Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

Mesih’in Ölümü, Dirilişi ve Yükselişi

Kutsal Yazılar Mesih’in sonsuzluğu ve beden alması konusunda ne kadar ısrarlıysa aynı şekilde O’nun çarmıhtaki ölümü konusunda da kesindir (Matta 26:47-27:34, Markos 14:43-15:23, Luka 22:47-23:33, Yuhanna 18:2-19:17). Aynı gerçeklik O’nun gömülmesinde de yer alır (Matta 27:57-66, Markos 15:42-47, Luka 23:50-56, Yuhanna 19:31-42).

 

Mesih’in diriliş ve yükselişi O’nun Tanrı Oğlu olduğunun bir başka işaretidir (Matta 28:1-15, Markos 16:1-20, Luka 24:1-53, Yuhanna 20:1-21:25).

 

Mesih’in dirilişinin birden fazla tanıkları vardır:

- Mecdelli Meryem’e görünür (Markos 16:9-10),

- Diğer kadınlara görünür (Matta 28:9-10),

- Emayus yolunda iki öğrenciye görünür (Markos 16:12-13, Luka 24:13-32)

- Petrus’a görünür (Luka 24:34),

- [Tomas yokken] Onbirlere görünür (Markos 16:14, Luka 24:36-43, Yuhanna 20:19-23),

- [Tomas varken] Onbirlere görünür (Yuhanna 20:26-31),

- Taberiye gölü kıyısında yedi öğrenciye görünür (Yuhanna 21),

- Celile’de Onbirlere gözükür (Matta 28:16-20),

- Yakup’a gözükür (I.Korintliler 15:7-8),

- 500 kişiye gözükür (I.Korintliler 15:6)

 

Mesih diriliş döneminin sonunda öğrencilerini bereketleyerek yeryüzünden ayrılır (Elçilerin İşleri 1:9-12).