Vaaz/Kelam Çalışması: İman Açıklaması Üzerine

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

Yazan: Rev. Donald Cobb

Editör: Rev. İlhan Keskinöz

 

Elçisel İman Açıklaması…

 

1. “İnanıyorum”

(İbraniler 11, Romalılar 3:21-28)

 

İman, Hristiyan hayatın tümü için esas olan, Tanrı’ya bağlanan bir güvendir. imanın özel nesnesi, üçlübir Tanrı’nın tarihte yaptığı satın alma işidir.

 

Heidelberg İlmihali: 21

Heidelberg İlmihali: 22.

 

 

 

C-) İMAN İKRARININ ÖNEMİ

İman Açıklamasının önemi, bu iki temel öğeden ortaya çıkıyor: bu açıklama, imanımız için önemli olan şeyleri özetliyor. Bu şeyler olmadan imanın değeri olmayacaktı, çünkü imanın nesnesi, Tanrı, ve onun hareketleri olmayacaktı. Şöyle diyebiliriz: bu sembol, tarihte bizim kurtuluşumuz için etkin olan üçlübir Tanrı’yı açığa vuruyor.

 

İman Açıklaması, dikkatimizi ancak aklımızla bilmemiz gereken gerçeklere çekmi­yor; yaşayan, bizi seven ve tarihi bizi O’nun sonsuz egemenliğine getirmek için yönelten Tanrı’ya çekiyor. İman Açıklaması, bize Kutsal Yazıların Tanrı’sını gösteriyor.[1] Son olarak, iman açıklaması, Müjde’yi yayma görevimizde bize yardım eden bir araçtır; çünkü bize birkaç kısa, fakat temel ifadelerle çevremizde yaşayanların inanıp kabul etmeleri gereken şeyleri özünden hatırlatıyor. İman Açıklaması, imanımızın içeriğini daha iyi anlamamızı sağladığı için, imanımızı başkalarına anlatmamıza yardım ediyor (I.Petrus 3:15). [2]

 

İman Açıklamasını incelediğimiz zaman (veya her hafta ezberden okuduğumuz zaman) sadece soyut ve kişilik dışı belirli bir kaç gerçek saymıyoruz; bu açıklamada tasvir edilen ve bu şeyleri “bizim için ve kurtuluşumuz için”[3] yapan Tanrı’ya olan imanımızı ve güvenimizi ilan etmiş oluyoruz. Ve bu iman açıklamasını ilan ederek, imanın gerçeklerinin ve ima ettiği şeylerin gün geçtikçe hayatımızın daha büyük bir parçası olup sözlerimiz ve hareketlerimiz aracılığıyla başkaların bu aynı kurtuluşu bulma arzumuzu ilan ediyoruz. Tanrı, bize bu imanı ve isteği versin!

 

 [1] Şunu belirtmeliyiz: Kredo (inanıyorum) sözün 1. tekil şahıs olmasına rağmen, onu Kilise olarak ilân etmeliyiz. İman açıklaması ile Kendi bireysel imanımızı tayin etmiyoruz; Tanrı, kendini Kutsal Yazılar aracılığıyla açığa vuruyor, kendini halkına, Kilisesine, gösteriyor, O’nun gerçeklerini açığa vuruyor: “Bir kişi, kredo (iman açıklaması anlamla) dediği zaman bunu birey olarak yapmıyor, kendini Kilise tarafından ilân edilen açık ve sorumlu bir itirafla sıraya diziyor”; K. Barth, Credo, sayfa 10.

[2] “Kilise, imanını ilân etmeden nasıl kendisini koruyabilir, nasıl Müjdesiyle canları arayıp bulabilir ve zaferler kazanabilir? Kilise, çok kısa terimlerin bütünlüğünde, hiç bir iman unsurunu rasgele bırakmayarak, belirsizlik olmasına müsade etmeden, dikkatli bir şekilde imanını ilan etmeyi ve iman aracılığıyla yaşamının bağlı olduğu Kişi’ye yaklaşmaya çalışır. K. Barth, Credo, sayfa.16.

[3] İznik İman Açıklaması.