Şükran Dualarına Giriş-I (ayetler):

Şükran Dualarına Giriş-II (dualar):


İşaya 61.10

10 RAB'de büyük sevinç bulacağım,

Tanrım'la yüreğim coşacak.

Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,

Takılarını kuşanmış gelin gibi,

Bana kurtuluş giysisini giydirdi,

Beni doğruluk kaftanıyla örttü.


Mezmur 62.1-2

1 Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur,

Kurtuluşum O'ndan gelir.

2 Tek kayam, kurtuluşum,

Kalem O'dur, asla sarsılmam.


Mezmur 4.8

8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.


II.Samuel 22.2-3

2 Şöyle dedi:

"RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

3 Tanrım, kayamdır, O'na sığınırım,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım,

Korunağım, sığınacak yerimdir.

Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın!


Mezmur 103.1-5

1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.


I.Tarihler 16.34

34 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

2 Sevgisi sonsuzdur.


II.Samuel 22.32-34

32 Var mı RAB'den başka Tanrı?

Tanrımız'dan başka kaya var mı?

33 Sığınağım Tanrı'dır,

Yolumu doğru kılan O'dur.

34 Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi,

Doruklarda tutar beni.


Mezmur 107.1,8

1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

8 Şükretsinler RAB'be sevgisi için,

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için.


Mezmur 91.1-2

1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

"Tanrım'dır, O'na güvenirim."


Mezmur 27.1

1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.


Mezmur 91.14-16

14 "Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım" diyor RAB,

"Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

15 Bana seslenince ona yanıt vereceğim,

Sıkıntıda onun yanında olacağım,

Kurtarıp yücelteceğim onu.


I.Petrus 1.3-5

34Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun. Çünkü O, kendi büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir ümide, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. 5Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz.


Mezmur 73.25-26

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.


Mezmur 42.11

11 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.


Yeremyanın Mersiyeleri 3.21-23

21 Ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum:

22 RAB'bin sevgisi hiç tükenmez,

Merhameti asla son bulmaz;

"RAB'bin sevgisi sayesinde yok olmadık."

23 Her sabah tazelenir onlar,

Sadakatin büyüktür.


I.Tarihler 16.25-29

25 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

26 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

27 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve sevinç O'nun konutundadır.

28 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

29 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip O'nun önüne çıkın!

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!


İbraniler 13.15

15Bu nedenle, İsa'nın aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları, yani O'nun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım.


Mezmur 46.1

1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.


I.Samuel 2.1-2

Hanna şöyle dua etti:

"Yüreğim RAB'de bulduğum sevinçle coşuyor;

Gücümü yükselten RAB'dir.

Düşmanlarımın karşısında övünüyor,

Kurtarışınla seviniyorum!

Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok,

Evet, senin gibisi yok, ya RAB!

Tanrımız gibi dayanak yok.


Mezmur 9.1-2

1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.

2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,

Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!


Esinleme 11.17

       «Gücü her şeye yeten,

       var olan ve var olmuş olan Rab Tanrı!

       Sana şükrediyoruz.

       Çünkü büyük kudretini kuşanıp

       egemenlik sürmeye başladın.


Mezmur 59.16-17

16 Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek,

Sevgini sevinçle dile getireceğim.

Çünkü sen bana kale,

Sıkıntılı günümde sığınak oldun.

17 Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim,

Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.


Mezmur 89.1-2

1 RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

2 Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,

Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın.


Mezmur 85.10-11

10 Sevgiyle sadakat buluşacak,

Doğrulukla esenlik öpüşecek.

11 Sadakat yerden bitecek,

Doğruluk gökten bakacak.


Mika 7.7

7 Ama ben umutla RAB'be bakıyor,

Kurtarıcım olan Tanrı'yı bekliyorum.

Duyacak beni Tanrım.


Mezmur 28.6-7

6 RAB'be övgüler olsun!

Çünkü yalvarışımı duydu.

7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,

O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.

Yüreğim coşuyor,

Ezgilerimle O'na şükrediyorum.