Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI BİLGEDİR

Tanrı her şeyi bilir, ancak ayrıca her durumda doğru olan şeyi yapar ve Sözleriyle Çelişmez.

 

Bilgelik ve güç Tanrı’nındır.[1] Bu yüzden doğru öğüt ve anlayış Tanrı’dadır.[2] Tanrı sadece yaratıcı değil, fakat O aynı zamanda bilge bir yaratıcıdır;[3] Tanrı bilge olan tek yaratıcıdır.[4] Ve Tanrı’nın anlayışına sınır yoktur fakat gök ve yer bizlerin[5] kavrayamayacağı bir şekildedir.[6] O’nun bilgeliği bizlerin hiç bir zaman akıl erdiremeyeceği bir şekilde büyüktür.[7] Tanrı, anlayışına tek akıl erdirilemeyendir.[8]

 

Mezmur 8 Tanrı’nın yaratıcılığını ve anlaşılmaz surette bilgelikle dolu olmasına yönelik bir övgüler bütünüdür. Tanrı’nın yüceliği yeryüzünü ve gökyüzünü kaplamıştır[9] (8:1-3, 9). Ancak Tanrı kendi yüceliği karşısında bir hiç gibi olan insanoğluna özel bir ilgi göstermiş (8:4), insanı onurlandırmış (8:5) ve yaratılışın üzerinde ona yetki vermiştir (8:6-8).

 

Fakat Tanrı bizler için sır olan şeyleri anlayabilelim diye bilgeliğini bize açmıştır.[10] Bu yüzden Kutsal Kitap bizlere sadece doğru bir insanın nasıl yaşayacağını öğreten bir kurallar ya da emirler kitabı değildir. Aynı zamanda bize bilgelik kazandıran[11] bir bilgelik[12] ve uyandıran bir kitaptır.[13]

 

Diğer yandan Mesih, bizler için en yüce ve erişilmez olan Tanrısal bilgeliği bize getirmiştir. Çünkü gerçeğin bilgisinin hazinesi Mesih’tedir.[14] Çünkü Mesih, Tanrı’da olan bilgelik ve anlayışın doluluğunda olarak aramıza gelmiştir.[15] Mesih böylece başka hiç bir kimsenin yapamayacağı şekilde Tanrısal bilgeliği bizlere açmıştır.[16] Böylece bizler çağrılmışlığımızın bilgisini[17] Mesih’ten, O’nun bilgeliğinden almışızdır.[18]

 

Yani bilgeliğin kaynağı Tanrı olduğu gibi bizim bilgeliğimizin kaynağında da Tanrı vardır:[19]

Luka 21: 15Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki, size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek.

 

Öyleyse Tanrı’nın bilgeliğini Tanrı’nın kilisesi dünyaya gösterir.[20] Böylece Tanrı kendi bilgeliğini kendisinden dileyenlere verir.[21]

 [1] Daniel 2:20

[2] Eyüp 12:13

[3] Mezmur 104:24

[4] Romalılar 16:27

[5] Yeremya 10:7

[6] Süleymanın Meselleri 3:19

[7] Eyüp 9:4, Romalılar 11:33

[8] Mezmur 147:5, Vahiy 5:12; 7:12

[9] Mezmur 19:1

[10] Daniel 2:28, Matta 11:25

[11] II.Timoteyus 3:15

[12] Mezmur 19: 7-9, 11, Tesniye 4:6, Süleymanın Meselleri 3:13-15; 4:5-8; 9:10; 16:16

[13] Mezmur 94:8-11; 107:43, Yeremya 4:22, Matta 10:16

[14] Koloseliler 2:2-3

[15] İşaya 11:2, I.Korintliler 1:30

[16] [Luka 2:40] Matta 13:54

[17] I.Korintliler 2:5

[18] I.Korintliler 1:24; 12:8

[19] Süleymanın Meselleri 2:6, Efesliler 1:7-8, 17

[20] Efesliler 3:10 (I.Timoteyus 4:6) Romalılar 1:14-15

[21] Yakup 1:5, Mezmur 51:6