Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

c-) İsa Mesih’in İsim ve Ünvanları

Acılar Adamı –İşaya 53:3

Adil Yargıç –II.Timoteyus 4:8

Alfa ve Omega –Vahiy 1:8; 22:13

Amin –Vahiy 3:14

Bağışlatan Kurban –I.Yuhanna 2:2

Başka bir Kral –Elçilerin İşleri 17:7

Bütün Ulusların Özlediği –Hagay 2:7

Canlarınızın Çobanı ve Gözetmeni –I.Petrus 2:25

Celileli –Matta 26:69, İşaya 9:1-2

Çağların Kralı –I.Timoteyus 1:17

Damat –Matta 25:1 –10, Markos 2:19-20, Yuhanna 3:29

Davut Oğlu –Matta 12:23

Diriliş ve Yaşam –Yuhanna 11:25

Doğruluk Güneşi –Malaki 4:2

Dünyanın Kurtarıcısı –Yuhanna 4:42

Elçi ve Başkahin –İbraniler 3:1

Esenlik Önderi (Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba) –İşaya 9:6

Fısıh Kuzumuz –I.Korintliler 5:7

Gerçek ve Sadık –Vahiy 19:11

Güçlü Kurtarıcı –Luka 1:69-71

Güvenilir ve Gerçek Tanık –Vahiy 3:14

İbrahim Oğlu –Matta 1:1

İkinci İnsan –I.Korintliler 15:47

İlk Doğan –İbraniler 1:6

İmanımızın Öncüsü ve Tamamlayıcısı –İbraniler 12:2

İmanımızın Önderi [ve Tamamlayıcısı] –İbraniler 12:2

İmmaneul –Matta 1:23

İnancın Elçisi ve Başkâhini –İbraniler 3:1

İnsanoğlu –Yuhanna 3:13

İsrail’in Avutucusu –Luka 2:25

İşay’ın Kökünden Çıkan Filiz –İşaya 11:1

Kardeşler Arasından İlk Doğan –Romalılar 8:29

Köşe Taşı –İşaya 28:16, I.Petrus 2:6

Kral –Yuhanna 18:37

Kralların Kralı –Vahiy 19:16

Kurtarıcı –Romalılar 11:26

Kurtuluş Boynuzu (güçlü bir kurtarıcı) –Luka 1:69-71

Kurtuluş Kaynağı –İbraniler 5:9

Kurtuluş Önderi –İbraniler 2:10

Kutsal ve Adil Olan –Elçilerin İşleri 3:14

Merhametli ve Sadık Başkâhin –İbraniler 2:17

Mesih Rabbimiz –Luka 2:11

Mesih Tanrımız –Luka 9:20: 23:35

Mübarek ve Tek Hükümdar –I.Timoteyus 6:15

Nasıralı –Matta 2:23

Oğul –İbraniler 1:8

Ölüler Arasından İlk Doğan –Koloseliler 1:18, Vahiy 1:5

Ölülerin ve Dirilerin Yargıcı – Elçilerin İşleri 10:42

Ölülerin ve yaşayanların Rabbi –Romalılar 14:9

Öncü –İbraniler 6:20

Önder ve Kurtarıcı –Elçilerin İşleri 5:31

Parlak Sabah Yıldızı –Vahiy 22:16

Rab –Matta3:3

Rabbimiz İsa Mesih –II.Timoteyus 1:2

Rablerin Rabbi –Vahiy 16:16

Sadık ve Gerçek Tanık –Vahiy 3:14

Sadık ve Gerçek –Vahiy 19:11

Savunucu [avukat] –I.Yuhann a 2:1-2

Seçilmiş –İşaya 42:1, Luka 23:35

Son Adem –I.Korintliler 15:45

Sonsuz Baba –İşaya 9:6

Sonsuz Kahin –Mezmur 110:4

Sonsuz Yaşam I.Yuhanna 1:2

Şabat Günü’nün Rabbi –Markos 2:28

Tanrı [Kelam] –Yuhanna 1:1

Tanrı’nın Gücü ve Bilgeliği –I.Korintliler 1:24

Tanrı’nın Mesihi –Luka 23:35, I.Petrus 2:4

Tanrı’nın Oğlu –Matta 14:33; 27:54

Tanrı'nın Mesihi –Luka 9:20

Tanrısal Ekmek –Yuhanna 6:33

Tek Aracı –I.Timoteyus 2:5

Var Olan, Var Olmuş ve Gelecek Olan –Vahiy 1:8

Yahuda Aslanı [Davut'un Kökü] –Vahiy 5:5

Yahudilerin Kralı –Matta 2:1-2, 27:29

Yaratılışın İlk Doğanı –Koloseliler 1:15

Yaşam Ekmeği –Yuhanna 6:35

Yaşam Ekmeği –Yuhanna 8:12

Yaşayan Tanrı’nın Oğlu [Mesih] –Matta 16:16

Yol [Gerçek ve Yaşam] –Yuhanna 14:6

Yücelerden Doğan Güneş –Luka 1:78-79