Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI KUTSALDIR

Tanrı’nın mükemmel iyiliği ve paklığı kendisini diğer her şeyden ayrı tutar. Tanrımız RAB kutsaldır[1] Çıkış Kitabında Tanrı’nın Kutsallığını Musa şu sözlerle övüyor:

Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB?

Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer,

Harikalar yaratan var mı?[2]

 

Tanrı’ya tapınan göksel varlıklar aynı şekilde O’nun kutsallığını överler.[3] Tanrı, tek Kutsal olandır.[4] Kutsallıkta O’ndan başkası yoktur.[5] Tanrı kendi kutsallığını dünyaya O’na iman edenler aracılığı ile ilan eder.[6] Aynı zamanda Tanrı kendi kutsallığını bizimle paylaşmak ister. Bu yüzden Kutsal Olan Tanrı bizlerden de kutsal olmamızı ister.[7] Yani Tanrı’nın kutsallığı bizleri kutsallığa çağırır.[8]

 

Bizler Tanrı’nın emirlerini tutmaya çağrılıyoruz. Çünkü Tanrı’nın kutsamasını bu şekilde almaktayız. Tanrı’nın emirlerine olan iman ve itaatimiz ile kutsanmamız arasında bir bağlantı vardır.[9] Bizler ancak Tanrı’nın emirlerini tuttukça kutsanma alırız ve Tanrı’yı daha iyi tanırız.[10] Bizler bu kutsanmayı alalım diye İsa Mesih kendisini kilise için feda etmiştir.[11] O ışıkta olduğu gibi biz de vaktimizi ışıkta geçiriyorsak, karşılıklı ruhsal paydaşlıktayız demektir. Oğlu İsa'nın kanı bizleri her günahtan arıtır.[12] Böylelikle arıtılmış olaraktan gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yeni bir yaratılışı giyiniriz.[13]

 

Tanrı’nın üzerimizdeki disiplini aynı zamanda O’nun kutsallığından kaynaklanır. Tanrı kutsal olduğu içindir ki, bizleri disiplin eder. Aynı zamanda O’nun disiplini bizim kutsal olmamız içindir.[14]

 

Rab kendisine sığınanlara kutsal dağında bulunma ayrıcalığını verecektir.[15] Tanrı kendisini “Yüce ve görkemli olan, Sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal olan” olarak tanımladıktan sonra halkına şöyle seslenmektedir:

Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde, Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim[16].

Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım.

 

Kutsal olan Tanrı alçakgönüllü olanlara kendi kutsaması vermek, onları teselli etmek için onların yanında olacaktır. Tüm görkem ve kutsallığına rağmen Tanrımız bizden çok uzakta değildir. Kendi kutsallığını bizimle paylaşmak isteyen bir Tanrı vardır.[17]

 

Rabbimiz İsa tüm kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.[18]

 [1] Mezmur 99:9

[2] Çıkış 15:11, I.Samuel 6:20

[3] İşaya 6:3, Vahiy 4:8, Habakuk 1:13,

[4] Hezekiel 39:7

[5] Vahiy 15:4

[6] İşaya 5:16

[7] Levililer 19:2

[8] Levililer 11:45 (Luka 1:74-75), II.Korintliler 7:1, İbraniler 12:14, I.Petrus 1:16, II.Petrus 3:11

[9] Levililer 20:8

[10] Çıkış 31:13

[11] Efesliler 5:26-26

[12] I.Yuhanna 1:7

[13] Efesliler 4:24

[14] İbraniler 12:10

[15] İşaya 57:13; 65:9, Mezmur 37:9

[16] Mezmur 37:18; 147:3

[17] İşaya 57:15; 66:2

[18] I.Selanikliler 3:13