Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI MÜKEMMELDİR

Bir Hristiyan Tanrı’nın mükemmel olduğunu söylediğinde bundan anladığı şey: Tanrı’nın ilerlemesi ya da gelişmesi gereken bir nokta ya da bir husus olmadığıdır. O’nda hata bulunmaz ve O yanlış yapmaz.

 

Tanrı’nın mükemmelliği O’nun sonsuzluğu ile ilişkilidir.[1]

 

Hiç kimse O’ndaki bilgeliğe ulaşamaz. Çünkü O’na bilgelik öğretebilecek hiç kimse yoktur.[2] Ama sahip olduğumuz sınırlı bilgeliğimiz bizden değil; tersine bunu bize kazandıran Tanrı’dandır.[3] Tüm mükemmelliği ile Tanrı[4] her konuda dünyanın bize vereceğinden ya da öğreteceğinden daha mükemmel bir örnektir.[5] Bizler için birinin mükemmel olduğunu düşünmek imkansızdır. Çünkü bizler daima hata yaparız. Fakat Tanrı için söyleyebileceğimiz tek şey O’nun mükemmel olduğudur. Bu yüzden O’nun Sözü de mükemmeldir.[6] Çünkü O kayadır, işleri mükemmeldir, bütün yolları daima adildir. İnandığımız Tanrı sadakat Tanrı’sıdır, haksızlık etmez.[7] O’nun yaptığı her şey insan için sonsuza dek duracak şeylerdir. İnsanın Tanrı’nın işlerine ekleyeceği ya da Tanrı’nın işlerinden çıkaracağı bir şey yoktur. O’nun mükemmelliği insanı korkutacak derecededir.[8] O yetkindir, mükemmeldir.[9]

 

Bizler günah işleyip Tanrı’nın yüceliğinden ayrı düştüğümüzden;[10] mükemmel olan Tanrı’nın bizden çok uzakta olduğunu düşünebiliriz. Ama insan ile Tanrı arasında bir tek Rab İsa Mesih bizim için aracılık etmiştir.[11] Bu Tanrımızın mükemmel ve şaşılacak işidir. Geçmişte olan günahlarımız İsa Mesih’te silinmiştir ve böylece Mesih’te gerçekleşen kurban aracılığı ile bizler kutsal kılınıp yetkinliğe erdirildik.[12] Aynı şekilde Tanrı içimizde çalışarak yollarımızı doğrultur.[13] İsa Mesih’in çarmıhtaki fiziksel ölümüne olan iman bizleri Tanrıyla barıştırmıştır ve bizi Tanrı’nın huzuruna kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkaracaktır.[14] İnananları kendi yüceliğine çağıran Kutsal Kitap’ın tanıttığı Tanrı, sonunda bizleri kendi mükemmelliğine paydaş kılacaktır.[15]

 

 [1] Eyüp 11:7-10, Mezmur 145:3

[2] Eyüp 21:22, I.Samuel 2:3, İşaya 40:28

[3] Eyüp 35:11, Tesniye 4:36, Çıkış 4:15

[4] İşaya 40:13-14, Romalılar 11:34

[5] Eyüp 26:12

[6] Mezmur 18:30; 19:7-11

[7] Tesniye 32:4, II.Samuel 22:31

[8] Vaiz 3:11, 14; 8:17

[9] Matta 5:48, Tesniye 32:4, II.Samuel 22:31

[10] Romalılar 3:23

[11] I.Timoteyus 2:5

[12] İbraniler 10:14

[13] Mezmur 18:32

[14] Koloseliler 1:22

[15] I.Petrus 5:10 [II.Petrus 1:10]