+ + KUTSAL KİTAP OKUMALARI KİLİSE TAKVİMDEN ALINIR + +

 

III. Hafta

 

Kiliseye girmeden önce / Before the procession

 

Mezmur 122

1 Bana: "RAB'bin evine gidelim" dendikçe

Sevinirim.

2 Ayaklarımız senin kapılarında,

Ey Yeruşalim!

4 Oymaklar çıkar oraya, RAB'bin oymakları,

İsrail'e verilen öğüt uyarınca,

RAB'bin adına şükretmek için.

5 Çünkü orada yargı tahtları,

Davut soyunun tahtları kurulmuştur.

6 Esenlik dileyin Yeruşalim'e:

"Huzur bulsun seni sevenler!

7 Surlarına esenlik,

Saraylarına huzur egemen olsun!"

8 Kardeşlerim, dostlarım için,

"Esenlik olsun sana!" derim.

9 Tanrımız RAB'bin evi için

İyilik dilerim sana.

 

KELAM TÖRENİ / SERVICE OF THE WORD

 

Kiliseye giriş / Procession

 

Y: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh'a şan ve şeref olsun,

başlangıçta olduğu gibi şimdi, daima ve ebediyen.

t: Amin.

 

İLAHİ:

 

I. Okuma: (Eski Ahit)

 

Salutation & Blessing: 

Selamlama ve Bereketleme:

 

Yöneten: Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, her dilediğimiz yada düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. O’na, imamlılar topluluğunda ve Mesih İsa’da bütün kuşaklar boyunca, sonsuzlara dek yücelik olsun! (Efesliler 3.20-21)

toplulukAmin.

 

Y: Allah sizinle bereber olsun

t: Ve sizin Ruhunuzla olsun

Y: Yüreklerimizi Rabbe kaldıralım.

t: Yüreklerimiz Rab iledir

Y: Rab’be şükranlarımızı sunalım

t: Böyle yapmak iyidir ve doğrudur.

 

II. Okuma: (Mezmurlar)

 

( secde )

Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref,

Şan ve şeref şan ve şeref olsun

Gök ve yer Sana verilen hamtlarla doludur

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref,

Şan ve şeref şan ve şeref olsun

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana

En yücelerde hamtlar olsun

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref,

Şan ve şeref şan ve şeref olsun

 

(Hep Birlikte)

Kutsalsın e Allah,

Kutsalsın e Güçlü,

Kutsalsın ey Ölmeyen,

bizim için Haça Gerilen,

Bize merhamet eyle

t: Merhamet, merhamet, merhamet ey Allah

*Y:  Ey Sözlerinde adil ve sadık Olan, hayatımızın yerine getiremediğimiz kesin kararlar ve bozulmuş tövbelerle dolu olduğunu itiraf ederiz. Ey merhamet ve gerçek kutsallık Sahibi Rab, kutsal olmak konusundaki güçsüzlüğümüz, başarısızlığımız ve isteksizliğimiz için huzurunda pişmanlık duyarız, ya Rab merhamet eyle.

t: Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba

*Y:  Ey güçlü Rab, günahlarımızı, isyanlarımızı, hatalarımızı, zayıflıklarımızı görebilmek için çarmıhının ışığında bizleri aydınlat, bizleri pak kıl ve içimizde doğruluk tazele. ey Kayamız ve kurtuluşumuzun Tanrısı, boş ve bencil duygularımızı, hatalı yaşam biçimimizi, günahlı davranışlarımızı, Senin sevginden kaynaklanmayan her düşünce ve eylemi Sana getiriyoruz. Hepsini Senin sunağına bırakıyoruz, ya Rab merhamet eyle.

t: Merhamet, merhamet, merhamet ey İsa

*Y:  Ey doğruluk ve gerçek kutsallık sahibi olan Rab, hayatımızda Kutsal Kitabını yalanlayan zamanlar olduğunu itiraf ederiz, dünyasallığa ve maddiyata dayanma ve bağlılık gösterdiğimiz zamanları Sana itiraf ederiz. Benliğimizi ve dünyasallığımızı çarmıha germeyi bizlere öğret. ya Rab merhamet eyle.

t: Merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh

(* Yöneten kişi genel tövbe ve itiraf dualarını yapar

 ya da tövbe mezmurlarından kısa bölümler okur )

 

Günün Duası: ( toplanılan yer, toplanılan zaman, toplanan kişiler övgü ve şükranlarla birlikte Rabbe kaldırılır ve Tanrı’nın o gün için olan lütfunun desteği aranır, o gün ve sonraki günler için olan bereketleri talep edilir, Rabbin isteğini bilmek aranır )

 

İLAHİ:

 

( AYAKTA )

III. Okuma:İNCİL-İ ŞERİF’İN OKUNMASI

Okuyan: Hepinize esenlik olsun

Topluluk: Esenlik sizinle beraber olsun

 

O: TANRIMIZ, ---- MÜJDESİNDE BÖYLE SÖYLÜYOR

 ( o günün okuması yapılır )

O: [İŞTE] RABBİN SÖZLERİ BUNLARDIR

T: RABBİMİZE ŞÜKÜRLER OLSUN

 

İLAHİ:

 

( DUALARIMIZ )

Yöneten: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un krallığı şimdi, daima ve sonsuza dek kutlu kılınsın.

 

Topluluk: Amin.

 

Y: Canlarımıza esenlik ve kurtuluş veren Rab'be dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Tüm dünyanın barışı, Tanrı'nın kutsal kilisesinin adanmışlıkla yeryüzünde devamı ve kilisenin birliği için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Bu kutsal dua ve tapınma evine iman, saygı ve Allah korkusuyla giren

her bir can için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Tanrı'nın kutsal kilisesine hizmet eden tüm ihtiyarlar, pastörler, vaizler, öğretmenler ve dyakonlar ve tüm görevliler için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Ülkemiz için, ülkemizi yönetenler için, yasa koyucular ve yasa uygulayıcılar için, Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve T.B.M.Meclisi için, ordu ve emniyet teşkilatı

için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Bu şehirdeki ve bu ülkedeki, İsa Mesih'e ayrılmış her bir yer ve buradaki

Tanrı halkı için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Bu ülkenin mevsimleri ve yağmuru, toprağının ürünleri, bolluğu ve tüm üretimi için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Tüm acı çekenler, gurbette olanlar, hastanede, hapishanede ve askerde olanlar, açlar, kimsesizler, yoksullar, dullar ve yolculukta olanlar için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Acılarımızı ve üzüntülerimizi teselli eden, bizleri tehlikelerden ve şeytanın

saldırılarından koruyan Rabbe dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Tanrı'nın Kutsal Kilisesine maddi ve manevi destek olan her bir can için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Göklerdeki Babamız, büyük lütfunla bizleri koru, bizlere yardım et, bize merhamet eyle.

 

T: Kurtarıcımız İsa Mesih, bize merhamet eyle, büyük iyiliğine göre Sana yalvarıyoruz, bizleri duy ve bize merhamet eyle.

 

Y: Rab Allahımız, Mirasın olan halkını koru ve kutsa. Kilisenin bütün bedenini koru. Senin kutsal evinin güzelliğini sevenleri bereketle. Halkını göksel gücünle kutsal kıl ve Sendeki ümitte sarsılmaz kıl.

 

T: Kutsallık Allah’ı, Sen meleklerin ve göksel güçlerin övgü ve ilahisiyle azizlerinin arasında yaşasın. Sen her şeyi yoktan var ettin. Sen insanı kendi suretinde yarattın ve onu lütfunun armağanlarıyla donattın. Sana yakaranlara hikmet ve anlayış verirsin, günahkarı hor görmezsin fakat pişmanlık duyanları kabul edersin. Biz değersiz kulların bu saate çıkmasına ve Senin kutsal varlığına övgü ve tapınma sunmasına izin verdin. Sana övgüler olsun. Bizlerin dudaklarından dökülen övgü ve ilahileri kabul eden Efendimiz, bizleri iyiliklerinle ziyaret et. İsterek ve istemeyerek yaptığımız günahları bağışla, canlarımızı ve benlerimizi kutsa.

 

Y: Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek,

Tahtta oturanın ve Kuzu’nun olsun (Vahiy 5:13).

 

T: Amin.

 

Y: Bugün için olan dileklerimizi ve yakarışlarışlarımızı Tanrımız Rabbe kaldıralım:

 ( Serbest Dualar: 

 tek tek ya da hep birlikte dualar Rabbe kaldırılır, yerel topluluğun kendi ihtiyaçları gözetilerek dualar edilir )

 

Y: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta tek olan Tanrı'ya şimdi ve daima şükürler olsun, şimdi ve daima övgüler olsun. Amin.

 

T: Ey en kutsal olan Rab, tek olan Kutsal ÜçlüK, Aziz Rabbimiz bizi kutsa,

günahlarımızı affet, adına yaraşır biçimde hastalıklarımızı iyileştir. Amin.

 

(  ayakta ve hep birlikte  )

Ey Göklerdeki Babamız

Adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

Senin isteğin olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sende bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme

Kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek Senindir. Amin.

 

Y: Ya Rab, halkını kutsa ve koru, kötü ve acımasız insanlara ancak Sen galip gelebilirsin. Kutsal haçının zaferinde bizleri bereketle.

 

T: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh'a şan ve şeref olsun, başlangıçta olduğu gibi, şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

Y: Yüce Rab, kendi isteğinle haça çıktın ve dirildin ve yükseldin, halkına dualarını armağan et. Sana inananları Sendeki birliğin gücüyle koru, büyük kuvvetinle kötülüğe karşı bizleri zaferli kıl.

 

( yöneten ve topluluk karşılıklı okur )

Mezmur 88: 1 Ya RAB, beni kurtaran Tanrı,

Gece gündüz sana yakarıyorum.

2 Duam sana erişsin,

Kulak ver yakarışıma.

Mezmur 103: 1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

Mezmur 143: 6 Ellerimi sana açıyorum,

Canım kurak toprak gibi sana susamış

10 Bana istemini yapmayı öğret,

Çünkü Tanrım'sın benim.

Senin iyi Ruhun

Düz yolda bana öncülük etsin!

Mezmur 144: 9 Ey Tanrı, sana yeni bir ezgi söyleyeyim,

Seni on telli çenkle, ilahilerle öveyim.

15 Ne mutlu bunlara sahip olan halka!

Ne mutlu Tanrısı RAB olan halka!

 

Y: Bugün için övgü ve şükran kurbanlarımızı Tanrımız Rabbe kaldıralım:

 ( tek tek ya da hep bir ağızdan övgü ve şükran duaları Rabbe kaldırılır )

 

İLAHİ:

 

IV. Okuma: ( Mektulardan )

 

İLAHİ:

 

İZNİK İNANÇ AÇIKLAMASI

Yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,

her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

Bütün çağlardan önce Baba’da olan

Tanrı’dan Tanrı,

Işıktan Işık, Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan, Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.

Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.

Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu.

Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi, acı çekti ve gömüldü,

Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,

göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek

ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,

Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,

peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.

Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.

Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.

 

BENEDICTION / KUTSAMA :

Var olan, var olmuş ve var olacak olandan, O'nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.

Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı'nın hizmetinde kâhinler yapan Mesih'in olsun. Amin (Vahiy 1.4-6).

 

İLAHİ: