+ + KUTSAL KİTAP OKUMALARI KİLİSE TAKVİMDEN ALINIR + +

 

I. HAFTA

 

Kiliseye girmeden önce / Before the procession

 

Mezmur 25

1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,

2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni,

Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!

3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmesin;

Nedensiz hainlik edenler utansın.

4 Ya RAB, yollarını bana öğret,

Yönlerini bildir.

5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;

Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.

Bütün gün umudum sende.

6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

8 RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,

Kendi yolunu öğretir onlara.

10 RAB'bin bütün yolları sevgi ve gerçeğe dayanır

Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

11 Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

12 Kim RAB'den korkarsa,

RAB ona seçeceği yolu gösterir.

13 Gönenç içinde yaşayacak o insan,

Soyu ülkeyi sahiplenecek.

14 RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını,

Onlara açıklar antlaşmasını.

15 Gözlerim hep RAB'dedir,

Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.

16 Halime bak, lütfet bana;

Çünkü garip ve mazlumum.

17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor,

Kurtar beni dertlerimden!

18 Üzüntüme, acılarıma bak,

Bütün günahlarımı bağışla!

19 Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,

Nasıl da benden nefret ediyorlar!

20 Canımı koru, kurtar beni!

Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni,

Çünkü umudum sendedir.

22 Ey Tanrı, kurtar İsrail'i

Bütün sıkıntılarından!

 

KELAM TÖRENİ / SERVICE OF THE WORD

 

Kiliseye giriş / Procession

 

Y: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh'a şan ve şeref olsun,

başlangıçta olduğu gibi şimdi, daima ve ebediyen.

T: Amin.

 

İLAHİ:

 

I. Okuma: (Eski Ahit)

 

Salutation & Blessing: 

Selamlama ve Bereketleme:

 

Yöneten: Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, her dilediğimiz yada düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. O’na, imamlılar topluluğunda ve Mesih İsa’da bütün kuşaklar boyunca, sonsuzlara dek yücelik olsun! (Efesliler 3.20-21)

toplulukAmin.

 

Y: Allah sizinle bereber olsun

T: Ve sizin Ruhunuzla olsun

Y: Yüreklerimizi Rabbe kaldıralım.

T: Yüreklerimiz Rab iledir

Y: Rab’be şükranlarımızı sunalım

T: Böyle yapmak iyidir ve doğrudur.

 

II. Okuma: (Mezmurlar)

 

( secde )

Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref,

Şan ve şeref şan ve şeref olsun

Gök ve yer Sana verilen hamtlarla doludur

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref,

Şan ve şeref şan ve şeref olsun

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana

En yücelerde hamtlar olsun

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref,

Şan ve şeref şan ve şeref olsun

 

(Hep Birlikte)

Kutsalsın e Allah,

Kutsalsın e Güçlü,

Kutsalsın ey Ölmeyen,

bizim için Haça Gerilen,

Bize merhamet eyle

T: Merhamet, merhamet, merhamet ey Allah

*Y: Rabbimiz ve Efendimiz olan İsa Mesih, hayatın ve ölümsüzlüğün kaynağı Sensin, görünür ve görünmez şeylerin hepsi Sende yaratıldı. Göklerin ve Senin huzurunda günah işledim, gözlerimi Senin görkemli varlığına çevirmeye layık değilim. İyiliklerini küçük düşürdüm, emirlerini bozdum, kutsal yasana itaatsizlik ettim, ya Rab merhamet eyle.

T: Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba

*Y:  ey sonsuz Baba’da kendiliğinden var Olan yüce Mesih, büyük sevgin ile beden alıp aramızda yaşadın, biz kötü ve günahkar kullar için çarmıha gerildin, günahla lekelenmiş doğamızı paha biçilmez kutsal kanın ile ancak Sen yenilersin, ey ölümsüz Kral, tövbe eden biz günahkar kullarının duasına kulak ver, ya Rab merhamet eyle.

T: Merhamet, merhamet, merhamet ey İsa

*Y:  ey merhametli Kurtarıcımız, Sen ya Rab, büyük sevginle acı çektin ve bizlere merhamet ettin. Günahlarımızın cezasını (ölüm) bizlere yüklemedin, daima Sana alçalış ile geri dönmemizi bekledin. Ya Rab, itiraf ederiz ki, kendimizi kötü arzulara verdik, günah işledik ve benzeyişindeki yaratılışımızı kirlettik. ya Rab merhamet eyle.

T: Merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh

(* Yöneten kişi genel tövbe ve itiraf dualarını yapar

 ya da tövbe mezmurlarından kısa bölümler okur )

 

Günün Duası: ( toplanılan yer, toplanılan zaman, toplanan kişiler övgü ve şükranlarla birlikte Rabbe kaldırılır ve Tanrı’nın o gün için olan lütfunun desteği aranır, o gün ve sonraki günler için olan bereketleri talep edilir, Rabbin isteğini bilmek aranır )

 

İLAHİ:

 

 ( AYAKTA )

III. Okuma:İNCİL-İ ŞERİF’İN OKUNMASI

Okuyan: Hepinize esenlik olsun

Topluluk: Esenlik sizinle beraber olsun

 

O: TANRIMIZ, ---- MÜJDESİNDE BÖYLE SÖYLÜYOR

 ( o günün okuması yapılır )

O: [İŞTE] RABBİN SÖZLERİ BUNLARDIR

T: RABBİMİZE ŞÜKÜRLER OLSUN

 

İLAHİ:

 

( DUALARIMIZ )

Yöneten: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un krallığı şimdi, daima ve sonsuza dek kutlu kılınsın.

 

Topluluk: Amin.

 

Y: Canlarımıza esenlik ve kurtuluş veren Rab'be dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Tüm dünyanın barışı, Tanrı'nın kutsal kilisesinin adanmışlıkla yeryüzünde devamı ve kilisenin birliği için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Tanrı'nın kutsal kilisesine hizmet eden tüm ihtiyarlar, pastörler, vaizler, öğretmenler ve dyakonlar ve tüm görevliler için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Ülkemiz için, ülkemizi yönetenler için, yasa koyucular ve yasa uygulayıcılar için, Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve T.B.M.Meclisi için, ordu ve emniyet teşkilatı

için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Bu şehirdeki ve bu ülkedeki, İsa Mesih'e ayrılmış her bir yer ve buradaki

Tanrı halkı için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Bu ülkenin mevsimleri ve yağmuru, toprağının ürünleri, bolluğu ve tüm üretimi için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Tüm acı çekenler, gurbette olanlar, hastanede, hapishanede ve askerde olanlar,

açlar, kimsesizler, yoksullar, dullar ve yolculukta olanlar için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Acılarımızı ve üzüntülerimizi teselli eden, bizleri tehlikelerden ve şeytanın

saldırılarından koruyan Rabbe dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Tanrı'nın Kutsal Kilisesine maddi ve manevi destek olan her bir can için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Ey Allah, büyük lütfunla bizleri koru, bizlere yardım et, bize merhamet eyle.

 

T: Amin.

 

Y: Ey herşeye kadir olan Rab, atalarımızın Allah’ı, yalvarıyoruz, bizi işit ve bize merhamet eyle.

 

T: Amin.

 

Y: Rab, tek bir yürekle dualarımızı Sana kaldırabilmemiz için bize lütfunu verdin. Senin adınla toplanan iki yada üç kişinin yakarışlarını kabul edeceğini vaat ettin. Biz hizmetkar kullarının yakarışlarına cevap ver, gerçeğinin bilgisini bizlere bağışla ve gelecek hayatın sevincini bizlere ver. 

 

T: Amin.

 

Y: Ya Rab, Senin gücün ölçülemez, Senin görkemin anlayışımızın çok üzerindedir. Merhametin sınırsızdır, bizlere duyduğun sevgi anlatılamaz, çok derindir. Şimdi bu YERE büyük acıma ve şefkat ile bak, büyük merhametinle dualarımızı kabul et.

 

T: Amin.

 

Y: Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek,

Tahtta oturanın ve Kuzu’nun olsun (Vahiy 5:13).

 

T: Amin.

 

Y: Bugün için olan dileklerimizi ve yakarışlarışlarımızı Tanrımız Rabbe kaldıralım:

( Serbest Dualar: 

 tek tek ya da hep birlikte dualar Rabbe kaldırılır, yerel topluluğun kendi ihtiyaçları gözetilerek dualar edilir )

 

Y: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta tek olan Tanrı'ya şimdi ve daima şükürler olsun, şimdi ve daima övgüler olsun. Amin.

 

T: Ey en kutsal olan Rab, tek olan Kutsal ÜçlüK, Aziz Rabbimiz bizi kutsa,

günahlarımızı affet, adına yaraşır biçimde hastalıklarımızı iyileştir. Amin.

 

(  ayakta ve hep birlikte  )

Ey Göklerdeki Babamız

Adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

Senin isteğin olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sende bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme

Kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek Senindir. Amin.

 

Y: Ya Rab, halkını kutsa ve koru,

kötü ve acımasız insanlara ancak Sen galip gelebilirsin.

Kutsal haçının zaferinde bizleri bereketle.

 

T: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh'a şan ve şeref olsun, başlangıçta olduğu gibi, şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

Y: Yüce Rab, kendi isteğinle haça çıktın ve dirildin ve yükseldin, halkına dualarını armağan et. Sana inananları Sendeki birliğin gücüyle koru, büyük kuvvetinle kötülüğe karşı bizleri zaferli kıl.

 

( yöneten ve topluluk karşılıklı okur )

Mezmur 51: 15 Ey Rab aç dudaklarımı

Sana övgüler sunsun.

Mezmur 3: 3 Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın,

Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.

4 RAB'be seslenirim,

Yanıtlar beni kutsal dağından.

5 Yatar uyurum,

Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

Mezmur 38: 21 Beni terk etme, ya RAB!

 Ey Tanrım, benden uzak durma!

22 Yardımıma koş,

 Ya Rab, kurtuluşum benim!

Mezmur 63: 6 Yatağıma uzanınca seni anarım,

 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.

7 Çünkü sen bana yardımcı oldun,

 Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

8 Canım sana sımsıkı sarılır,

 Sağ elin bana destek olur.

 

Y: Bugün için övgü ve şükran kurbanlarımızı Tanrımız Rabbe kaldıralım:

 ( tek tek ya da hep bir ağızdan övgü ve şükran duaları Rabbe kaldırılır )

 

İLAHİ:

 

IV. Okuma: ( Mektulardan )

 

İLAHİ:

 

ELÇİLERİN İMAN AÇIKLAMASI

Göğün ve yerin Yaradanı, her şeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve Bakire Meryem’den doğdu. Pontiyus Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü, ölüler diyarına indi. Üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye gücü yeten Baba Tanrı’nın sağında oturdu, oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal Ruh’a Kutsal evrensel kiliseye, Kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. AMİN.

 

BENEDICTION / KUTSAMA :

RAB sizi kutsasın

Ve korusun;

RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin (Sayılar 6.24-26).

 

İLAHİ: