Göklerdeki Babamız,

merhametin sonsuzdur,

Rabbimizin Mesih’in dirilişi için

Sana şükürler olsun…

 

Gökte ve yerde her şey Senindir,

Her şeyi Sen yarattın,

yaratılışın güzelliği için

Sana şükürler olsun.

 

Mesih’teki yeni yaratılış için,

iyileşme ve bağışlanma armağanları için

Sana şükürler olsun…

 

Merhametli Tanrımız,

Babamız Sensin,

Sana övgüler olsun.

Kutsal sevgin için,

Sevginle güçlenen iman kardeşliği için

Kilisene duyduğun şefkatin için

Sana şükürler olsun;

 

Elinle şekil verip yarattığın

Kutsal Ruhunun gücüyle devam ettirip koruduğun

Bu harika yaratılış için,

Yaratılışın güzelliği için

Sana övgüler olsun…

 

Kutsal olan Tanrımız,

İyiliklerin boldur,

Yaşam mucizesi için,

hazırladığın bereketlerin için,

Yeryüzünün tüm kaynakları için,

Yaratıcı görüş armağanı ve hünerli sanatlar için,

İnsan hayatında saklı her hazine için,

Sana övgüler olsun…

 

Sonsuzluğun Tanrısı RAB,

Mesih’teki bağışladığın lütfun için,

bize verdiğin yeni ve diri yaşam armağanı için,

Ailelerimize, arkadaşlarımıza olan sevgin için,

Üzerinde yaşadığımız bu toprak için,

Sahip olduğumuz imkanlar için

Sana şükürler olsun;

 

… Mesih’teki bol olan bağışlama için,

Mesih’teki vaatlerin ve bereketlerin için,

Bedenin dirilişi ve sonsuz yaşam için,

Sana övgüler olsun…

 

Yaratan ve Kurtaran Tanrımız,

lütfunun gündelik desteği için,

Mesih’teki aydınlanış için,

bizi getirdiğin bu yeni gün için,

Seni şükürler olsun;

 

… günün ışığı, gecenin karanlığı,

yağmur ve karın ıslaklığı için,

yeryüzünü besleyen her armağanın için,

Kutsal Ruhunun varlığı ve gücü için,

Başkaları aracılığı ile hayatımıza verdiğin

Her destek, teşvik ve teselli için,

Sana övgüler olsun…

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta

Tek olan Tanrımız,

Görkemli Kutsal Üçlük,

Mesih’teki korunma, kutsanma ve kurtuluş için,

Dünya üzerindeki kiliselerin hizmetleri

Ve tanıklığı için

Sana şükürler olsun;

 

Sevgi dolu Rab Sensin,

Mesih’in dirilişiyle

ölümün gücünü kırdın;

halkını ölümden,

mezardan, yargıdan özgür kıldın,

göklerde Sana övgüler olsun,

En yücelerde Sana övgüler olsun,

Çünkü yalnız Sen en yücesin,

Sen en kutsalsın;

Kutsal egemenliğin için

Sana şükürler olsun…

 

her şeyin kaynağı Tanrımız,

her şeyin sahibi Sensin,

iyiliklerin boldur,

mucizeler yaparsın,

harikalar Tanrısı Sensin.

 

Kurtarıcı Mesih’teki yenilenme armağanı için,

Günlerimize verdiğin desteğin için,

yeniden doğuş armağanı için,

Sana şükürler olsun;

 

Sevginle açıkladığın Müjde için,

Her şekilde Sevgini açıkladığımız

diyalog ve paylaşım zamanları için,

Sana övgüler olsun…

 

Kutsal olan Babamız,

Seslenebilme gücümüz için,

Dua, tapınma ve hizmet gücümüz için,

Sana şükürler olsun;

Mesih’teki yeni yaşamın bereketleri için

Üzerimize bol bol döktüğün

Kutsal Ruh’un yenilemesi için,

Kilisendeki tapınma,

hizmet ve tanıklık ayrıcalığımız için,

Müjde ile yaptığın çağrı için,

Sana övgüler olsun…

 

Görkemli Kutsal Üçlük,

Tek olan Tanrımız RAB,

Evimize, işimize,

günlermize olan sağlayışıyın için,

Kutsal isminle paylaştığımız yiyecek ve içecek için,

Sevinç veren cömert iyiliklerin için,

Gündelik ekmeğimiz için,

Başkaları aracılığı ile bize gönderdiğin şefkatin için,

Başkalarına yardım, teşvik ve tesselli imkânları için,

Bize hoşnutluk ve doygunluk bağışladığın

Her güzel şey için Sana övgüler olsun…

 

Mesih Rabbimiz,

Daima bizimle olan kutsal varlığın

Ve kutsal yardımın için,

Sevgin ve lütufkar şefkatinle bağışladığın

Bereketlerin, yardımın ve desteğin için,

Sana övgüler olsun;

 

… esenlik armağanın için,

Baba’daki barışıklığımız için,

Senin sevgini paylaşma gücü ve cesareti için,

Kilisen aracılığı ile dünyaya verdiğin

Hizmet ve tanıklık için,

Sana şükürler olsun…

 

Kutsal olan Babamız,

Esenliğin için Sana şükürler olsun;

Yerin bütün uçlarındaki Tanrı halkı için olan

Bütün iyiliklerin için Sana övgüler olsun;

Halkına açıkladığının sevginin gücü için

Mesih’te bağışladığın bereketlerin için,

Sana şükürler olsun;

 

Sen kutsalsın Babamız Tanrı,

Senin gerçeğini ilan etmek berekettir

Senin doğruluğunu açıklamak sevinçtir,

Mesih’teki Müjden esenliktir,

Sen kutsalsın, Sen lütuf dolusun,

Şimdi ve daima Sana şükürler olsun…

 

Senden gelen sevginin doluluğu için

Sevginle bağışladığın armağanların için

Mesih’teki sonsuz merhamet,

Sürekli devam eden bağışlama için,

Seni hoşnut eden her iş için,

inançlı her tanıklık için,

bize öğrettiğin her doğruluk örneği için,

özlettiğin açık kalplik ve masumiyet için,

Sana övgü sunarız

Ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh;

Sana şükran ve tapınma sunarız

Tek olan Kutsal Üçlük,

Görkemli Tanrı…

 

zayıflıklarımızdaki kutsal gücün için,

Mesih’teki her yeni başlangıç için,

Kutsal Ruh’un aydınlatışı, rehberliği için,

yeni yaşamın sevinci için,

Mesih’teki iman, ümit ve sevgi için,

yaşamlarımızdaki varlığın için,

Mesih’te çocuklarına gösterdiğin iyiliklerin için,

Tuttuğun vaatlerin ve sonsuzluk umudu için

Sana şükürler olsun,

Ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh;

Sana şükran ve tapınma sunarız

Tek olan Kutsal Üçlük,

Görkemli Tanrı…

 

Layık olmadığımız

ve hak etmediğimiz sevgin için,

Layık olamadığımız ve hak edemediğimiz

Bereketlerin için,

Mesih’te sürekli ve devam eden paydaşlığımız için;

Kutsal Ruh’unla bağışladığın

Günahların affı ve bedenin dirilişi için,

ölümsüzlük ve sonsuz yaşam için;

acılarımız ve zayıflıklarımızda

Mesih’in etkin varlığı ve gücü için,

Başkaları aracılığı ile bize bağışladığın fedakârlıklar için,

Kutsal Söz ve Sakramentlerin hizmeti için,

Cömertçe vermemize vesile olan imkanlar için,

İsa Mesih’teki kilisenin birliği için

Sana şükürler olsun;

Ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh;

Sana şükran ve tapınma sunarız

Tek olan Kutsal Üçlük,

Görkemli Tanrı…