Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

KUTSAL ÜÇLÜK

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta kendisini açıklayan Tanrı tektir.[1]

 

Tanrı birdir; aynı özü, gücü ve sonsuzluğu paylaşan üç kimlikte kendini gösterir:[2] Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı.[3]

 

Baba Tanrı: Musa Tanrı halkına şöyle dedi: “Sana sahip olan Baban değil mi? Seni yarattı...” Aynı şekilde İsa Mesih Tanrı’yı “Göklerdeki Babamız” olarak öğretir.[4]

 

Oğul Tanrı: İsa, Baba ve kendisinin bir olduğunu öğretir.[5] İsa Mesih bizlerin Tanrısı ve Kurtarıcısıdır.[6] Oğul, Tanrı’nın yüceliğinin parıltısı ve O’nun varlığının öz görünümüdür.[7]

 

Kutsal Ruh Tanrı: Rab Ruh’tur.[8] Bu sebepten Elçi Petrus Hananya ve Safira’ya Kutsal Ruh’a yalan söylediklerini[9] hatırlattıktan sonra, bunun Tanrı’ya yalan söylemek olduğunu belirtir.[10]

 

İsa Mesih’in öğretisinde Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un eşit konumda olduğu gerçeğini görüyoruz.[11]

 

Baba, büyük sevgisiyle bizlere çocukları olma hakkını vererek kurtuluş sunar.[12] Bizlere yaşam vermek için olan isteğini İsa Mesih’i dünyaya göndererek açıklamıştır.[13]

 

Oğul (İsa Mesih) Tanrı’nın lütfunu (yani kurtarış işini) bize ulaştırmak için beden almış ve dünyaya gelmiştir.[14]

 

Kutsal Ruh içimizde çalışarak Kutsal Kitap’ın bildirisini ve Tanrı’nın isteklerini bizde etkin kılar.[15]

 

Kutsal Üçlük’te tek olan Tanrı[16] ile bizler İsa Mesih’in lütfunu, Tanrı’nın sevgisini ve Kutsal Ruh’un paydaşlığını yaşarız.[17]

 [1] Tesniye 6:4, I.Korintliler 8:4-6, I.Selanikliler 1:9-10, Yeremya 10:10

[2] Heidelberg İlmihali 24-25, Westminster İnanç Açıklaması II/3

[3] I.Yuhanna 5:6, -Matta 3:16-17, Matta 28:18-19, II.Korintliler 13:14, Efesliler 2:18

[4] Matta 6:9, 23:9,

[5] Yuhanna 10:30

[6] Titus 2:13

[7] İbraniler 1:3

[8] II.Korintliler 3:17

[9] Elçilerin İşleri 5:3

[10] Elçilerin İşleri 5:4

[11] Matta 28:19

[12] I.Yuhanna 3:1

[13] I.Yuhanna 4:9

[14] I.Petrus 3:18

[15] Yuhanna 14:26

[16] (Matta 28:19, Yuhanna 14:26; 15:26, II.Korintliler 13:14, I.Petrus 1:2) Tesniye 32:6, Mezmur 2:7-8; 104:30

[17] II.Korintliler 13:14