+ + KUTSAL KİTAP OKUMALARI KİLİSE TAKVİMDEN ALINIR + +

 

II. HAFTA

 

Kiliseye girmeden önce / Before the procession

 

Mezmur 121.1 Gözlerimi dağlara kaldırıyorum,

Nereden yardım gelecek bana?

2 Yeri göğü yaratan

RAB'den gelecek yardımım.

3 O ayaklarının kaymasına izin vermez,

Seni koruyan uyuklamaz.

7 RAB her kötülükten seni korur,

Esirger canını.

Mezmur 125.1 RAB'be güvenenler Siyon Dağı'na benzer,

Sarsılmaz, sonsuza dek durur.

2 Dağlar Yeruşalim'i nasıl kuşatmışsa,

RAB de halkını öyle kuşatmıştır,

Şimdiden sonsuza dek.

Mezmur 128.1 Ne mutlu RAB'den korkana,

O'nun yolunda yürüyene!

Mezmur 130.5 RAB'bi gözlüyorum,

Canım RAB'bi gözlüyor,

Umut bağlıyorum O'nun sözüne.

6 Sabahı gözleyenlerden,

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,

Canım Rab'bi gözlüyor.

7 Ey İsrail, RAB'be umut bağla!

Çünkü RAB'de sevgi,

Tam kurtuluş vardır.

8 İsrail'i bütün suçlarından

O fidyeyle kurtaracaktır.

 

KELAM TÖRENİ / SERVICE OF THE WORD

 

Kiliseye giriş / Procession

 

Y: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh'a şan ve şeref olsun,

başlangıçta olduğu gibi şimdi, daima ve ebediyen.

t: Amin.

 

İLAHİ:

 

I. Okuma: (Eski Ahit)

 

Salutation & Blessing: 

Selamlama ve Bereketleme:

 

Yöneten: Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, her dilediğimiz yada düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. O’na, imamlılar topluluğunda ve Mesih İsa’da bütün kuşaklar boyunca, sonsuzlara dek yücelik olsun! (Efesliler 3.20-21)

toplulukAmin.

 

Y: Allah sizinle bereber olsun

t: Ve sizin Ruhunuzla olsun

Y: Yüreklerimizi Rabbe kaldıralım.

t: Yüreklerimiz Rab iledir

Y: Rab’be şükranlarımızı sunalım

t: Böyle yapmak iyidir ve doğrudur.

 

II. Okuma: (Mezmurlar)

 

( secde )

Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref,

Şan ve şeref şan ve şeref olsun

Gök ve yer Sana verilen hamtlarla doludur

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref,

Şan ve şeref şan ve şeref olsun

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana

En yücelerde hamtlar olsun

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref,

Şan ve şeref şan ve şeref olsun

 

(Hep Birlikte)

Kutsalsın e Allah,

Kutsalsın e Güçlü,

Kutsalsın ey Ölmeyen,

bizim için Haça Gerilen,

Bize merhamet eyle

t: Merhamet, merhamet, merhamet ey Allah

*Y:  Rabbimiz ve Efendimiz olan İsa Mesih, hayatın ve ölümsüzlüğün kaynağı Sensin, görünür ve görünmez şeylerin hepsi Sende yaratıldı. Göklerin ve Senin huzurunda günah işledik, gözlerimizi Senin görkemli varlığına çevirmeye layık değiliz. İyiliklerini küçük düşürdük, emirlerini bozduk, kutsal yasana itaatsizlik ettik, ya Rab merhamet eyle.

t: Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba

*Y:  ey sonsuz Baba’da kendiliğinden var Olan yüce Mesih, büyük sevgin ile beden alıp aramızda yaşadın, biz kötü ve günahkar kullar için çarmıha gerildin, günahla lekelenmiş doğamızı paha biçilmez kutsal kanın ile ancak Sen yenilersin, ey ölümsüz Kral, tövbe eden biz günahkar kullarının duasına kulak ver, ya Rab merhamet eyle.

t: Merhamet, merhamet, merhamet ey İsa

*Y: * ey merhametli Kurtarıcımız, Sen ya Rab, büyük sevginle acı çektin ve bizlere merhamet ettin. Günahlarımızın cezasını (ölüm) bizlere yüklemedin, daima Sana alçalış ile geri dönmemizi bekledin. Ya Rab, itiraf ederiz ki, kendimizi kötü arzulara verdik, günah işledik ve benzeyişindeki yaratılışımızı kirlettik, ya Rab merhamet eyle.

t: Merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh

(* Yöneten kişi genel tövbe ve itiraf dualarını yapar

 ya da tövbe mezmurlarından kısa bölümler okur )

 

Günün Duası: ( toplanılan yer, toplanılan zaman, toplanan kişiler övgü ve şükranlarla birlikte Rabbe kaldırılır ve Tanrı’nın o gün için olan lütfunun desteği aranır, o gün ve sonraki günler için olan bereketleri talep edilir, Rabbin isteğini bilmek aranır )

 

İLAHİ:

 

 ( AYAKTA )

III. Okuma:İNCİL-İ ŞERİF’İN OKUNMASI

Okuyan: Hepinize esenlik olsun

Topluluk: Esenlik sizinle beraber olsun

 

O: TANRIMIZ, ---- MÜJDESİNDE BÖYLE SÖYLÜYOR

 ( o günün okuması yapılır )

O: [İŞTE] RABBİN SÖZLERİ BUNLARDIR

T: RABBİMİZE ŞÜKÜRLER OLSUN

 

İLAHİ:

 

( DUALARIMIZ )

Yöneten: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un krallığı şimdi, daima ve sonsuza dek kutlu kılınsın.

 

Topluluk: Amin.

 

Y: Canlarımıza esenlik ve kurtuluş veren Rab'be dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Bu şehirdeki ve bu ülkedeki, İsa Mesih'e ayrılmış her bir yer ve buradaki

Tanrı halkı için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Bu ülkenin mevsimleri ve yağmuru, toprağının ürünleri, bolluğu ve tüm üretimi için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Acılarımızı ve üzüntülerimizi teselli eden, bizleri tehlikelerden ve şeytanın

saldırılarından koruyan Rabbe dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Tanrı'nın Kutsal Kilisesine maddi ve manevi destek olan her bir can için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: DEVLETİMİZ VE YÖNETİCİLER İÇİN DUA EDELİM :

Ebedi ve Kadir Babamız, İnsanlık ailesine barış getirmek için çalışanların ruhlarını ve kaplerini aydınlat. Ülkemizi yönetenlere bilgelik ve hikmet ver. Bu ülkenin zenginlik ve geleceği için onların aldıkları her kararda Senin isteğin olsun. İnsanlığın emniyet, barış ve refahı için çalışanlara yol göster.

( Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin )

 

Y: DİN GÖREVLİLERİ VE KİLİSELER İÇİN DUA EDELİM :

Adaletli Babamız,

Mesih İsa ile yüceliğini bütün milletlere gösterdin.

kutsal kilisenin imana sadık kalıp

Senin adını her zaman yüceltmesi için onu koru.

Kendi Kutsal iradene göre seçip,

kutsal göreve çağırdığın tüm görevlilerine hakikat ve sevgi ver ki,

sadakat ve bağlılıkla müminlere hizmet edebilsinler.

Kiliseye hizmet eden kulların iman, ümit ve sevgide her gün daha da büyüyüp

Kilisenin Birliğini korusunlar,

ve Senin Halkına kutsallıkla hizmet edebilsinler.

Elçisel imana uygun bir hayat sürüp Senin halkını bina edebilsinler.

Bunu Rabbimiz Mesih İsa adına Senden dileriz. AMİN.

( Kurtarıcımız Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin )

 

Y: SIKINTI ÇEKEN TÜM İNSANLAR İÇİN DUA EDELİM :

Ya Rab İsa,

Yalnız Sen mutsuzların sevincisin

Yalnız Sen çaresizlerin kudretisin.

ülkemizi ve dünyamızı hatalardan koru.

Hastalık ve Salgınları uzaklaştır,

her türlü felaketlerden, savaş ve afetlerden dünyayı koru.

Hastanede ve hapishanede olanları,

askerlikte, yolculukta ve gurbette olanları,

yoksulları ve kimsesizleri koru.

İhtiyaç içinde olan tüm canlara esenlik ve sağlık ver.

Nefreti ve şiddeti kaldır.

Sana yönelen her bir canın sevginden ve merhametinden bereket bulmalarını sağla.

( Dirilmiş Rab İsa Mesih adıyla. Amin )

 

Y: AİLELER, ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN DUA EDELİM :

Sevgi olan Babamız,

Evlilik bağının sevgi ve işbirliği olduğunu eşlere öğret.

Sorunlu tüm evlilikleri bugün kutsa. Aile birliğini ve huzurunu göksel zenginliklerle bereketle. Dargınlık ve çekişmelerin olduğu evlere anlayış ve bağışlama ruhu gönder.

Aile içinde büyüyen çocukları şiddetten ve hastalıktan koru. Çocuklarımızı ve gençliği kutsanmış evlilikler aracılığı ile de kilisene hizmete ve dünyaya tanıklığa hazırla.

( Diri Kurtarıcımız İsa Mesih adıyla. Amin )

 

Y: DÜNYANIN BARIŞ VE ESENLİĞİ İÇİN DUA EDELİM :

Tanrım, her yerde huzuru ve barışı sağlamak için

bana yardım et ki,

Kinin bulunduğu yere sevgi,

hakaretin bulunduğu yere af;

Anlaşmazlığın bulunduğu yere birlik,

yanlışlığın bulunduğu yere, hakikat

İmansızlığın olduğu yere iman,

ümitsizliğin olduğu yere, ümit

Karanlığın olduğu yere aydınlık

kederin olduğu yere neşe getireyim.

RAB’bim lütfet!

Avutulmaktan çok avutmayı;

anlaşılmaktan çok anlamayı

Sevilmekten çok sevmeyi dileyeyim

Çünkü insan verince, alır

benliğini unutunca benliğini bulur

Affedince affedilir; ölünce sonsuz hayata erişir. AMİN.

( İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin )

 

Y: Ey Allah, büyük lütfunla bizleri koru, bizlere yardım et, bize merhamet eyle.

 

T: Amin.

 

T: Ey herşeye kadir olan Rab, atalarımızın Allah’ı, yalvarıyoruz, bizi işit ve bize merhamet eyle.

 

T: Amin.

 

Y: Rab, tek bir yürekle dualarımızı Sana kaldırabilmemiz için bize lütfunu verdin. Senin adınla toplanan iki yada üç kişinin yakarışlarını kabul edeceğini vaat ettin. Biz hizmetkar kullarının yakarışlarına cevap ver, gerçeğinin bilgisini bizlere bağışla ve gelecek hayatın sevincini bizlere ver. 

 

T: Amin.

 

Y: Ya Rab, Senin gücün ölçülemez, Senin görkemin anlayışımızın çok üzerindedir. Merhametin sınırsızdır, bizlere duyduğun sevgi anlatılamaz, çok derindir. Şimdi bu kutsal dua ve tapınma evine büyük acıma ve şefkat ile bak, büyük merhametinle dualarımızı kabul et.

 

T: Amin.

 

Y: Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek,

Tahtta oturanın ve Kuzu’nun olsun (Vahiy 5:13).

 

T: Amin.

 

Y: Bugün için olan dileklerimizi ve yakarışlarışlarımızı Tanrımız Rabbe kaldıralım:

( Serbest Dualar: 

 tek tek ya da hep birlikte dualar Rabbe kaldırılır, yerel topluluğun kendi ihtiyaçları gözetilerek dualar edilir )

 

Y: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta tek olan Tanrı'ya şimdi ve daima şükürler olsun, şimdi ve daima övgüler olsun. Amin.

 

T: Ey en kutsal olan Rab, tek olan Kutsal ÜçlüK, Aziz Rabbimiz bizi kutsa,

günahlarımızı affet, adına yaraşır biçimde hastalıklarımızı iyileştir. Amin.

 

(  ayakta ve hep birlikte  )

Ey Göklerdeki Babamız

Adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

Senin isteğin olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sende bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme

Kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek Senindir. Amin.

 

Y: Ya Rab, halkını kutsa ve koru,

kötü ve acımasız insanlara ancak Sen galip gelebilirsin.

Kutsal haçının zaferinde bizleri bereketle.

 

T: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh'a şan ve şeref olsun, başlangıçta olduğu gibi, şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

Y: Yüce Rab, kendi isteğinle haça çıktın ve dirildin ve yükseldin, halkına dualarını armağan et. Sana inananları Sendeki birliğin gücüyle koru, büyük kuvvetinle kötülüğe karşı bizleri zaferli kıl.

 

( yöneten ve topluluk karşılıklı okur )

Mezmur 16: 1Koru beni, ey Tanrı,

Çünkü sana sığınıyorum.

2 RAB'be dedim ki, "Efendim sensin.

Senden öte mutluluk yok benim için."

5 Benim payıma,

Benim kâseme düşen sensin, ya RAB;

Yaşamım senin ellerinde.

7 Övgüler sunarım bana öğüt veren RAB'be,

Geceleri bile vicdanım uyarır beni.

8 Gözümü RAB'den ayırmam,

Hiç sarsılmam, O sağımda durduğu için.

9 Bu yüzden içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor,

Bedenim güven içinde.

10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,

Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin

11 Hep yaşam yolunu gösterirsin bana.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez

 

Y: Bugün için övgü ve şükran kurbanlarımızı Tanrımız Rabbe kaldıralım:

 ( tek tek ya da hep bir ağızdan övgü ve şükran duaları Rabbe kaldırılır )

 

İLAHİ:

 

IV. Okuma: ( Mektulardan )

 

İLAHİ:

 

ELÇİLERİN İMAN AÇIKLAMASI

Göğün ve yerin Yaradanı, her şeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve Bakire Meryem’den doğdu. Pontiyus Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü, ölüler diyarına indi. Üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye gücü yeten Baba Tanrı’nın sağında oturdu, oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal Ruh’a Kutsal evrensel kiliseye, Kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. AMİN.

 

BENEDICTION / KUTSAMA :

RAB sizi kutsasın

Ve korusun;

RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin (Sayılar 6.24-26).

 

İLAHİ: