YÜCE GÖREV İÇİN ŞÜKRAN

 

1./

 

(doksoloji –yüceltme)

Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a

Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a!

Bütün dünya da hamdetsin

Her yaratık: “Amin!” desin! Amin.

 

İşaya 49:1-6 / Mezmur 97

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

 

2:10 Ey krallar, akıllı olun!

Ey dünya önderleri, ders alın!

11 RAB'be korkuyla hizmet edin,

Titreyerek sevinin.

12 Oğulu öpün ki öfkelenmesin,

Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.

Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.

Ne mutlu O'na sığınanlara!

46: 1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

4 Bir ırmak var ki, suları sevinç getirir Tanrı kentine,

Yüceler Yücesi'nin kutsal konutuna.

5 Tanrı onun ortasındadır,

Sarsılmaz o kent.

Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.

6 Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor,

Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.

7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir.

 

… övgülerimiz – şükranlarımız

 

Romalılar 10:9-15 / Matta 28:16-20

 

… dualarımız – yakarışlarımız

 

-Tanrı Sözünden

 

-İman Açıklaması

 

-Göklerdeki Babamız…

 

-Bereketleme

 

2./

 

 (doksoloji –yüceltme):

Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a!

Bütün dünya da hamdetsin

Her yaratık: “Amin!” desin! Amin.

 

İşaya 52:7-10 / Mezmur 47

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

 

67:1 Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, 

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın.

2 Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

96:2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara, 

Harikalarını bütün halklara anlatın!

4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

6 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.

7 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

10 Uluslara, "RAB egemenlik sürüyor" deyin.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. 

O halkları adaletle yargılar.

… övgülerimiz – şükranlarımız

 

Elçilerin İşleri 16:6-15 / Luka 4:16-21

 

… dualarımız – yakarışlarımız

 

-Tanrı Sözünden

 

-İman Açıklaması

 

-Göklerdeki Babamız…

 

-Bereketleme

 

3./

 

 (doksoloji –yüceltme)

Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a

Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a!

Bütün dünya da hamdetsin

Her yaratık: “Amin!” desin! Amin.

 

Mika 4:1-5 / Mezmur 72:1-19

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

 

100:1 Ey bütün dünya,

RAB'be sevinç çığlıkları yükseltin!

2 O'na neşeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

3 Bilin ki RAB Tanrı'dır.

Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,

O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.

4 Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

5 Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

117:1 Ey bütün uluslar, RAB'be övgüler sunun!

Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!

2 Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,

RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer.

RAB'be övgüler sunun!

 

… övgülerimiz – şükranlarımız

 

Efesliler 2:13-22 / Yuhanna 17:20-26

 

… dualarımız – yakarışlarımız

 

-Tanrı Sözünden

 

-İman Açıklaması

 

-Göklerdeki Babamız…

 

-Bereketleme