Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

YARATICI TANRI

Kainatı -içindekilerle birlikte-[1] yaratan ve onu devam ettiren Tanrı’dır:

İşaya 40: 28 Bilmiyor musun, duymadın mı?

Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan,

Ne yorulur ne de zayıflar,

O'nun bilgisi kavranamaz.

Eyüp 26: 7 O boşluğun üzerine kuzey göklerini yayar,

Hiçliğin üzerine dünyayı asar.

8 Bulutların içine suları sarar,

Bulutlar yırtılmaz onların ağırlığı altında.

9 Dolunayın yüzünü örter,

Üstüne bulutlarını serper.

10 Suların yüzeyine sınır çizer

Işıkla karanlığın ayrıldığı yerde.

11 Göklerin direkleri sarsılır,

Şaşkına dönerler O azarlayınca.

13 Gökler O'nun soluğuyla açılır,

O'nun eli parçalar kaçan yılanı.

 

Tanrı’nın harika bir şekilde, akıl almaz bir bilgelikle her şeyi yaratması Tanrı’nın yaratıcılığı, büyüklüğü ve gücünün yanında küçük birer fısıltı, küçük birer parça gibidir.[2] Çünkü bütün her şeyi çok kısa bir sürede yaratmıştır.[3]

 

Bütün bunları iman sayesinde anlayabiliyoruz.[4]

 

Üçlü bir Tanrı’nın yaratıcı işinde Oğul İsa da aynı şekilde etkindir.[5]

 

Eyüp 12: 10 Her yaratığın canı,

Bütün insanlığın soluğu O'nun elindedir.

Tanrı her şeyi sadece yaratıp, kainatın kendi sistemini oluşturup bir kenara çekilmemiştir. Tanrı yaratılışı kendisine bağımlı kılmıştır.[6] Ve Tanrı’nın yaratıcılığı Elçisel imanın vazgeçilmez bir parçasıdır.[7]

 

Tanrı’nın yaratılışı bir gün yenilenecektir.[8] Böylece yaratılış yozlaşmaya olan köleliğinden kurtulacak ve Tanrı halkı özgürlüğe kavuşacaktır.[9] Bu yüzden Tanrı halkı Yaratıcısının getireceği yeni gök ve yeryüzünü özlemle beklemektedir.[10]

 

Tanrı’nın yaratıcı işi bizlerin yaşamında görülür. Çünkü bizler Tanrı'nın önceden hazırladığı iyi işleri yolunda yürüyelim diye Mesih İsa'da yaratılmış olarak Tanrı'nın eseriyiz.[11] Bu yüzden de Mesih’te olanlar yeni yaratıktır.[12]

 

Bu nedenle Tanrı halkı daima O’nun bizleri yaratan Ruhu’na sığınmalı[13] ve Tanrı’nın Ruhu’nun kendisini yenilemesini istemelidir.[14]

 [1] Tekvin 1:1-2:23

[2] Eyüp 7:14

[3] Çıkış 20:11

[4] İbraniler 11:3

[5] Tekvin 1:1-2, İbraniler 1:2, Yuhanna 1:1-3, I.Korintliler 8:6, Efesliler 3:8-9, Koloseliler 1:16-17

[6] Elçilerin İşleri 17:28, Mezmur 102:23-28; 104:5-6, 10-15

[7] Elçilerin İşleri 4:25

[8] İşaya 65:17, Vahiy 21:1-7; 22:1-5

[9] Romalılar 8:20-21

[10] İşaya 66:22, I.Petrus 3:13, Vahiy 21:1

[11] Efesliler 2:10

[12] II.Korintliler 5:17

[13] (Tekvin 2:7, İşaya 11:4) Eyüp 33: 4, Mezmur 104:30

[14] Mezmur 51:10