YÜKSELİŞ RİSALESİ

(Yükseliş bugün ve yarın bizim için ne ifade ediyor?)

 

Rabbimiz İsa Mesih çarmıhın acılarından geçerek diriliş yaşamına girdi ve görkem içinde göğe yükseldi.

 

Görünmez Tanrı’nın görüntüsü olan Biricik Oğul, çarmıhın acılarına galip gelerek ölümü yendiğinde benliği, şeytanı ve dünyayı da yenmiş oldu. Ve bir gün göklerden kutsal meleklerle birlikte şan ve görkem içinde dünyayı yargılamak ve kilisesini yanına almak için geleceğinin müjdesini vermek üzere gizlice değil, tanıklar huzurunda göğe yükseldi.

 

Böylece gökleri aşmış olan Başkahinimiz Tanrı Oğlu İsa Mesih bizleri diri bir şekilde iman ikrarımıza sarılmaya çağırıyor. Bizleri gökten gelen güç ile kuşandırmak için bize Kutsal Ruh armağanını gönderiyor. Bu yüzden de ihtiyacımız olan merhameti Mesih aracılığı ile dilenmek için Tanrı’nın lütuf tahtına yaklaşmaya cesaretimiz vardır.

 

Böylece Mesih İsa göğe çıkarken bizleri de Kendisi tekrar gelene kadar yeryüzünün bütün uçlarına gönderiyor; tövbeyi vaaz etmek, Rabbimiz ve Kralımız İsa Mesih’in dirilişine tanıklık etmek, ölümü yenmiş olan kurtarıcımızın Müjde’sini ilan etmek için... Bütün bunlar için de kilisesine Kutsal Ruh armağanını gönderiyor.

 

Böylece İsa Mesih göklerdeki tahtında Rab ve Kral olarak her şeye hükmederken kilise de her şeyin sahibi olan Rabbinden esenlik bağı ile birliğini korumasını diler ve yeryüzündeki geçici olan günleri boyunca bütün yaratılışın Mesih İsa önünde diz çöküp O’nun Rab olduğunu ilan edeceği güne hazırlanır.

 

Göğe yükselen Mesih, diri Rab olarak gökte ve yerde bütün yetkisiyle hükmederken kilisesi de O’nun zaferini vaaz eder; yüreklerin, göklerdeki tahtında oturan Mesih’e yükselmesi için dua eder:

“gücünle, görkeminle gökleri yar da gel Rab İsa!

yüce olan Tanrı’nın sağında oturursun,

gökleri yarıp gel ki,

kiliseye sevinç olsun,

zayıflıklarımızı kaldırdın,

günahlarımızı iyileştirdin,

kutsallık ve kurtuluş kaftanını bizlere verdin.

imanımızı yenile,

bizleri daima Baba’ya yönlendir,

gökleri yarıp gel ki,

acının, gözyaşının,

ağlayışın olmadığı o yere bizleri götür.

gökleri yarıp gel ki,

ne güneş ışığına

ne de çıraya gerek olmayan vatanımızda

aydınlattığın bütün uluslarla,

bütün göksel güçlerle,

ak giysili şehitlerle,

peygamberler ve azizler ordusuyla,

kutsal elçilerinle birlikte Sana yeni bir ezgi söyleyelim;

sevinç içinde Sana övgü ve tapınma sunalım.

sevinçle ilan ederiz: Sen Mesih’sin,

göğe yükseldin, ulusları kendine çekersin,

sonsuz gücün ile kiliseni kendinde saklarsın.

sevinçle ilan ederiz: Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlusun

göğe yükseldin,

Senin kutsal sevginden bizi kimse ayıramaz,

bizler Senin halkınız,

kimse bizi Senden alamaz.

dualarımızı,

yakarışlarımızı göklerden kabul edersin;

kutsal tahtından eğilip düşmüş insanlara lütfedersin.

sonsuz merhametinle kutsal mutluluğun yeri olan vatanımıza

bizi Sen götüreceksin.

göğe çıktın ama bizi terk etmedin.

Tesellici ve Yardımcı Kutsal Ruh’u bize gönderdin,

kiliseni kurtuluş ile mühürledin,

armağanlarınla güçlendirdin,

tutsakları özgür kıldın.

Kutsal Ruh’u bize gönderdin,

bizi öksüz bırakmadın.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un krallığı kutsaldır.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;

şimdi ve sonsuza kadar. Amin.”