Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI TEKTİR

Tanrı tektir[1], başka hiçbir şey ya da var olan herhangi bir şey O’nunla mukayese edilemez, O’na benzer bir varlık daha yoktur.

 

İnandığımız (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta[2] tek[3] olan Tanrı) Tanrı’dan başka hiçbir Tanrı yoktur.[4] Kilisenin (Tanrı’nın tanıklık için seçtiği şahitler topluluğu) yeryüzünde var olması, Tek olan Tanrı’nın işidir ve bildirilen bu gerçekten (Kutsal Kitap’ın açıkladığı Tanrı’dan başka) başka, önce veya sonra, başka tapınılmaya layık bir Tanrı yoktur.[5] Tek olan Tanrı ezeli ve ebedidir (ilk ve son).[6] Tek olan Tanrı kendisini gizlide bildirmiş değildir. Rab, İbrahim soyuna kendisini açıklamıştır. O’nun sözleri adalet ve doğruluktur. Tanrı kendisini Tek olarak açıklamıştır çünkü bilinmeyen bir Tanrı olarak aranılmak istememektedir.[7] Başka ilahlara tapınanlar bu bilgilerden uzaktır[8] Kendisine yönelmiş olanlara kurtuluş verebilecek Tek bir Tanrı vardır.[9] Yukarda göklerde ve aşağıda yeryüzünde (evrenin tamamında) tek bir Tanrı vardır.[10] Hepimize baba olan Tanrı birdir.[11] Tek Tanrı ve insanlar arasındaki tek aracı Rab İsa Mesih’tir.[12] Yerde ve gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da (nitekim birçok ilahlar ve rabler vardır) Kutsal Kitap’ta açıklanan Tanrı tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır[13] ve biz O’nun için yaşarız. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı, biz de O’nun aracılığı ile yaşarız.[14]

 

Bunun için Rab Allah (kutsallıkta, görkemde, harikalar yapmakta tek) büyüktür ve eşsizdir.[15] Kutsal Kitap’ın ve Tanrı halkının bildirdiği Tanrı gibi başka bir Tanrı yoktur.[16]

 

Kutsal Kitap sonsuz yaşamı tek gerçek Tanrı’ya ve İsa Mesih’e iman etmek olarak öğretir.[17]

 [1] I.Krallar 8:60, I.Korintliler 8:6, Çıkış 3:14; 20:3, Tesniye 4:35-39; 32:39, İşaya 42:8, Markos 12:29-32

[2] I.Petrus 1:2

[3] Tesniye 6:4-5, Yakup 2:19

[4] Tesniye 32:39, İşaya 41:4, Romalılar 3:29-30

[5] İşaya 43:10-11, Markos 12:29-32

[6] İşaya 44:6

[7] İşaya 45:5, 18-22

[8] İşaya 45:20

[9] İşaya 45:22

[10] Tesniye 4:39

[11] Efesliler 4:6

[12] I.Timoteyus 2:5-6

[13] Romalılar 11:36

[14] I.Korintliler 8:5-6

[15] Zekeriya 14:9, Çıkış 8:10; 15:11, Tesniye 33:26,

[16] I.Krallar 8:23, II.Samuel 7:22

[17] Yuhanna 3:15, 36; 17:3, Luka 18:29-30 (Galatyalılar 6:8)