Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI LÜTUFKARDIR

“Tanrı lütufkardır” dediğimiz zaman aslında Tanrı’nın bize yaptığı iyilikleri kabul etmiş olmaktayız. Çünkü bizim lütfa ihtiyacımız vardır. Tanrı lütufkardır dediğimiz zaman aslında Tanrıdan gelen iyilikleri değil, tam tersine ölüme ve cezaya layık olduğumuzu kabul etmiş oluruz.[1]

 

Tanrı lütfeder ve çok acır[2] çünkü O lütfun kaynağıdır.[3] Tanrımızın bu lütufkarlığı bizlerin iyi olması, iyiliği çok arzulamasından dolayı değil[4] O’nun atalarımızla yaptığı antlaşamaya sadık bir Tanrı olmasındadır.[5] O acır ve lütfeder, geç öfkelenir.[6] Tanrımız lütufkar Ruh’tur[7] bize lütfetmeyi ister.[8] Zaten bizim de ihtiyacımız tek şey lütuftur.[9]

 

Kutsal Kitap İsa Mesih’in bizim için yaptıklarını anlatan Tanrı’nın bize olan İyi Haberidir (müjdesidir). Müjde, lütfun Müjdesidir.[10]

 

İsa Mesih’in Kutsal Müjdesi kurtuluş sağlayan lütfu açıklar;[11] bu kurtaran lütuf bize kurtuluş getirmiştir.[12] Lütüf bize İsa Mesih’te zamanın başlangıcından önce verilmiştir.[13] Kutsal Yasa Musa’ya verilmiştir ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığı ile gelmiştir.[14] Böylelikle bizler Rab İsa Mesih’in lütfu aracılığıyla kurtulduk.[15] Çünkü İsa Mesih bizler daha günahkarken bizim için öldü.[16] Bizler bu lütfu tüm zenginliği ile hayatımızda tecrübe etmekteyiz.[17]

 

Rabbimiz İsa Mesih’in lütfu bizleri tüm yoksulluğumuza rağmen zengin kılmıştır.[18] İlk atamız Adem’in günahından dolayı ölümü miras alan bizler Tanrı’nın bol olan lütfu sayesinde Mesih İsa’da yaşamı miras alıyoruz.[19] Bu lütuf Mesih’te bizlere karşılıksız olarak sunulmuştur.[20] Tanrı’nın bu büyük lütfundan dolayı bizlerin her iyiliği Tanrı’nın bizde etkin olan lütfunun çalışması sonucudur.[21]

 

Öyleyse bizler Tanrı’nın lütfunda yaşamaya, bu lütufda devam etmeye gayret etmeliyiz.[22] Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.[23]

 

Tanrı’nın Lütfu karşılıksızdır,[24] Tanrı’nın Lütfu bizi hizmet için güçlendirir,[25] Tanrı’nın Lütfu bizleri dürüst ve sade bir yaşama davet eder,[26] Tanrı’nın Lütfu bizleri lütuf merkezli bir tanıklığa ve yaşama çağırır ve bu yüzden de hatalarımız, günahlarımız, yanlış olan davranışlarımız lütfu görmemek veya ihanet etmek olur,[27] Tanrı’nın Lütfu bizi alçakgönüllülüğe teşvik eder.[28]

 [1] I.Timoteyus 1:12-13

[2] II.Tarihler 30:9, Mika 7:18

[3] I.Petrus 5:10

[4] Tesniye 9:5, Daniel 9:18, Romalılar 4:16; 9:16, Titus 3:5

[5] Tesniye 4:31

[6] Tesniye 34:6

[7] İbraniler 10:29

[8] İşaya 30:18

[9] II.Korintliler 12:9, Efesliler 4:7

[10] Elçilerin İşleri 20:24

[11] II.Korintliler 8:9

[12] Elçilerin İşleri 15:11, Romalılar 3:24; 5:15; 11:6, Titus 2:11; 3:7

[13] II.Timoteyus 1:9-10

[14] Yuhanna 1:17

[15] Elçilerin İşleri 15:11; 4:12

[16] Romalılar 5:8

[17] Efesliler 2:7

[18] II.Korintliler 8:9

[19] Romalılar 5:17

[20] Romalılar 3:24

[21] I.Korintliler 15:10

[22] Elçilerin İşleri 13:43

[23] İbraniler 4:16

[24] Mezmur 84:11, Elçilerin İşleri 11:23; 13:43

[25] I.Korintliler 3:10; 15:10, II.Timoteyus 2:1

[26] II.Korintliler 1:12

[27] II.Korintliler 6:1, Galatyalılar 2:21, Efesliler 3:7, İbraniler 2:9, Yakup 4:6

[28] I.Petrus 5:5