Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

İSA MESİH

Kutsal Yazılar İsa Mesih’in kimliği, kişiliği ve buna bağlı olarak amacı ve yaptıkları hakkında çok açıktır ve kuşkuya yer bırakmaz.

 

Yeryüzüne Gelişi

İsa Mesih’in sonsuzluğu (Yuhanna 1:1-3) çok açık olduğu gibi O’nun beden alıp aramıza gelişi ve hizmetine hazırlanması başka hiç bir peygamberde olmadığı kadar özel bir şekilde anlatılır:

- Zekeriya’ya müjdelenir (Luka 1:5-25),

- Meryem’e Müjdelenir (Luka 1:26-38),

- Meryem Elisabet’i ziyaret eder (Luka 1:39-56),

- Yusuf’a müjdelenir (Matta 1:18-24),

- Vaftizci Yahya’nın Doğumu (Luka 1:57-80),

- İsa’nın doğumu (Matta 1:25, Luka 2:1-7),

- Çobanlara müjdelenmesi (Luka 2:8-20),

- İsa’ya isim verilmesi (Luka 2:22-38),

- İsa’nın tapınağa getirilmesi (Luka 2:22-38),

- Yıldız bilimcilerin ziyareti (Matta 2:1-12)

- Mısır’a kaçış (Matta 2:13-15),

- Betlehem yılları (Matta 2:6-18),

- Nasıra’ya dönüş (Matta 2:19-23, Luka 2:39)

 

Bütün bu bölümler bizlere İsa Mesih’in beden alıp dünyamıza geldiğinin kayıtlarıdır.

 

İsa Mesih’in yeryüzündeki hizmete hazırlanması Vaftizci Yahya’nın O’nun hakkındaki tanıklığı, İsa’nın vaftizi ve denenmesi ile tamamlanır (Matta 3:1-4:11, Markos 1:1-13, Luka 3:1-4:13, Yuhanna 1:6-42).

Böylece Vaftizci Yahya Kutsal Yazılarda geleceği önceden bildirilen Mesih’in yollarını hazırlamak için gelir. Böylece Tanrı’nın yaklaşmakta olan krallığı için halkı tövbeye çağırarak gelecek olan Kral’ın yollarını hazırlar. İsa Mesih hizmetine başladığında halk hazır olsun diye halkın beklentisi ve gerçek ihtiyacı üzerinde odaklanır. İsa vaftiz olmaya gelmekle Vaftizci Yahya’nın bu hizmetini ve kendisi hakkındaki tanıklığına olan desteğini ve onayını göstermiş olur. İsa’nın vaftizi üzerinde de Tanrı’nın onayı ve desteği vardır (Matta 3:16-17, Markos 1:10-11, Luka 3:21-22, Yuhanna 1:29-32). Bu görkemli olaydan sonra İsa’nın çöldeki denenmeden zaferle çıktığının kaydına geliriz.