Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

Tanrı Bilgisi hakkındaki bu Vaaz/Kelam Çalışmasının Amacı

- Bir Hristiyan Tanrı [ya da Allah] deyince ne anlar, ne anlamalıdır?

- Bir Hristiyanın Tanrı ile ilgili düşüncesinin sınırları nelerdir?

- Bir Hristiyanın nasıl bir Tanrı’ya inanır?

- Tek Olan, kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak açıklayan Tanrı kimdir?

- Kutsal Kitap nasıl bir Tanrı’yı tanıtmaktadır?

- Tanrı’nın kimliğine ve hayatımızdaki rolüne dair bilmemiz gerekenler nelerdir?

- Tanrı’nın İsa Mesih’te açıkladığı gerçekler ve İsa Mesih’ten öğrendiğimiz Tanrı’ya dair şeyler nelerdir?

- Bir Hristiyanın İsa Mesih’e bakışı nasıldır?

- Kutsal Kitap, Kutsal Ruh hakkında ne öğretiyor?

- Kutsal Kitap’ın tanıttığı Tanrı ile Hristiyan kişinin ilişkisi ne düzeydedir?

 

Bu çalışma boyunca Kutsal Kitap’ta Tanrı’ya dair açıklanan gerçekleri etüt etmek isteyenlere bir kaynakça olması; Kutsal Kitap’ın tanıttığı Tanrı gerçeğini gözden geçirmek amaçlanmıştır.

 

Tanrı’ya ait bu gerçekleri biliyor olsak bile bunları zikretmekte bir bereket vardır. Kilisemizde hemen her dualarda “Rab, Sen kurtarıcısın, bağışlayıcısın” gibi ifadeleri bire bir olmasa da benzeri ifadeleri sıklıkla duymak neden bizleri şaşırtmaz? Ya da bazı ilahileri neden iki üç defa söyleriz? Aynı şekilde tarih boyunca kilise imanını toplu halde açıklamakta bir bereket bulmamış mıdır? Bütün bunları cevaplamak için bu çalışma serisinde Kutsal Kitap’ta Tanrı’ya dair açıklanmış gerçeklerin kısa ve öz bir şekilde özetlenmesine çalışınmıştır.

 

Bu çalışmanın diğer bir amacı da her bir başlık altındaki konunun, Hristiyan kişinin kişisel dua zamanları ya da toplu tapınma içinde Tanrı’yı derin düşünürken üzerinde durmaları gereken konular için de bir hatırlatma olması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın ana konusu TANRI’dır.

 

Ancak Tanrı ile ilgili olarak bilinmesi gereken gerçeklerin tamamını Kutsal Kitap’ın kendisi içindedir. Hiçbir çalışma Kutsal Kitap’tan öğreneceklerimizin yerini tutamaz. Böylece bu seri çalışma notları kişileri tekrar ve tekrar Kutsal Kitap’a bakmaya yönlendirmeye çalışmıştır.

 

 

TANRI’NIN VARLIĞI

Teoloji Tanrı doktrini ile başlar. Eğer Tanrı’nın var olduğu fikrinde ilerleyeceksek; Tanrı’da ve Tanrı aracılığı ile bilgilerimizi sistematik hale getirmek iyi bir gerekçedir. Burada iki varsayım öne çıkar:

1-) Tanrı vardır.

2-) Tanrı kendisini ilahi Sözünde açıklamıştır.

 

Tanrı’nın kendisine ait ne açıkladığını ve yaratılış (ve yarattıkları) ile olan ilişkisi anlamak için O’nun vahyine bakarız.

 

Bu noktada karşımıza üç başlık çıkar:

Baba, Oğul, Kutsal Ruh.

 

İnsanın iç görüşünün temelinde kendi duygusal ve mantıksal, idraki, dini düşünce için temel olduğunda; insanın imanı tek yetki olan Tanrı’nın Kutsal Yazılar’daki vahyinin değerini düşürür. Bazen din belirli derede Tanrı’nın yerini alır. Bunun neticesinde Kutsal Yazılarda verilen Tanrı bilgisini tanımayı durdurmuş oluruz.

 

Teolojinin en önemli önermesi Tanrı’nın varlığıdır. Tanrı’nın varlığını kabul etmeden Tanrı bilgisini konuşmanın bir yararı yoktur. Hristiyan teolojisi Tanrı’nın varlığına dair çok kesindir. Hristiyanlık Tanrı varlığını sadece bir fikir, bir ideal, bir güç yada bir eğilim olarak açıklamaz. Tanrı kendiliğinden vardır, her şeyin kaynağıdır. Bütün yaratılışın sebebi Tanrı’dır. Eğer bir kişi Tanrı’ya inanmıyorsa bazen Tanrı’nın varlığını ispat etmeye çalışmak faydasız ve başarısız olabilir. Ama biz Tanrı’yı iman aracılığı ile kabul ettiğimizde O’nun varlığı apaçıktır. Ama inamcımız körü körüne bir inanç değildir. Kutsal Kitap’ta ve doğada Tanrı’nın varlığına dair açık kanıtlar vardır. Kutsal Kitap ‘Tanrı vardır; inanın’ şeklinde öğretmiyor ya da Tanrı’nın varlığını ispat etmeye çalışmıyor. Ama Kutsal Kitap Tanrı’nın var olduğunu kabul ederek konuşmaktadır.[1] Fakat bu gerçekleri yalnız iman görüp kabul edebiliriz. 

 

Yuhanna 17:7 Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir.

Bu ayet bize Tanrı bilgisinin dışardan tarih ya da coğrafya gibi öğrenilmediğini fakat Tanrı ile gerçek bir paydaşlık sonucu içten kaynaklandığını söylemektedir.

 

Aynı fikri Hoşeya 6:3 ayetinde de görmekteyiz:

RAB'bi tanıyalım,

RAB'bi tanımaya gayret edelim...

Bizlerin gayreti Tanrı bilgimizi güçlendirmektedir.

 

I.Korintliler 1 18Çarmıhla ilgili bildiri mahvolanlar için saçmalık, ama kurtulmakta olan bizler için Tanrı'nın gücüdür. 19Nitekim şöyle yazılmıştır:

     «Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim,

      zekilerin zekâsını boşa çıkaracağım.»

20O halde bilge kişi nerede? Din bilgini nerede? Bu çağın hünerli tartışmacısı nerede? Tanrı, dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? 21Mademki dünya, Tanrı'nın bilgeliğine göre Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı, iman edenleri, saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu.

Aynı yaklaşımı bu ayetlerde de görmekteyiz.

 [1] Tekvin 1:1, İbraniler 11:6, Romalılar 1:19