Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

b-) Tanrı bizleri teselli eder

Tanrı bizleri sıkıntılarızda ve acılarımızda[1] teselli ederek başkalarını teselli etmemizi teselli etmemizi ister.[2] Kuruyup gidecek olan bir ot gibi olduğumuz halde Tanrı sonsuz sevgisi ile bizi teselli eder.[3] Bizi elimizden tutar ve böylece korkularımızı siler.[4] Tanrı’nın büyük tesellisini İsa Mesih aracılığı ile, O’na inanarak ve Mesih’in gelişine[5] dek alırız.[6] Böylelikle cesur[7] bir şekilde dünyayı yenebiliriz.[8] Kutsal Yazılardan aldığımız teşvikle[9] Rab’be güven içinde yakarıp O’nun yardımını ve tesellisini ararız.[10]

 [1] Matta 5:4 (İşaya 61:1-2) İşaya 57:18, Vahiy 7:17

[2] II.Korintliler 1:3-5 (7:6-7)

[3] İşaya 51:12; 66:13

[4] İşaya 41:13; 42:6

[5] Yuhanna 14:18; 16:22

[6] Yuhanna 14:1

[7] II.Selanikliler 2:16

[8] Yuhanna 16:33

[9] Mezmur 119:76 (19:7-14)

[10] Mezmur 86:17; 25:3; 119:50