Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

d-) Tanrı bize şifa verir

Tanrı bizleri kendi sevgi dolu planı uyarınca yeniler ve bina eder. Bizleri fiziksel,[1] duygusal[2] ve ruhsal iyileşme ile esenlikli kılar. Bu yüzden Tanrı’nın iyileşme konusunda kesin vaatleri vardır.[3] Bunun için Tanrı’nın bizden istediği şey açıktır: O’nun sözüne bağlanmamız, Kötülerin yolundan sakınmamız...[4] Tanrı sınırsız iyilikleri ile canımızı iyileştirir ve pek çok hastalığın kökünde olan ‘sevgi ve sevecenlik’ eksikliğimizi doldurarak şifasını kalıcı kılar.[5] Diğer yandan Tanrı’nın bize duyduğu yakınlıktan dolayı bizler de başkalarına yakınlık göstermeyi öğreniriz. Bu da iyileşmemiz için gerekli bir adımdır.[6] Tanrı’nın iyileştiren işi İsa Mesih’te açıklığa kavuşmuştur.[7] İsa Mesih bizler doğruluk uğruna yaşayalım diye ruhsal iyileşmemizi sağlamak için günahlarımızı kendi bedeninde taşımıştır.[8] Mesih değişik hastalıkları ve sakatlıkları iyileştirmiştir çünkü O, Tanrı’nın Müjde’sinin getirdiği yeni yaşamı örneklerle görmemizi istemiştir.[9] Eski Ahit zamanında hastalıklar bazen Tanrı’nın yargısını gösteren bir işaretti.[10] İsa hastalık ve sakatlıklarla ilgili olarak mucizeleri gösterdiğinde Tanrı’nın lütuf çağını, günahkara olan ilgisini göstermiş oldu.[11]

 

 [1] Mezmur 6:2-4

[2] Mezmur 147:3

[3] Yeremya 30:17, Çıkış 15:26, Tesniye 7:15

[4] Süleymanın Meselleri 4:4, 14-22, Mezmur 1

[5] Mezmur 103:2-6, Tesniye 6:24, Mezmur 17:7; 26:3

[6] Mezmur 41:1, 3-4

[7] Matta 4:23-25; 8:16-17; Luka 4:18-19

[8] I.Petrus 2:24, İşaya 53:5, 12

[9] Matta 17:15, Markos 1:30-31, Matta 9:2

[10] Levililer 26:15-16, Tesniye 28:61, II.Tarihler 21:15, Mezmur 107:17-18, Vaiz 5:17, Mika 6:13

[11] Matta 12:22; 20:30; 15:31, Luka 7:21-22