Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

BAĞIŞLAYAN TANRI

Tanrı hataları bağışlar ve merhametten hoşlanır.[1] Tanrı’nın bu bol bağışlayıcı yönü bir Hristiyanı bağışlayıcı olmaya yönlendirir.[2] Bağışlama Tanrı’nın büyük merhametinden dolayıdır ve ancak bizlerin suçlarını Tanrı kapatabilir.[3] Tanrı suçlarımızı bağışlar ve bu bize iyileşme getirir (ruhsal ve fiziksel).[4] Tanrı bağışlayıcılığından dolayı bizlere suçlarımıza göre ve yürek kötülüklerimize göre davranmaz.[5] Doğu ve batının uzaklığı gibi, isyanlarımızı ve onun getireceği yargıyı ancak bizden Tanrı’nın sonsuz olan bağışlaması uzaklaştırabilir.[6]

 

Tanrı bu büyük bağışlayıcılığından dolayı O’nu aramamızı (takip etmemizi, itaat etmemizi) ister: Rab’bi bulunabilirken arayın; yakınken O’nu çağırın; kötü kişi kendi yolunu ve fesatçı kendi düşüncelerini bıraksın ve Rab’be dönsün ve ona merhamet eder; Allahımıza dönsün çünkü o bol bol bağışlar .[7]

 

Tanrı suçlarımızı nasıl bağışlayacak ya da suçlarımızı cezalandıracak mı? Tanrı bağışlamasını ancak bir bedel karşılığı bizlere verir. Bu bedel Tanrı’nın günahlar için duyduğu kızgınlığın yatıştırılmasını gerekli kılar.[8] Bu yüzden Tanrı bizlerin suçlarına karşılık olan cezayı İsa Mesih’in çarmıhta kan dökmesiyle siler.[9] Bu da bizlerin ödeyemeyeceği kadar ağır bir bedeldir. Yani Mesih bizlerin kendimiz için ödeyemeyeceği fidyeyi kendi kanıyla ödemiştir.[10] Yani günahımızın cezasını İsa Mesih ödemiştir.[11] Böylelikle İsa Mesih’te günahlarının bedeli ödenmiş olanlardan olarak bizlerin doğruluk uğruna yaşaması gerekir. İsa Mesih bizlerin günahının bedelini çarmıhta ödemiştir.[12] Bizler günahın karşılığı olan ölümü hak etmişken yaşama kavuşmamız için İsa Mesih’te bütün günahlarımız bağışlanmıştır.[13] Bu yüzden Elçi Pavlus günahların yalnızca İsa Mesih’te aklanacağını vaaz eder.[14] İsa Mesih’in göğe yükselmeden önce havarilerine verdiği öğretiş de bu yöndedir.[15]

 

Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın bağışlayıcılığına ilişkin öğretisi budur. Tanrı bizlerin bağışlanmasını kendi doğruluğumuzdan dolayı, kendi iyi işlerimizden dolayı yapmaz; bunu büyük merhametinden dolayı yapar.[16] Bizim görevimiz günahkarlığımızı kabul edip günahlarımızı alçakgönüllülükle itiraf etmemizdir.[17]

 

Tanrı, İsa Mesih’in paha biçilmez kanı[18] vasıtasıyla bizlere huzuruna girme hakkı tanımıştır. Bu O’nun büyük merhametinin eseridir çünkü günahlarımızdan dolayı kaçıp saklanmak, korkmak yerine itiraf için O’nun huzuruna çıkmaya cesaretimiz vardır.[19]

 [1] Mika 7:18-19, Yeremya 50:20, Matta 6:14, Markos 3:28

[2] Matta 7:1-5, Matta 18: 21-22, 23-35

[3] İşaya 1:18

[4] Mezmur 103:3-4; 130:8, Hezekiel 18:22

[5] Mezmur 103:10

[6] Mezmur 103:12

[7] İşaya 55:6-7

[8] Romalılar 8:3-4

[9] I.Korintliler 1:30, Elçilerin İşleri 5:31; 13:38

[10] I.Timoteyus 2:5-6

[11] İbraniler 9:28, İşaya 53:4-5

[12] I.Petrus 2:24

[13] Koloseliler 2:13

[14] Elçilerin İşleri 13:38 (Elçilerin İşleri 2:38)

[15] Luka 24:47

[16] Daniel 9:18

[17] I.Yuhanna 1:9, Mezmur 32:5; 51:2, 5

[18] Efesliler 1:7, I.Yuhanna 1:9

[19] İbraniler 10:19-22, Efesliler 2:18