Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

f-) Tanrı halkına yasasını verir

Tanrı insanların kutsal bir yaşam sürmesi için onların yaşamlarını düzenleyen kuralları belirlemiştir. Tanrı bir Kral[1] olarak yasa koyar ve yargılar.[2] Tanrı’nın yasası kutsaldır, doğrudur ve iyidir.[3] Tanrı’nın istediği şey kendi koyduğu kurallara itaat edilmesidir.[4] Tanrı’nın yasası insanlığı isyankar olmaktan, kutsallıktan yoksun kalmaktan, katil ve ahlaksız olmaktan alıkoyar.[5] Çünkü yasa ile günahın bilincine varırız.[6] Böylece Tanrı’nın yasası insanlara gerçeği öğretir, onları azarlar ve yola getirir.[7] İsa Mesih’in gelişine dek yazılı yasa vardı.[8] Yasa bu haliyle insan düşkünlüğünü önleyemedi.[9] Tanrı bu yazılı yasayı yüreklerimize yazmak istedi.[10] İsa Mesih’in aramıza inmesi bu yüzdendir[11] ve yazılı olan yasanın bizde yapamadığını bizim için İsa Mesih yaptı.[12]

 [1] Yeremya 10:10, Mezmur 29:10; 47:2, Matta 6:9-10

[2] Yakup 4:12, İşaya 33:22; 51:4

[3] Romalılar 7:12, Mezmur 19:7-8

[4] Luka 6:46, Matta 7:21; 25:11-12, Luka 13:25

[5] I.Timoteyus 1:8-10

[6] Romalılar 3:20

[7] II.Timoteyus 3:16-17

[8] Galatyalılar 3:19-25

[9] Romalılar 7:7-23

[10] Yeremya 31:31-34, Hezekiel 36:22-28, İşaya 2:2-5

[11] Yuhanna 1:17

[12] Romalılar 8:3-4, II.Korintliler 5:4-7, Romalılar 5:12-21, Galatyalılar 2:19-21