardım et. Senin isteğinden hoşnut kalıp Senin yollarında yürüyebilmemiz için bizleri olmamız gerekene yönlendir.

İsmine yücelik olsun. Amin.

 

w Mezmur 4

1 Sana seslenince yanıt ver bana,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

2 Ey insanlar, ne zamana dek

Onurumu utanca çevireceksiniz?

Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek,

Yalan peşinde koşacaksınız?

3 Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,

Ne zaman seslensem, duyar beni.

4 Korkuyla titreyin, günah işlemeyin;

İyi düşünün yatağınızda, susun.

5 Temiz yürekle kurbanlar sunun RAB'be,

O'na güvenin.

6 "Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

7 Öyle bir sevinç verdin ki bana,

Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

 

Dua

Ya Rab, gün boyunca

ve akşam olduğunda,

kalabalık dünya sessizliğe büründüğünde

ve işlerimiz tamamlandığında,

bize destek ol.

Büyük merhametinle

esenlikte bizlere dinlenme ver.

Rabbimiz İsa aracılığı ile. Amin.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda O’nun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2.29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duasý

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

 

 

 

Pazartesi - Yatsı

 

w Ruhumu eline bırakıyorum

Ya Rab, hakikat Allahı, beni kurtardın

         Beni göz bebeğin gibi koru.

 

w I.Selanikliler 5:23

Esenlik kaynaðý olan Tanrý'nýn kendisi, sizi tümüyle kutsal kýlsýn. Ruhunuz, canýnýz ve bedeniniz, Rabbimiz Ýsa Mesih'in geliþinde eksiksiz ve kusursuz bulunmak üzere korunsun.

 

( secde )

 

Tövbe ve Ýtiraflarýmýz

( kýsa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Sonsuzluk Allah’ı,

Sende varız, Sende yaşıyoruz ve varlığımız kendisini Sende devam ettiriyor. Merhamet ettiğin bizler kalplerimizin kötülüğünü unuttuk. Seni üzen yönlerimizi temizle, gururdan ve yıkıma götüren arzulardan bizleri kurtar ki, Senin lütfuna güvenerek Sende güç ve sığınacak bir yer bulalım, pak ve alçakgönüllü kalplerle Sana yaklaşıp hatalarımızı itiraf edelim

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

w Mezmur 4

1 Sana seslenince yanıt ver bana,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

2 Ey insanlar, ne zamana dek

Onurumu utanca çevireceksiniz?

Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek,

Yalan peşinde koşacaksınız?

3 Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,

Ne zaman seslensem, duyar beni.

4 Korkuyla titreyin, günah işlemeyin;

İyi düşünün yatağınızda, susun.

5 Temiz yürekle kurbanlar sunun RAB'be,

O'na güvenin.

6 "Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

7 Öyle bir sevinç verdin ki bana,

Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

 

Dua

Ey Allah, bu dünyayı Sen biçimlendirdin

ve biliyoruz ki içindeki her şey iyidir.

Bizlere öyle bir iman ver ki,

gündüzden geceye,

bütün zamanlar boyunca ve her yerde

korkudan uzak bir şekilde bizler ve sevdiklerimiz için,

bu hayatta ve gelecek hayatta

Senin hiç bitmeyecek olan sevgine güvenebilelim.

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda O’nun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2:29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

Salı – Yatsı

 

w Ruhumu eline bırakıyorum

Ya Rab, hakikat Allahı, beni kurtardın

         Beni göz bebeğin gibi koru.

 

w Matta 6:31-34

Öyleyse, `Ne yiyeceğiz?' `Ne içeceğiz?' ya da `Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. 32Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir. 33Siz önce O'nun egemenliğinin ve O'ndaki doğruluğun ardından gidin, o zaman size tüm bunlar da verilecektir. 34O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.

 

( secde )

 

Tövbe ve Ýtiraflarýmýz

( kýsa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Herşeye kadir olan merhametli Allah,

Hata yaptık ve kayıp koyunlar gibi Senin yollarından ayrı düştük. Hileli yollardan ve yürek tutkularımızın peşinden gittik. Kutsal Yasana karşı geldik. Ya Rab merhamet eyle ve Sana hatalarını itiraf edenleri bağışla. Pişman olan kullarını İsa Mesih’in dünyaya ilan ettiği vaatlere göre yeniden bina et. Kutsal, adil ve alçakgönüllü hayatlar yaşayıp Senin kutsal ismine yücelik getirebilmemiz için bizleri bereketle. Amin.

 

w Mezmur 4

1 Sana seslenince yanıt ver bana,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

2 Ey insanlar, ne zamana dek

Onurumu utanca çevireceksiniz?

Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek,

Yalan peşinde koşacaksınız?

3 Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,

Ne zaman seslensem, duyar beni.

4 Korkuyla titreyin, günah işlemeyin;

İyi düşünün yatağınızda, susun.

5 Temiz yürekle kurbanlar sunun RAB'be,

O'na güvenin.

6 "Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

7 Öyle bir sevinç verdin ki bana,

Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

 

Dua

Sevgili Rab,

Şu anda çalışanların, ağlayanların üzerine korumanı koy,

Meleklerini uyuyanları korumak için görevlendir.

Rab Mesih,

hastaları iyileştir,

yorgunları dinlendir,

ölmekte olanları bereketle,

acıları yatıştır,

üzüntüleri merhametinle sar ve neşenin koruyucusu ol. Amin.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2.29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

Çarşamba – Yatsı

 

w Ruhumu eline bırakıyorum

Ya Rab, hakikat Allahı, beni kurtardın

         Beni göz bebeğin gibi koru.

 

w II.Korintliler 4:6-10

Çünkü, "Karanlıkta ışık parlasın!" diyen Tanrı yüreklerimizde parladı. Mesih'in kişiliğinde Tanrı bilgisinin yüceliğini içeren ışıkla bizi aydınlatmak istedi. Bu gömüyü toprak kaplarda taşıyoruz. Öyle ki, aşırı oranda açıklanan güç bize değil, Tanrı'ya özgü olsun! Her yönden acı çekiyor, ama ezilmiyoruz. Şaşkınlıktan sarsılıyor, ama umudumuzu yitirmiyoruz. Saldırılar altındayız, ama yalnız bırakılmıyoruz. Yere seriliyor, ama mahvolmuyoruz. İsa'nın ölümünü her an bedenimizde taşıyoruz. Öyle ki, İsa'nın yaşamı da bedenimizde açıklansın.

 

( secde )

 

Tövbe ve Ýtiraflarýmýz

( kýsa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Merhamet Allah’ı,

Günahlarımız bizlerin taşıyabileceğinden çok ağır,

saklayamayacağımız kadar gerçek. Sonsuz ateş ve yargıyı taşıyamayız. Değiştiremeyeceğimiz geçmişimizden bizleri özgür kıl, değiştirebileceğimiz bir geleceği bizlere aç. Dünyanın ışığı Rabbimiz İsa Mesih’in benzerliğinde büyümek için lütfunla bizleri bağışla. Amin.

 

w Mezmur 4

1 Sana seslenince yanıt ver bana,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

2 Ey insanlar, ne zamana dek

Onurumu utanca çevireceksiniz?

Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek,

Yalan peşinde koşacaksınız?

3 Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,

Ne zaman seslensem, duyar beni.

4 Korkuyla titreyin, günah işlemeyin;

İyi düşünün yatağınızda, susun.

5 Temiz yürekle kurbanlar sunun RAB'be,

O'na güvenin.

6 "Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

7 Öyle bir sevinç verdin ki bana,

Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

 

Dua

Ey Allah, çalışmak için günü, dinlenmek için geceyi belirledin.

Yarın kendi işlerimize dönebilelim diye

esenlik ve sakinlikte dinlenmek için bizleri kabul et.

Şeytani kötülükler ya da hastalık evimize yaklaşmasın diye

kutsal korumanı üzerimizde tut.

Günlerimiz sona erip işlerimiz bittiğinde

gecenin, karanlığın ve ölüm gölgesinin olmadığı

o görkemli krallığından emin olarak

esenlik içinde ayrılmamızı sağla.

Dünyanın ışığı Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2.29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

 

Perşembe - Yatsı

 

w Ruhumu eline bırakıyorum

Ya Rab, hakikat Allahı, beni kurtardın

         Beni göz bebeğin gibi koru.

 

w I.Yuhanna 4:18-20

Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandýrýlma düþüncesinden ileri gelir. Korkan kiþi, sevgide yetkin kýlýnmýþ deðildir. Biz ise seviyoruz. Çünkü önce O bizi sevdi. Eðer bir kimse, «Tanrý'yý seviyorum» der ve kardeþinden nefret ederse, yalancýdýr. Çünkü görmüþ olduðu kardeþini sevmeyen, görmemiþ olduðu Tanrý'yý sevemez.

 

( secde )

 

Tövbe ve Ýtiraflarýmýz

( kýsa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Merhamet Allah’ı,

Senin görkemli varlığın huzurunda dünyanın ve kendimizin günahlılığını itiraf ediyoruz. Esenliğimiz olan Mesih aramızdayken bile düşmüş dünyanın değerlerine yapışıp birbirimize karşı bölündük.

Sığındığımız korku ve kıskançlık komşuyu komşuya, ulusu ulusa karşı getirdi. İyi armağanlarını kötüye kullandık.

Rab bize merhamet eyle, iyileştir ve bağışla. Amin.

 

w Mezmur 4

1 Sana seslenince yanıt ver bana,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

2 Ey insanlar, ne zamana dek

Onurumu utanca çevireceksiniz?

Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek,

Yalan peşinde koşacaksınız?

3 Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,

Ne zaman seslensem, duyar beni.

4 Korkuyla titreyin, günah işlemeyin;

İyi düşünün yatağınızda, susun.

5 Temiz yürekle kurbanlar sunun RAB'be,

O'na güvenin.

6 "Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

7 Öyle bir sevinç verdin ki bana,

Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

 

Dua

Ya Rab, bu yeri ziyaret et ve düşmanın bütün tuzaklarını uzaklaştır. Kutsal meleklerin esenlikte korunmamız için bu yerde kalsın. Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile bütün bereketlerin daima üzerimizde olsun. Amin.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2.29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

 

 

Cuma – Yatsı

 

w Ruhumu eline bırakıyorum

Ya Rab, hakikat Allahı, beni kurtardın

         Beni göz bebeğin gibi koru.

 

w Vahiy 22:3-5

Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtı kentin içinde olacak ve O'nun kulları kendisine tapınacak. 4O'nun yüzünü görecek, alınlarında O'nun adını taşıyacaklar. 5Artık gece olmayacak. Ne çıra ışığına, ne de güneş ışığına gereksinmeleri olacak. Rab Tanrı onlara ışık olacak ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

 

( secde )

 

Tövbe ve Ýtiraflarýmýz

( kýsa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Herşeyekadir Allahımız,

Bizi sevginle çağırdın, biz Seni sevmedik. İhtiyaç içinde olanlara yardımdan kaçındık. Kendi arzularımızın peşinden koştuk. Lütuf Allah’ı, günahlarımızı fark etmemizi sağla ki, Mesih’teki bağışlanmayı bundan sonra kirletmeyelim. Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin. 

 

w Mezmur 4

1 Sana seslenince yanıt ver bana,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

2 Ey insanlar, ne zamana dek

Onurumu utanca çevireceksiniz?

Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek,

Yalan peşinde koşacaksınız?

3 Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,

Ne zaman seslensem, duyar beni.

4 Korkuyla titreyin, günah işlemeyin;

İyi düşünün yatağınızda, susun.

5 Temiz yürekle kurbanlar sunun RAB'be,

O'na güvenin.

6 "Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

7 Öyle bir sevinç verdin ki bana,

Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

 

Dua

Sonsuzluk Allah’ı,

Gece ve günün bütün saatleri Senindir.

Karanlık Sana tehlike değildir. Dua ediyoruz ki,

gecenin bu saatinde emek verenlerle

ve özellikle başkaları için çalışıp ve uyanık kalanlarla beraber ol. Onların uyanıklığını verimli kıl.

hizmetlerinde sadakat,

tehlikede cesaret ve acil durumlarda yetenek ile onları bereketle.

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda O’nun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2.29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.

 

 

Cumartesi – Yatsı

 

w Ruhumu eline bırakıyorum

Ya Rab, hakikat Allahı, beni kurtardın

         Beni göz bebeğin gibi koru.

 

w Tesniye 6:4-7

"Kulak ver, ey Ýsrail! Yahve Tanrýmýz'dýr, O tektir. Tanrýnýz Yahve'yi bütün yüreðinizle, bütün canýnýzla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Bugün size verdiðim bu buyruklarý aklýnýzda tutun. Onlarý çocuklarýnýza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

 

( secde )

 

Tövbe ve Ýtiraflarýmýz

( kýsa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

Herşeyi yaratan kadir Allah,

         Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu

         Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh

         Bize merhamet eyle

 

Merhametli Allahımız,

Seni bütün kalbimizle sevmediğimizi itiraf ediyoruz. Sana ve kilisene itaat etmekte eksik ve hatalıyız. Kutsal Yasana karşı gelip, sevgine ihanet ettik ve Senin isteklerini yerine getirmedik. Sevinçli bir yürekle Sana itaat edebilelim diye bizleri bereketle. Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

w Mezmur 4

1 Sana seslenince yanıt ver bana,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

2 Ey insanlar, ne zamana dek

Onurumu utanca çevireceksiniz?

Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek,

Yalan peşinde koşacaksınız?

3 Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,

Ne zaman seslensem, duyar beni.

4 Korkuyla titreyin, günah işlemeyin;

İyi düşünün yatağınızda, susun.

5 Temiz yürekle kurbanlar sunun RAB'be,

O'na güvenin.

6 "Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

7 Öyle bir sevinç verdin ki bana,

Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

 

Dua

Büyük güç ve merhametiyle bizleri yaratan Allah,

Bitirilmemiş işlerimizi, çözülmemiş problemlerimizi

ve tamamlanmamış umutlarımızı

yalnızca Senin kutsaman ile başarılı olacağını bilerek

Senin ellerine bırakıyoruz.

Kendimizi ve dua ettiğimiz diğerlerini

tek koruyucunun Sen olduğunu bilerek

büyük sevgi ve koruman altına bırakıyoruz.

Rabbimiz Ýsa Mesih aracýlýðý ile. Amin.

 

Uyanıkken rehberimizsin,

Uykudayken koruyucumuzsun Ya Rab.

         Uyanıkken Mesih’i izleyelim

         ve uykuda Onun esenliğinde dinlenelim.

 

Luka 2.29-32

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Bu gece ve daima Allah bizleri kutsasın ve korusun. Amin.