Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI KİŞİSELDİR

Tanrı kendisinin bilinmesini ister. Ve O kendi hayatını bizimle paylaşmak istediğinden “suretimizde ve benzeyişimizde bir insan yapalım” dedi.[1] Böylelikle Tanrı yarattığı insana konuşmuş ve onunla diyalog içine girmiştir.[2]

 

İnsan günah işleyerek Tanrı’nın kurallarını çiğnediği zaman Tanrı’dan saklanma ihtiyacını duymuştur. Fakat Tanrı buna rağmen insana seslenmiştir.[3] Tanrı insanlığa olan bu seslenişini değişik yollardan sürdürmüştür. Kendisi insanoğluna uzak değildir, aksine O’nu bulabilmemiz için Kendisi bize yaklaşmıştır.[4] Tanrı kendisini içtenlikle (hakikat) arayanlara yakındır.[5]

 

Tanrı’nın kendisini ruhta ve gerçekte arayanlara yakın olduğunu bilerek O’na ruhta ve gerçekte tapınmalıyız.[6]. Tanrı, İsa Mesih’te insanlığa çok daha yakın bir şekilde konuşmaktadır.[7] İsa Mesih kaybolanları aramaktadır (kaybolan insanlığı arayan Tanrı bu anlamda bizler için çok kişiseldir).[8]

 

Bizler Tanrı’yı bulduğumuz anda anladığımız en önemli gerçek aslında O’nun bizi bulduğudur. Çünkü bizleri ebedi sevgi ile seven ve kendine çeken Tanrı’nın kendisidir. [9] Bu anlamda bizler Tanrı’ya yaklaştıkça O da bize yaklaşacaktır.[10] Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak, imanın verdiği güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı’ya yaklaşalım.[11]

 

Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.[12]

 [1] Tekvin 1:26

[2] Tekvin 1; 2; 3

[3] Tekvin 3:8

[4] Tesniye 4:7, Elçilerin İşleri 14:17; 17:27,

[5] Mezmur 145:18, İşaya 50:8, Yeremya 23:23, (Mezmur 16:8; 34:18; 119:151)

[6] Yuhanna 4:23 (Tekvin 24:26-27, Çıkış 34:8, Vahiy 4:10; 7:11; 11:16)

[7] Yuhanna 4:24-26; 15:15, Romalılar 16:26, I.Korintliler 2:9-10, Efesliler 1:9-10

[8] Luka 19:10, Hezekiel 34:16

[9] Yeremya 31:3, Tesniye 4:37, Hoşeya 11:4

[10] Yakup 4:8, II.Tarihler 15:2

[11] (İbraniler 10:22) Efesliler 3:12, I.Timoteyus 3:14

[12] (İbraniler 4:16) I.Yuhanna 4:17