Rab’bin Sofrasına Giriş

( Rab’bin Sofrasından Önce )

 

w Her şeye Kadir olan Tanrımız,

büyük şölen gününe hazırlandığımız

bu dünyasal yolculuk boyunca

tövbesine sadık kullardan olmak için bizleri güçlendir.

Bu sofra etrafında toplanan kullarını bereketle ki,

İsa Mesih’in ikinci gelişinde

dirileri ve ölüleri yargılamaya geleceğini

büyük adanmışlıkla ilan edebilsinler.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

w Her şeye Kadir olan Tanrımız,

bu sofra etrafında aynı iman ikrarıyla toplanan kullarını

İsa Mesih adıyla bereketle ki,

bu ölümlü hayat süresince

ölümün, ağlayış ve gözyaşının olmadığı

sonsuz yaşam için büyük adanmışlıkla

tanık olabilsinler.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

w Kutsal Olan Babamız,

dua ve şükranla kutsal kıldığımız bu sofrada

günahlarını itiraf eden,

büyük tövbe ve pişmanlıkla huzuruna yaklaşan

her bir canı bereketle ki,

kutsallık yolunda sadık tövbekarlar olarak yürüyebilsinler.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

w Evrenin Sahibi RAB,

bu kutsal sofra için tövbe ve pişmanlıkla

yüreklerimizi Senin huzuruna getiriyoruz.

Bizleri bereketle ki,

günah karşında aciz kalan canlarımız

sabır ve adanmışlıkla dirensin.

Bizleri bereketle ki,

iman, ümit ve sevgi ile

yüreklerimiz Sana daima boyun eğsin.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

w Her şeyi var eden,

her şeyin sahibi RAB,

tövbe ile hazırlandığımız

bu Kutsal Sofra etrafında toplanan her bir kulunu

bereketle ki,

büyük sevinç ve şükranla

İsa Mesih’in ikinci gelişine tanıklık edebilsinler.

Sonsuza dek diri olan İsa Mesih adıyla. Amin.

 

w Acıyan ve bağışlayan Tanrımız,

bu sofrayı ve bu sofradan pay alanları bereketle ki,

İsa Mesih büyük şan ve görkem içinde

kutsal melekleriyle geldiği zaman

bu kutsal sofraya paydaş olan tüm canlar

uyanık bir şekilde O’nu karşılamaya hazır olabilsinler.

Her zaman hükmeden İsa Mesih adıyla. Amin.

 

w Merhamet ve sevgi dolu Tanrımız,

İsa Mesih’in aracısı olduğu bu sofra için şükreder,

adını yüceltiriz. Tövbe ve pişmanlık dolu bir yürekle huzuruna yaklaşan kullarını Kutsal Ruh’un kutsaması ve tesellisi ile doldur ki, beden almış Söz olan İsa Mesih’in dünyaya yeniden gelecek olduğunu daima ilan edebilsinler.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

w Yaklaşılmaz ışıkta yaşayan Tanrım,

huzuruna büyük tövbe ile yaklaşan kullarını

Kutsal Ruh’unla doldur ve yenile ki,

bütün yüreğimizle,

bütün aklımızla, bütün canımızla

Sana layık kullar olabilelim.

Bu sofra aracılığı ile

sunağına getirdiğimiz isyanlarımızı,

günahlarımızı, zayıflıklarımızı

Sana sunulan kurbanlar olarak kabul et.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

w Her şeye kadir olan Tanrımız,

Bu kutsal sofra etrafında toplanan hizmetkarların olarak

sözlerimiz ve işlerimizle

bütün hayatlarımızı

Senin yücelik ve görkemine yeniden adadığımızı ilan ediyoruz.

İsa Mesih’te yeniden doğuşu almış

ve Senin çocukların olmaya hak kazanmış olan bizleri

büyük lütfunla her zaman yenile ki,

tövbemiz meyve versin.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

w Evreni yaratan görkem ve güç Tanrısı,

Bugün sunağına getirdiğimiz tövbe ve yakarışlarımızı,

imanımız güçlü ve büyük olduğu için değil;

ama Sen lütuf Tanrısı olduğun için kabul et ki,

İsa Mesih’in Tanrısallığından

büyük bereket ve pay aldığımızı

daima şükran ve alçakgönüllülükle ilan edebilelim.

Sen bağışlayan ve af edensin.

İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

w Göklerdeki Babamız,

Seni seven ve emirlerini tutanlara kuşaklar boyunca lütfedersin.

İsa Mesih’in son akşam yemeği hatırladığımız bu kutsal sofradan pay alan her bir canı bereketle ki,

daima çarmıhın ışığında yürüyüp Senin Kutsal Kitabına ve Kutsal Üçlüğüne tanıklık edebilsinler.

Kralların Kralı olan Rabbe övgüler, hamtlar olsun. Amin.

 

w Yüce olan Tanrımız,

Bu sofradan pay almak için toplanan kullarının tövbesini, yakarışını, ilahisini, tanıklığını ve orucunu, duasını ve ondalığını bereketle ki, tüm zor zamanlarda ve denenmelerde Seni yüz yüze görebileceğimiz göksel vatanı hatırlayıp İsa Mesih’in çarmıhına büyük adanmışlıkla tanıklıkta bulunabilsinler. Tekrar gelecek olan Rabbe yücelik olsun. Amin.

 

w Bizleri İsa Mesih’te kendi ev halkı yapan Baba,

Rabbin Sofrası etrafında toplanan çocuklarını şimdi büyük merhamet ve sevginle bereketle ki, Kutsal Kitabın bildirisi, Kilisenin tanıklığı aracılığı ile sonsuz lütfun ve kurtarışın ulusların gözünde görünür olsun. Kiliseni şimdi iman, ümit ve sevgide bereketle ki, bizleri bu sofraya Çağırana layık kullar olabilelim. Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin.

 

w Halkına sığınacak yer olan Baba Tanrımız,

Bugün çocukların olarak katılma ayrıcalığını yaşadığımız bu sofra aracılığı ile tövbe ve pişmanlıkta daima yenilenmiş olarak taşıdığımız vaftiz tacına yaraşır bir hayat sürmemiz için bizleri bereketle. Kutsal ismine şimdi ve daima yücelik olsun. İsa Mesih adıyla. Amin.

 

w Mucizeler yaratan Tanrım,

İsa Mesih’in ölümünü ve dirilişini kutladığımız bu sofranın etrafında İsa Mesih’e ait çocuklar olarak ilan ediyoruz ki, zayıf ve günahlı doğamızı İsa Mesih’te açıklanan lütuf yeniler,

ancak O değiştirebilir. Şimdi bu sofradan pay alan çocuklarını bereketle ki, daima Sevgili Oğlun sözlerimizle ve işlerimizle yüceltilsin. Egemenlik güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin.