Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

e-) Tanrı halkını yargılar

Tanrı adil bir hakim[1] olarak yeryüzünü yargılar.[2] Tanrı hem yasa koyucu hem de yargıçtır.[3] Bir gün herkese yaptıklarının[4] karşılığını verecektir.[5] Herkes gizli suçları dahil olmak üzere Mesih’in gününde yargılanacaktır.[6] Rab sadece eylemleri değil, yürek düşüncelerini de yargılayacaktır.[7] Tanrı bu yargılama işini Mesih aracılığı ile yapacağından İsa Mesih bir gün dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir.[8]

 

 [1] Hakimler 11:27, İbraniler 12:22-24

[2] Mezmur 58:11; 75:7

[3] Yakup 4:12

[4] Süleymanın Meselleri 16:2

[5] I.Petrus 4:5

[6] Romalılar 2:16, I.Korintliler 4:5

[7] Yeremya 17:10; 23:24, I.Tarihler 28:9, Amos 9:3, Tsefanya 1:12, Romalılar 8:27, Mezmur 17:3 (Daniel 12:10), Zekeriya 13:9, Malaki 3:3, I.Korintliler 3:13, Yakup 1:12

[8] II.Timoteyus 4:1, Elçilerin İşleri 10:42, Matta 24:44, 48-51; 25:31-46, Yuhanna 5:22-24