I.[1]

Yemekten Önce

 

her şeye kadir olan Tanrımız,

gökte ve yerde olan her şeyin sahibi Sensin.

yüce olan Tanrımız,

daima Senin verdiğin nimetler için

şükran dolu bir yürekle

bizlerin yüreklerini İsa Mesih’in gelişine hazır tut.

bütün iyi işlerimiz Sana övgü getirsin.

İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

Yemekten Sonra

 

yüce olan Tanrımız,

bugün soframıza verdiğin nimetler için

Sana şükürler olsun.

bizleri dünyasal tutkulardan koru

ve gözlerimizi göksel olan şeylere çevir.

ya Rab, Senin isteğini yerine getirmek

bizler için esas yiyecek olsun.

Senin doğruluğuna olan acıkmışlığımızı ve susamışlığımızı zenginliklerle dolu

iyiliklerinle bereketle.

+

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

+ (Akşam Yemeğinde ise)

ya Rab,

ruhumuzu iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kıl.

ya Rab bizi kutsa ve koru, ya Rab bizi aydınlat,

ya Rab bize esenlik ver.

 

+ (Günün diğer vakitlerinde ise)

aklımıza ışık, yüreğimize sevgi,

canımıza sağlık ve esenlik ver.

 

II.[2]

Yemekten Önce

 

yüce ve görkemli Tanrımız,

Sana şükrederiz,

kullarını iyilik ve zenginliklerinle doyurursun.

merhametli ve sevecen Tanrımız,

Sana şükrederiz, bize bir kurtarıcı verdin.

işlerimizi, hayatımızı ve soframızı

Kurtarıcımızın doğuş sevinciyle bereketle.

İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

Yemekten Sonra

 

kutsal merhamet Tanrısı,

Sana şükrederiz,

gündelik ekmeğimizi bize Sen verdin.

kutsal sevgi Tanrısı,

Sana şükrederiz,

bizlere İsa Mesih’te Baba oldun.

bedenimize şifa olsun diye

bize yiyecekler verdin,

canlarımıza kurtuluş olsun diye

bize göksel ekmek verdin,

Sana şükürler olsun.

merhametli Babamız,

bugünde ve hayatımızın günleri boyunca

bizler için hazırladığın iyiliklerle dolu sofra için Sana yücelik olsun.

+

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

+ (Akşam Yemeğinde ise)

ya Rab,

ruhumuzu iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kıl.

ya Rab bizi kutsa ve koru, ya Rab bizi aydınlat,

ya Rab bize esenlik ver.

 

+ (Günün diğer vakitlerinde ise)

aklımıza ışık, yüreğimize sevgi,

canımıza sağlık ve esenlik ver.

 

 

III.[3]

Yemekten Önce

 

merhametli Göksel Baba,

Sana şükrederiz,

gündelik lütfun ile bize destek olursun.

Göklerdeki Babamız,

Sana şükrederiz,

gündelik sağlayışın ile soframızı donatırsın;

iyiliklerinle Rab İsa Mesih’in Kurtarıcılığını

canlarımıza ve bedenlerimize açıklarsın.

hayatımız ve tanıklığımız

Senin büyük kurtarışını ilan etsin

ve kulların daima Sana şükretsin.

İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

Yemekten Sonra

 

İsa Mesih’te bizlere Baba olan Tanrımız,

gök ve yer Senin görkemini beyan eder.

şimdi ve daima sadık kulların

gündelik ekmeği için Sana şükreder.

+

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

+ (Akşam Yemeğinde ise)

ya Rab,

ruhumuzu iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kıl.

ya Rab bizi kutsa ve koru, ya Rab bizi aydınlat,

ya Rab bize esenlik ver.

 

+ (Günün diğer vakitlerinde ise)

aklımıza ışık, yüreğimize sevgi,

canımıza sağlık ve esenlik ver.

 

 

IV.[4]

Yemekten Önce

 

adalet ve kutsallık Tanrısı,

Gökte ve yerde her şey Senindir.

her şeyi Sen yarattın,

her şeyin sahibi Sensin.

bu sofra etrafında toplanan biz kullarını bereketle,

Sendeki doğruluğun ardından gitmemiz için

bizlere yeni yürek ver.

İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

Yemekten Sonra

 

kutsal adalet Tanrısı,

yeryüzüne sağladığın cömert nimetlerin için

Sana şükürler olsun

Senin krallığını arayan kimselere

hayatımızın Sendeki birlik

ve sevginin bir işaret olmasını sağla.

ya Rab, bizlere karşı cömert olan kimseleri

iyiliklerinle ödüllendir.

soframızdan başka insanların

bereketlenmesini sağla.

+

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

+ (Akşam Yemeğinde ise)

ya Rab,

ruhumuzu iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kıl.

ya Rab bizi kutsa ve koru, ya Rab bizi aydınlat,

ya Rab bize esenlik ver.

 

+ (Günün diğer vakitlerinde ise)

aklımıza ışık, yüreğimize sevgi,

canımıza sağlık ve esenlik ver.

 

 

V./A[5]                  

Yemekten Önce

 

Kutsal, Kutsal Kutsaldır,

var Olmuş, var Olan ve gelecek Olan,

gücü her şeye yeten Rab Tanrı,(Vahiy 4:8)

Senin değişmez sevginde toplanan

biz kullarına merhamet eyle.

kutsal adından korkanlara

lütfunun derinliklerinden kutsal armağanlar bağışla.

dua ve oruç ile kutsal huzuruna yaklaştığımızda

bizlerde alçakgönüllü yürekler var et ki,

Senin kutsal adından daima korkalım;

ve kendi etimizden olan

ademoğlundan kaçınmayalım.

ya Rab,

iman ve Tanrı korkusunda oruç tutan biz kullarına

sonsuz merhamet ve şefkatinle lütuf et ki,

komşularımızı ve tüm insanlık ailesini

kendimiz gibi sevebilelim.

soframızdaki tüm yiyecekler Senin dünyamıza

sunduğun bereketli elinin işaretidir.

bu sofrada ülkemizin mevsimleri,

toprağının ürünleri ve yağmurları için de dua ediyoruz.

ülkemizi ve dünyamızı

kıtlık ve felaketlerden,

afet ve salgınlar koru ya Rab.

İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

 

[-A- kısmı Kül Çarşambası günü;

Kül Çarşambasından Sonra- Perşembe günü;

Kül Çarşambasından Sonra- Cuma günü;

Kül Çarşambasından Sonra- Cumartesi günü kullanmak içindir]

 

 

V./A[6]                  

Yemekten Sonra

 

Sen ezelden ebede kadar kutlusun

ey iman atamız İbrahim’in,

İshakın ve Yakup’un Tanrısı Rab,

ya Rab, büyüklük, kudret, şan ve haşmet Senindir; yerde ve gökte olan her şey Senindir.

ya Rab, hükümdarlık Senindir,

Sen baş olarak her şeyden yükseksin.

Servetle izzet Senden gelir,

Sen her şeye hakimsin (I.Tarihler 29.10-13).

Ya Rab,

ruhumuzu iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kıl.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

[-A- kısmı Kül Çarşambası günü;

Kül Çarşambasından Sonra- Perşembe günü;

Kül Çarşambasından Sonra- Cuma günü;

Kül Çarşambasından Sonra- Cumartesi günü kullanmak içindir]

 

 

V./B[7]         

Yemekten Önce

 

sonsuz sevginin kaynağı Baba,

Seni üzen hata ve günahlarımıza karşı sabırlı davrandın

ve bizleri bereketli sofralar ile tövbeye çağırdın.

yüce olan Babamız,

iman, ümit ve sevgide bizleri güçlü tut ki,

bağışladığın yiyecekleri

hayatımız için olan bütün sağlayışının bir işareti olarak şükranla kabul edelim.

İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

Yemekten Sonra

 

sonsuzluğun Tanrısı,

dünyasal anne ve babamızdan daha fazla bir şefkat ile bizleri beslersin.

sonsuz iyiliğin Tanrısı,

Sana şükrederiz,

bu sofra Senin bereketleyen elinin işaretidir.

acıyan ve yardım seven bir yürekle

daima soframızı başkalarıyla paylaşmayı bizlere öğret.

nimetlerinin Seni artan bir şekilde

sevmemize vesile olmasını sağla.

+

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

+ (Akşam Yemeğinde ise)

ya Rab,

ruhumuzu iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kıl.

ya Rab bizi kutsa ve koru, ya Rab bizi aydınlat,

ya Rab bize esenlik ver.

 

+ (Günün diğer vakitlerinde ise)

aklımıza ışık, yüreğimize sevgi,

canımıza sağlık ve esenlik ver.

 

 

VI.[8]

Yemekten Önce

 

yüce olan Babamız,

Seni överiz, Sana hamt ederiz,

Kurtarıcı İsa Mesih dirildi

ve bizi yaşayan bir ümide bağladı.

kutsal olan Tanrımız,

diriliş sevinci ile sofralarımızı bereketle.

İsa Mesih’in dirileri ve ölüleri yargılamak için

tekrar geleceği zamana kadar

sofralarımızdaki her yiyecek

Sana şükran sunmamıza vesile olsun.

evimizi, soframızı ve kazancımızı bereketle.

İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

Yemekten Sonra

 

yerin ve göğün Yaratanı,

bizlere bağışladığın sonsuz iyilikler için

Sana şükürler olsun.

dünyamıza verdiğin yiyecekler için

Sana övgüler olsun.

Mesih’in dirilişindeki yeni hayatımız

ve soframızdaki nimetler için

Sana şükürler olsun.

ya Rab,

sofralarımızı dirilişin sevinci ile kutsa.

+

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

+ (Akşam Yemeğinde ise)

ya Rab,

ruhumuzu iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kıl.

ya Rab bizi kutsa ve koru, ya Rab bizi aydınlat,

ya Rab bize esenlik ver.

 

+ (Günün diğer vakitlerinde ise)

aklımıza ışık, yüreğimize sevgi,

canımıza sağlık ve esenlik ver.

 

 

VII./A[9]

Yemekten Önce

 

Mucizeler Tanrısı,

Tesellici ve Yardımcı olan Kutsal Ruh’tan gelen

iyi meyveler ve armağanlar için Sana şükrederiz.

bize verdiğin sonsuz yaşam

ve zengin yiyeceklerle dolu

bu yaratılış için Seni överiz.

Kutsal Yazıların öğrettiği yolda yürümek,

soframıza ve canımıza olan sağlayışına şükretmek için

bizleri aydınlat.

İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

Yemekten Sonra

 

her şeyin kaynağı olan Babamız,

dünyamıza sağladığın her nimet için

Sana şükürler olsun.

bize verdiğin bu sofra için

Sana yücelik olsun.

Babamız ve Tanrımız,

Sen elini açarsın

ve yarattıkların iyiliklerinle doyar,

Sana şükrederiz.

sonsuz sağlayışın Tanrısı olan Babamız,

küçük, büyük adından korkan kullarını

iyiliklerinle doyur.

+

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

+ (Akşam Yemeğinde ise)

ya Rab,

ruhumuzu iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kıl.

ya Rab bizi kutsa ve koru, ya Rab bizi aydınlat,

ya Rab bize esenlik ver.

 

+ (Günün diğer vakitlerinde ise)

aklımıza ışık, yüreğimize sevgi,

canımıza sağlık ve esenlik ver.

 

VII./B[10]      

Yemekten Önce

 

yüce Rab,

Seninle olan paydaşlığımızı

bu sofra için olan sağlayışın ile güçlendir.

soframızdaki ekmek, su

ve her nimet için olan şükranlarımız

Senin ile olan paydaşlığımızı güçlendirsin.

İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

Yemekten Sonra

 

yüce olan Tanrımız,

doyuran nimetlerin

ve bizleri sevinçli kılan armağanların için

Sana şükürler olsun.

bütün insanlık ailesi için

Senden yiyecek, esenlik ve sağlık dileriz.

dünyamıza verdiğin her yeni gün için

Senden yiyecek, esenlik ve sağlık dileriz.

sonsuz olan Babamız,

soframızı daima

İsa Mesih’in balık ve ekmeği çoğalttığı gibi

bereketli kıl.

+

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

+ (Akşam Yemeğinde ise)

ya Rab,

ruhumuzu iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kıl.

ya Rab bizi kutsa ve koru, ya Rab bizi aydınlat,

ya Rab bize esenlik ver.

 

+ (Günün diğer vakitlerinde ise)

aklımıza ışık, yüreğimize sevgi,

canımıza sağlık ve esenlik ver.

 

 

VIII./A[11]

Yemekten Önce veya Sonra

bir ÖVGÜ Mezmuru OKUNACAKSA: 

Pazar: Mezmur 150;

Pazartesi: Mezmur 145;

Salı: Mezmur 146;

Çarşamba: Mezmur 147:1-11;

Perşembe: Mezmur 147:12-20;

Cuma: Mezmur 148;

Cumartesi: Mezmur 149.

 

Yemekten Önce

ya Rab, bu sofrada bizimle beraber ol ki,

canlarımız Senin esenliğinde yenilenme bulsun,

bu zaman ve soframızdaki her sağlayışın için

Sana şükürler olsun.

İsa Mesih’in Kutsal Adıyla. Amin.

 

Yemekten Sonra

 

ya Rab, bizleri doyuran merhametli elin için

Sana şükürler olsun; gündelik ekmeğimiz gibi

ruhani açlığımıza da Sen elini uzat,

canımızı ve bedenimizi sağlıkta ve esenlikte tut;

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

 

VIII./B[12]

Yemekten Önce veya Sonra

bir ÖVGÜ Mezmuru OKUNACAKSA: 

Pazar: Mezmur 150;

Pazartesi: Mezmur 145;

Salı: Mezmur 146;

Çarşamba: Mezmur 147:1-11;

Perşembe: Mezmur 147:12-20;

Cuma: Mezmur 148;

Cumartesi: Mezmur 149.

 

Yemekten Önce

ya Rab,

bu sofrada bulunan nimetlerle birlikte

bu sofraya hizmet edenleri bereketle;

bize verdiğin her yeni gün için

Sana şükürler olsun;

Sana ümit bağlayan tüm kullarına

sevinçli ve bereketli sofralar bağışla.

İsa Mesih’in Kutsal Adıyla. Amin.

 

Yemekten Sonra

yüce olan Rabbimiz,

evimizde daima yiyecek

ve yüreklerimizde daima

Sana hizmet etme arzusu olsun;

bizlerin aklını ve yüreğini

iyi olan gıdalarla doyur ki,

Senin bereketlerini unutmak bizlerden uzak olsun.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

VIII./C[13]

Yemekten Önce(Mezmur 103/Mezmur 104)

 

1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını ölüm çukurundan kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

1 Ya RAB Tanrım, ne ulusun!

13 Gökteki evinden dağları sularsın,

Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar.

14 Hayvanlar için ot,

İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin;

İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye,

15 Yüreklerini sevindiren şarabı,

Yüzlerini güldüren zeytinyağını,

Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin.

 

Yemekten Sonra(Mezmur 107; Mezmur 145; 146)

1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

8 Şükretsinler RAB'be sevgisi için,

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için.

9 Çünkü O susamış canın susuzluğunu giderir,

Aç canı iyiliklerle doyurur.

9 RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler söyleyeceğim.

 

VIII./D[14]

Yemekten Önce(Mezmur 36; 63; 147)

 

36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

63:4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

5 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

147:12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine

güç katar,

İçindeki halkı kutsar.

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,

Seni en iyi buğdayla doyurur.

 

Yemekten Sonra (Mezmur 128; 136)

1 Ne mutlu RAB'den korkana,

O'nun yolunda yürüyene!

2 Emeğinin ürününü yiyeceksin,

Mutlu ve başarılı olacaksın.

1 Şükredin RAB'be, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur;

25 Bütün canlılara yiyecek verene,

Sevgisi sonsuzdur;

26 Şükredin Göklerin Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.

 


 

[1] Hazırlık Dönemi (Noel’den 4 hafta Önce) için.

[2] Kutlu Doğuş (Noel) Dönemi için.

[3] Epifani (Açıklanış) Dönemi için.

[4] I. Olağan Devre (Epifani’den sonra gelen ilk Pazar akşamından itibaren Kül Çarşambası’na kadar olan dönem) için.

[5] Kül Çarşambası ve Alçalış (The Lent) Dönemi için.

[6] Kül Çarşambası ve Alçalış ((The Lent) Dönemi için.

[7] Kül Çarşambasından sonraki 1. Pazar Gününden itibaren.

[8] Diriliş (Paskalya) Dönemi için.

[9]  Pentekost Pazarından itibaren 14 günlük süre için; (Kutsal Üçlük Haftası bitimine kadar).

[10]  Kutsal Üçlük Pazarından sonraki 1.Pazar Gününden itibaren (II. Olağan Devre)

[11] Yılın bütün zamanları için.

[12] Yılın bütün zamanları için.

[13] Yılın bütün zamanları için.

[14] Yılın bütün zamanları için.