Kilise Takviminde yılın son pazarı “Christ the King / Mesih İsa’nın Krallığı (Krallık Pazarı)” olarak adlandırılır.


Hazırlık Dönemi (Advent)

1 Ocak yeni yılın başlangıcıdır. Kilise için ise Dini Yıl Noel’den (Kutlu Doğuş) dört hafta (pazar) önce başlar. Bu döneme Hazırlık Dönemi (Advent) diyoruz. Hazırlık Dönemi Hristiyanlar için Yeni Dinsel Yılın başlangıcıdır.Christ the King / Mesih İsa’nın Krallığı (Krallık Pazarı)


Yeremya 23:1-6

Koloseliler 1:11-20

Mezmur 46

Luka 23:33-43


ondalık-sunu-sadaka toplandıktan sonra

veya uygun bir yerde:

Westminster Uzun İlmihal [56] 90. okunur


Westminster Uzun İlmihal (56, 90)

[56] Kötü insanlar tarafından haksız yere yargılanmış ve mahkum edilmiş olan Mesih, son günde büyük bir güçle kendisinin ve Babası’nın ve tüm kutsal meleklerinin yüceliğinin eksiksiz sergilenişiyle, [90] Tanrı’nın borazanının baş melek tarafından yüksek sesle çalınmasıyla, dünyayı doğruluk içinde yargılamak için tekrar gelmesiyle yüceltilecek; o son yargı gününde, doğru kişiler Mesih’i karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürülecek, O’nun sağ tarafında toplanacaklar ve burada açıkça tanınacaklar ve yasal olarak suçsuzlukları ilan edilecek, ve cennete alınacaklar, burada sonsuza dek ve tam bir şekilde tüm günah ve bozulmuşluktan özgür kılınacaklar; akıl almaz coşkularla dolacak, bedende ve canda yetkin bir şekilde kutsallaştırılacaklar ve mutlu kılınacaklardır.


Christ the King / Mesih İsa’nın Krallığı (Krallık Pazarı)

26 KASIM / Pazartesi


pazartesi

Matta 25:31-46

Mezmur 95:1-7a


salı

Yuhanna 18:33-37

Mezmur 132:1-12 (13-18)


çarşamba

Daniel 7:9-10, 13-14

Mezmur 93


perşembe

Hezekiel 34:11-16, 20-24

Mezmur 100


cuma

I.Selanikliler 5:1-11

Mezmur 110


cumartesi

Matta 13:47-50

Mezmur 76


Advent-1 / Hazırlık Dönemi–1


İşaya 2:1-5

Romalılar 13:8-14

Luka 1:46-55

Matta 24:36-44


ondalık-sunu-sadaka toplandıktan sonra

veya uygun bir yerde:

Heidelberg İlmihali 35 okunur

Heidelberg İlmihali 35. ‘Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu’ ne demektir?

Davut’un soyundan olabilmesi için1

gerçek ve sonsuz Tanrı olan ve öyle kalan

Tanrı’nın sonsuz Oğlu2

Kutsal Ruh’un işleyişi ile3

bakire Meryem’in et ve kanından gerçek insan doğasını kendi üzerine aldı4

Günah haricinde5 her şekilde kardeşleri gibiydi.6pazartesi

Yeremya 33:10-16

Mezmur 25:1-10


salı

I.Selanikliler 3:9-13

Luka 21:25-36


çarşamba

İşaya 52:7-10

I.Selanikliler 5:1-11


perşembe

Luka 21: 25-33

Mezmur 50:1-6; 82


cuma

Malaki 3:1-4

Filipililer 1:3-11


cumartesi

İşaya 64:1-7

Romalılar 15:4-13


Advent-2 / Hazırlık Dönemi–2


İşaya 11:1-10

Romalılar 15:4-13

Luka 1:68-75, 78-79

Matta 3:1-12


ondalık-sunu-sadaka toplandıktan sonra

veya uygun bir yerde:

Heidelberg İlmihali 52 okunur

Heidelberg İlmihali 52. Mesih’in Geri dönüp ‘dirileri ve ölüleri yargılaması’ sizler için nasıl bir tesellidir?

Bütün sıkıntı ve zulümlerde gözlerimi göğe çevirim

benim yerime Tanrı’nın önünde yargıda durmuş olan

ve üzerimdeki tüm laneti kaldıran

ve tek yargıç olan Onu emin bir şekilde beklerim.5

Benim ve kendisinin bütün düşmanlarını sonsuz yargıya mahkum edecek

fakat beni ve bütün seçilmiş olanlarını

göklerin görkemi ve sevinci içinde

kendisinin olduğu yere alacak.6
pazartesi

Tsefanya 3:14-20

İşaya 12:2-6


salı

Filipililer 4:4-7

Luka 3:7-18


çarşamba

İşaya 40:1-11

Yuhanna 1:19-28


perşembe

Zekeriya 2:10-13

Vahiy 21:1-7


cuma

İşaya 10:33-11:10

Matta 1:18-25


cumartesi

İşaya 32:1-8

Vahiy 22:6-21


Advent-3 / Hazırlık Dönemi–3


İşaya 35:1-10

Yakup 5:7-10

Luka 1:46-55

Matta 11:2-11


ondalık-sunu-sadaka toplandıktan sonra

veya uygun bir yerde:

Heidelberg İlmihali 35 okunur


pazartesi

İşaya 25:1-9

I.Korintliler 4:1-5


salı

İşaya 11:1-9

Vahiy 20:11-21:7


çarşamba

Yeremya 36:9-32]

Matta 11:2-11


perşembe

I.Samuel 28:3-20

II.Timoteyus 3:14-4:8


cuma

İşaya 51:4-11

Romalılar 13:11-14


cumartesi

Yoel 3:9-21

Yuhanna 3:1-17


Advent-4 / Hazırlık Dönemi–4


İşaya 7:10-16

Romalılar 1:1-17

Luka 1:68-75, 78-79

Matta 1:18-25


ondalık-sunu-sadaka toplandıktan sonra

veya uygun bir yerde:

Heidelberg İlmihali 52 okunur


24 Aralık Kutlu Doğuş Arifesi (Christmas Eve)

İşaya 9:2-7

Mezmur 96

Titus 2:11-14

Luka 2:1-14 (15-20)


(24/25 aralık)

İşaya 62:6-12, Mezmur 97

Titus 3:4-7, Luka 2.(1-7) 8-20


25 aralık Kutlu Doğuş Yortusu (Christmas)

İşaya 52:7-10

Mezmur 98

İbraniler 1:1-4 (5-12)

Yuhanna 1:1-14


(31 Aralık/01 Ocak) Vaiz 3:1-13, Vahiy 21:1-6a)


06 Ocak / epifani (açıklanış)

İşaya 60:1-7

Galatyalılar 3:27-4:7

Mezmur 72:1-15

Matta 2:1-12

veya (Okuma Ayini)

İşaya 60:1-3, Mezmur 72:1-8,

İşaya 60:4-7, Mezmur 72:10-15

Galatyalılar 3:27-29, Mezmur 72:15-16

Galatyalılar 4:1-7, Mezmur 72:15, 17-18

Markos 1:9-11, Mezmur 72:15, 18-19