Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

j-) Tanrı ulusları yönetir

Tanrı yeryüzünün bütün uluslarına hükmeder[1] ve onları yönetir.[2] Çünkü yaratılışın sahibi O’dur.[3] Tanrı’nın hükmedişine karşı durabilecek hiç bir şey yoktur çünkü O’nun karşısında tüm yaratılış bir hiç gibidir.[4] İnsanoğlunun ölüm ve yaşamı, varlık ve yokluğu,[5] yükselişi ve düşüşü[6] O’nun elindedir. Çünkü insanın planından önce Tanrı’nın amacı gerçekleşir.[7] Tanrı’nın böyle yüce bir şekilde hükmedişi insanoğlundan gelecek tehlikelerden gözümüzü Tanrı’nın güvenilirliğine çevirir.[8]

 [1] Mezmur 7:7; 9:19; 22:27-28; 33:10; 72:11; 47:8; 113:4

[2] Mezmur 24:1-2; 67:4; 96:10

[3] Mezmur 82:8; 86:9; 94:10; 110:6

[4] Efesliler 3:20, Eyüp 7:17; 25:6, Daniel 4:35, İşaya 40:13-15, 23-24

[5] I.Samuel 2:6-8, I.Tarihler 29:12, Tesniye 8:18

[6] Eyüp 12:23-25, İşaya 9:3

[7] Süleymanın Meselleri 16:3-4, 9; 19:21; 20:24, Yakup 4:14-15

[8] Yeremya 38:19-22, İşaya 51:12-13