Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

i-) Tanrı doğayı yönetir

Rab yerde ve gökte Tanrı’dır.[1] Hiç birimizden uzak değildir[2] ve herkesi görecek kadar yakındır.[3] Böylece Rab kendi isteği doğrultusunda her şeyi yapar.[4] Günler ve mevsimler,[5] gök cisimleri O’nun elindedir.[6] Ama Rab lütufkar oluğu için yağmurunu ve güneşini verirken doğru olan da günahkar olana da iyiliklerini sunar.[7] Denizin dalgaları ve fırtına[8] diğer tabiat olayları[9] ve dünyada olan her şey O’nun elindedir.[10] İsa Mesih fırtınayı dindirdiği zaman Tanrı’nın doğaya hükmedişine dair görülebilir bir resim vermiştir.[11] Aynı şekilde İsa Mesih ölüyü dirilttiğinde bu hükmedişin sınırı olmadığını göstermiş oldu.[12] Böylece Lazar’ın diriltilmesi mucizesi (çürümüş bedene bile hükmetme) Tanrı’nın kainata hükmedişinin hayal gücümüzün ötesinde olduğunu görmemize yardımcı olur.[13] Aynı şekilde Daniel’in üç arkadaşı kızgın fırına atıldıklarında güvendikleri Tanrı’nın yaşamın ve ölümün sahibi olan bir Tanrı olduğuna inancıyla Tanrı’nın ölüleri diriltebileceğine inandılar.[14]

 [1] Tesniye 4:39, Mezmur 139:8, İşaya 66:1, Yeremya 23:24,

[2] Elçilerin İşleri 17:27

[3] Süleymanın Meselleri 15:3

[4] Mezmur 135:6-7 (8-12)

[5] Daniel 2:21, Yeremya 5:24

[6] Mezmur 74:16, Eyüp 26:9, Mezmur 148:4

[7] Matta 5:45; 6:25-26; 10:29

[8] Mezmur 89:9; 107:25, 29

[9] Mezmur 147:16-18; 148:8

[10] Mezmur 148:9-12

[11] Luka 28:24

[12] Luka 7:14-15

[13] Yuhanna 11:43-44 (İşaya 25:8, Elçilerin İşleri 2:27, Yuhanna 10: 17-18; 5:28-29, Vahiy 1:18)

[14] Daniel 3:17-18, 27 (Mezmur 34:7)