+ + KUTSAL KİTAP OKUMALARI KİLİSE TAKVİMDEN ALINIR + +

 

IV. HAFTA

 

Kiliseye girmeden önce / Before the procession

 

1 Ey bütün dünya, sevinç çığlıkları atın RAB'be!

2 O'na neşeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna! (Mezmur 100)

1 Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, (Mezmur 95)

3 Bilin ki RAB Tanrı'dır

Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,

O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız (Mezmur 100)

2 Şükranla huzuruna çıkalım,

O'na sevinç ilahileri yükseltelim! (Mezmur 95)

4 Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun! (Mezmur 100)

3 Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır (Mezmur 95)

5 Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer (Mezmur 100)

6 Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim (Mezmur 95)

 

KELAM TÖRENİ / SERVICE OF THE WORD

 

Kiliseye giriş / Procession

 

Y: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh'a şan ve şeref olsun,

başlangıçta olduğu gibi şimdi, daima ve ebediyen.

t: Amin.

 

İLAHİ:

 

I. Okuma: (Eski Ahit)

 

Salutation & Blessing: 

Selamlama ve Bereketleme:

 

Yöneten: Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, her dilediğimiz ya da düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. O’na, imamlılar topluluğunda ve Mesih İsa’da bütün kuşaklar boyunca, sonsuzlara dek yücelik olsun! (Efesliler 3.20-21)

toplulukAmin.

 

Y: Allah sizinle bereber olsun

t: Ve sizin Ruhunuzla olsun

Y: Yüreklerimizi Rabbe kaldıralım.

t: Yüreklerimiz Rab iledir

Y: Rab’be şükranlarımızı sunalım

t: Böyle yapmak iyidir ve doğrudur.

 

II. Okuma: (Mezmurlar)

 

( secde )

Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref,

Şan ve şeref şan ve şeref olsun

Gök ve yer Sana verilen hamtlarla doludur

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref,

Şan ve şeref şan ve şeref olsun

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana

En yücelerde hamtlar olsun

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ver şeref,

Şan ve şeref şan ve şeref olsun

 

(Hep Birlikte)

Kutsalsın e Allah,

Kutsalsın e Güçlü,

Kutsalsın ey Ölmeyen,

bizim için Haça Gerilen,

Bize merhamet eyle

t: Merhamet, merhamet, merhamet ey Allah

*Y:  Yaklaşılmaz ışıkta yaşayan Göklerdeki Babamız, kutsallığı daha fazla özlememiz için Kutsal Ruh'unu bizde etkin kıl. Merhametli Tanrımız, bizlere gurur ve günahımızın farkında bir anlayış ver, bizlere tövbe ruhu kazandır. Ey Kurtarıcı Rab İsa, kendi düşüncesizliğimiz, kendi disiplinsizliğimiz, kendi bencilliğimiz yüzünden Kutsal Ruh'unu sayısız kez kederlendirip üzdüğümüzü itiraf ediyoruz. Ya Rab, merhamet eyle.

t: Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba

*Y:  Ey her şeyi gören Kutsal Rab, Tesellici ve Yardımcı Kutsal Ruh ile işbirliği yapmakta başarısız olduğumuzu itiraf ediyoruz. Yüce Tanrım, Senin krallığın ile dünyasal krallığın yollarını zaman zaman karıştırdığımızı itiraf ediyoruz. Ya Rab, merhamet eyle.

t: Merhamet, merhamet, merhamet ey İsa

*Y:  Kral olan Babamız, hayatımızda Seni hoşnut etmeyen pek çok şey olduğunu itiraf ediyoruz. Senin lütfuna, Senin sağlayışına karşı hakkettiğin yüceliği sunmakta zayıf ve güçsüz olduğumuzu itiraf ediyoruz. yaşayışımızla ve tanıklığımızla Sana layık olduğun övgüyü sunamadığımızı itiraf ediyoruz. Ya Rab, merhamet eyle.

t: Merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh

(* Yöneten kişi genel tövbe ve itiraf dualarını yapar

 ya da tövbe mezmurlarından kısa bölümler okur )

 

Günün Duası: ( toplanılan yer, toplanılan zaman, toplanan kişiler övgü ve şükranlarla birlikte Rabbe kaldırılır ve Tanrı’nın o gün için olan lütfunun desteği aranır, o gün ve sonraki günler için olan bereketleri talep edilir, Rabbin isteğini bilmek aranır )

 

İLAHİ:

 

( AYAKTA )

III. Okuma:İNCİL-İ ŞERİF’İN OKUNMASI

Okuyan: Hepinize esenlik olsun

Topluluk: Esenlik sizinle beraber olsun

 

O: TANRIMIZ, ---- MÜJDESİNDE BÖYLE SÖYLÜYOR

 ( o günün okuması yapılır )

O: [İŞTE] RABBİN SÖZLERİ BUNLARDIR

T: RABBİMİZE ŞÜKÜRLER OLSUN

 

İLAHİ:

 

( DUALARIMIZ )

Yöneten: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un krallığı şimdi, daima ve sonsuza dek kutlu kılınsın.

 

Topluluk: Amin.

 

Y: Canlarımıza esenlik ve kurtuluş veren Rab'be dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Bu şehirdeki ve bu ülkedeki, İsa Mesih'e ayrılmış her bir yer ve buradaki

Tanrı halkı için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Bu ülkenin mevsimleri ve yağmuru, toprağının ürünleri, bolluğu ve tüm üretimi için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Acılarımızı ve üzüntülerimizi teselli eden, bizleri tehlikelerden ve şeytanın

saldırılarından koruyan Rabbe dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: Tanrı'nın Kutsal Kilisesine maddi ve manevi destek olan her bir can için dua edelim.

 

T: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 

Y: DEVLETİMİZ VE YÖNETİCİLER İÇİN DUA EDELİM :

Büyük adaletin Babası,

ülkemizin Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamını

Sen koru ve yönet.

Büyük Millet Meclisini ve Bakanlıkları,

Ordu ve Emniyet Teşkilatını koru ve bereketle.

Tüm yasa koyucular ve tüm yasa uygulayıcılarının yüreklerini

Kendi adaletin, Kendi sevgin ve merhametin ile doldur.

Ya RAB bugün ülkemiz ve insanlık ailesi için savaş, açlık ve diğer felaketlerden Sana sığınıyoruz.

İnsanlık onuru, adalet ve barış düzeni için çalışacak yöneticileri Sen sağla.

( Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin )

 

Y: DİN GÖREVLİLERİ VE KİLİSELER İÇİN DUA EDELİM :

Yüce olan Tanrımız, Kilisene birlik ve esenlik bağışla,

Mesihin ruhani bedeni olan kiliseyi koru,

bizlere de Tanrımıza daima şükredebilmek için

sakin ve huzur dolu bir hayat sağla,

Kutsal Ruh’unla Kilisenin bütün üyelerini kutsal kıl ve ğerçeğe yönlendir.

Ebedi ve her şeye kadir Babamız,

bütün din görevlileri, kiliseler ve cemaatler için sunduğumuz duaları kabul et.

( Kurtarıcımız İsa Mesih adıyla. Amin )

 

Y: SIKINTI ÇEKEN TÜM İNSANLAR İÇİN DUA EDELİM :

Ya Rab İsa,

Yalnız Sen mutsuzların sevincisin

Yalnız Sen çaresizlerin kudretisin.

ülkemizi ve dünyamızı hatalardan koru.

Hastalık ve Salgınları uzaklaştır,

her türlü felaketlerden, savaş ve afetlerden dünyayı koru.

Hastanede ve hapishanede olanları,

askerlikte, yolculukta ve gurbette olanları,

yoksulları ve kimsesizleri koru.

İhtiyaç içinde olan tüm canlara esenlik ve sağlık ver.

Nefreti ve şiddeti kaldır.

Sana yönelen her bir canın sevginden ve merhametinden bereket bulmalarını sağla.

( Dirilmiş Rab İsa Mesih adıyla. Amin )

 

Y: AİLELER, ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN DUA EDELİM :

Ebedi ve her şeye kadir Babamız,

evlilik birliğinin sevgi ve işbirliği içinde devamı için eşlere bereketle.

Sorunlu tüm evlilikleri bugün kutsa. Ve bekarlara iyi örnek olmalarını sağla.

Çocukların ahlaki ve manevi zenginlik içinde büyümelerini sağla.

Ülkemizin ve kilisemizin geleceği olan gençliği şiddetten,

kötü alışkanlıklardan koru. İyi, güvenilir, saygıdeğer, çalışkan ve vatansever gençlerin ülkemizi daha ileriye götürmelerini sağla. Türkiye’yi yönetecek gençliği bereketle.

Bunu Rabbimiz Mesih İsa adına Senden dileriz. AMİN.

( Diri Kurtarıcımız İsa Mesih adıyla. Amin )

 

Y: DÜNYANIN BARIŞ VE ESENLİĞİ İÇİN DUA EDELİM :

Tanrım,

Her yerde huzuru ve barışı sağlamak için bana

yardım et ki,

Kinin bulunduğu yere sevgi,

hakaretin bulunduğu yere af;

Anlaşmazlığın bulunduğu yere birlik,

yanlışlığın bulunduğu yere, hakikat

İmansızlığın olduğu yere iman,

ümitsizliğin olduğu yere, ümit

Karanlığın olduğu yere aydınlık

kederin olduğu yere neşe getireyim.

RAB’bim lütfet!

Avutulmaktan çok avutmayı;

anlaşılmaktan çok anlamayı

Sevilmekten çok sevmeyi dileyeyim

Çünkü insan verince, alır

benliğini unutunca benliğini bulur

Affedince affedilir; ölünce sonsuz hayata erişir. AMİN.

( İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin )

 

Y: Göklerdeki Babamız, büyük lütfunla bizleri koru, bizlere yardım et, bize merhamet eyle.

 

T: Kurtarıcımız İsa Mesih, bize merhamet eyle, büyük iyiliğine göre Sana yalvarıyoruz, bizleri duy ve bize merhamet eyle.

 

Y: Rab Allahımız, Mirasın olan halkını koru ve kutsa. Kilisenin bütün bedenini koru. Senin kutsal evinin güzelliğini sevenleri bereketle. Halkını göksel gücünce kutsal kıl ve Sendeki ümitte sarsılmaz kıl.

 

T: Kutsallık Allah’ı, Sen meleklerin ve göksel güçlerin övgü ve ilahisiyle azizlerinin arasında yaşarsın, her şeyi yoktan var ettin, insanı kendi suretinde yarattın ve onu lütfunun armağanlarıyla donattın. Sana yakaranlara hikmet ve anlayış verirsin, günahkarı hor görmezsin fakat pişmanlık duyanları kabul edersin. Biz değersiz kulların bu saate çıkmasına ve Senin kutsal varlığına övgü ve tapınma sunmasına izin verdin. Sana övgüler olsun. Bizlerin dudaklarından dökülen övgü ve ilahileri kabul eden Efendimiz, bizleri iyiliklerinle ziyaret et. İsterek ve istemeyerek yaptığımız günahları bağışla, canlarımızı ve benlerimizi kutsa. Egemenlik, krallık ve  güç şimdi ve sonsuzluklar boyunca Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a olsun. Amin

 

Y: Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek,

Tahtta oturanın ve Kuzu’nun olsun (Vahiy 5:13).

 

T: Amin.

 

Y: Bugün için olan dileklerimizi ve yakarışlarışlarımızı Tanrımız Rabbe kaldıralım:

 ( Serbest Dualar: 

 tek tek ya da hep birlikte dualar Rabbe kaldırılır, yerel topluluğun kendi ihtiyaçları gözetilerek dualar edilir )

 

Y: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta tek olan Tanrı'ya şimdi ve daima şükürler olsun, şimdi ve daima övgüler olsun. Amin.

 

T: Ey en kutsal olan Rab, tek olan Kutsal ÜçlüK, Aziz Rabbimiz bizi kutsa,

günahlarımızı affet, adına yaraşır biçimde hastalıklarımızı iyileştir. Amin.

 

(  ayakta ve hep birlikte  )

Ey Göklerdeki Babamız

Adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

Senin isteğin olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sende bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme

Kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek Senindir. Amin.

 

Y: Ya Rab, halkını kutsa ve koru,

kötü ve acımasız insanlara ancak Sen galip gelebilirsin.

Kutsal haçının zaferinde bizleri bereketle.

 

T: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh'a şan ve şeref olsun, başlangıçta olduğu gibi, şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

Y: Yüce Rab, kendi isteğinle haça çıktın ve dirildin ve yükseldin, halkına dualarını armağan et. Sana inananları Sendeki birliğin gücüyle koru, büyük kuvvetinle kötülüğe karşı bizleri zaferli kıl.

 

( yöneten ve topluluk karşılıklı okur )

Mezmur 27: 1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

7 Sana yakarıyorum, ya RAB, kulak ver sesime,

Lütfet, yanıt ver bana!

8 Ya RAB, içimden bir ses duydum:

"Yüzümü ara!" dedin,

İşte yüzünü arıyorum.

9 Yüzünü benden gizleme,

Kulunu öfkeyle geri çevirme!

Bana hep yardımcı oldun;

Bırakma, terk etme beni,

Ey beni kurtaran Tanrı!

13 Yaşam ülkesinde

RAB'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

14 Umudunu RAB'be bağla,

Güçlü ve yürekli ol;

Umudunu RAB'be bağla!

 

Y: Bugün için övgü ve şükran kurbanlarımızı Tanrımız Rabbe kaldıralım:

 ( tek tek ya da hep bir ağızdan övgü ve şükran duaları Rabbe kaldırılır )

 

İLAHİ:

 

IV. Okuma: ( Mektulardan )

 

İLAHİ:

 

İZNİK İNAÇ AÇIKLAMASI

Yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,

her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

Bütün çağlardan önce Baba’da olan

Tanrı’dan Tanrı,

Işıktan Işık, Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan, Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.

Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.

Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu.

Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi, acı çekti ve gömüldü,

Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,

göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek

ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,

Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,

peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.

Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.

Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.

 

BENEDICTION / KUTSAMA :

Var olan, var olmuş ve var olacak olandan, O'nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.

Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı'nın hizmetinde kâhinler yapan Mesih'in olsun. Amin (Vahiy 1.4-6).

 

İLAHİ: