Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

h-) Tanrı halkının ihtiyaçlarını sağlar

Tanrı, kendi halkının duygusal,[1] fiziksel[2] ve ruhsal[3] ihtiyaçlarını görür ve bunları en iyi şekilde sağlar.[4] Tanrı insanın içsel olarak ihtiyacını görür. Aden bahçesinde Adem’in yalnız kalmasının iyi olmadığını gördü ve ona bir yardımcı verdi.[5] Tanrı kendi sağlayışını insanlar O’na karşı geldiği zamanlarda bile sürdürür.[6] Tanrı bunun için güvence verir.[7] Öyleyse Tanrı’nın sağlayışına güvenecek olan bizlere yarın için kaygı duymak yakışmaz.[8]

 [1] Mezmur 145:15a, Süleymanın Meselleri 10:22

[2] Tekvin 1:29, Eyüp 36:31, Mezmur 104:14; 136:25; 145: 14-16; 111:5, Matta 6:26

[3] İşaya 55:1-2, Yeremya 3:14-15, Hezekiel 34:13-14, Yuhanna 6:51; 10:9, I.Korintliler 10:3-4, Efesliler 1:18-20, İbraniler 11:26, Yakup 2:5

[4] Süleymanın Meselleri 8:18, Filipililer 4:19, Mezmur 34:10, Çıkış 3:7-8

[5] Tekvin 2:18-23

[6] Hoşea 11:2-4, Mezmur 78:37-42; 86:17, Yeremya 12:15 (Tesniye 30:3-6, II.Tarihler 36:5, Mika 7:18-20)

[7] İşaya 41:10; 46:4, İbraniler 13:5

[8] Matta 6:25-33; 7:7-11, Mezmur 127:1-2, Luka 10:41; 12:29; 21:34, I.Korintliler 7:32, Filipililer 4:6, I.Petrus 5:7