Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

İNSANI ARAYAN TANRI

Tanrı insanların kendisini bulmasını beklemez. Bunun yerine, kendisini tanımaları için ilk adımı kendisi başlatır ve insanlara kendini açıklar, insanlarla iletişim kurar. Rab kendisini açmak için insanları arar:

II.Tarihler 16:9 RAB’bin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür...[1]

 

Diğer yandan Tanrı kendisini insandan saklamaz. Aksine kendisinin insanlarca bilinmesini sağlar.[2]

 

İsa Mesih Tanrı’ya dair bilmemiz gerekenleri bize açıklamış olduğu için kendisine iman edenleri “dost” olarak tanımlar.[3] Çünkü Mesih, Baba’ya ait olan şeyleri bize bildirdiğinde bu bizi özel biri yapar. Pavlus bu özel durumu “sır açıklanmış kimseler” olarak anlatır.[4]

 

Tanrı, O’na gelmemizi istiyor:[5]

Yeremya 35: 15 Defalarca size kullarım peygamberleri gönderdim. Kötü yolunuzdan dönmeniz, davranışlarınızı düzeltmeniz, tapınmak amacıyla başka ilahların ardınca gitmemeniz için hepinizi uyardılar. Ancak o zaman size ve atalarınıza verdiğim toprakta yaşayacaksınız. Ama kulak verip beni dinlemediniz.

Hezekiel 33: 11 Onlara de ki: 'Varlığım hakkı için diyor Rab Yahve, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün! Kötü yollarınızdan dönün! Niçin ölesiniz, ey İsrail halkı!'

 

Tanrı, O’na hizmet etmemizi istiyor ve böyle kimseleri arıyor.[6] Bu yüzden Mesih kaybolmuş olan bizleri aramak için geldi.[7] İnsanları, Kendisini izlemeleri için çağırdı.[8] Bu yüzden Mesih’in ilk gelişi dünyayı yargılamak için değil, dünyayı kurtarmak[9] ve böylece insanlara bol yaşam vermek içindi.[10] Bu yüzden bir bayram kalabalığına şöyle seslendi:

Yuhanna 7: 37Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. 38Kutsal Yazı'da dendiği gibi, bana iman edenin `içinden diri su ırmakları akacaktır.'[11]

 

Mesih İsa bu daveti kapımızı çalarak (ilk adımı kendisi atarak) nazikçe yapıyor.[12]

 [1] Eyüp 34:21

[2] Mezmur 103:7 (Daniel 2:22)

[3] Yuhanna 15:15

[4] Romalılar 16:25-26

[5] Hoşeya 6:1, Matta 22:3, II.Korintliler 5:20

[6] Yuhanna 4:23-24

[7] Luka 19:10, Yuhanna 3:17

[8] Yuhanna 1:43, Matta 11:28-29 (Matta 18:12-14)

[9] Yuhanna 12:47 (Yuhanna 18:37)

[10] Yuhanna 10:10; 11:25, Efesliler 3:17-19 (İşaya 54:2, Mezmur 118:5; 18:36)

[11] [İşaya 55:1, Matta 5:6, Yuhanna 14:14] İşaya 12:2-3; 44:3-4, Vahiy 7:16-17,

[12] Vahiy 3:20, II.Korintliler 5:20; 6:11-13, Vahiy 22:17