Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

KUTSAL RUH

Heidelberg İlmihali 53. Kutsal Ruh’la ilgili olarak neye inanıyorsunuz?

İlk olarak O, Baba ve Oğul gibi sonsuz Tanrı’dır.1

İkinci olarak O bana, gerçek iman aracılığı ile beni Mesih’e ve O’nun bütün bereketlerine paydaş kılsın,3 beni teselli etsin4 ve sonsuza dek benimle kalsın diye5 kişisel olarak verilmiştir.2

1 Tekvin 1:1, 2; Matta 28:19; Elçilerin İşleri 5:3, 4; (I.Korintliler 3:16)

2 Galatyalılar 3:14, (I.Petrus 1:2)

3 Yuhanna 15:26; Elçilerin İşleri 9:31

4 Yuhanna 14:16-17, I.Petrus 4:14

5 I.Korintliler 6:19; II.Korintliler 1:21-22; Galatyalılar 4:6, (Efesliler 1:13)

 

Kutsal Ruh’un Tanrılığı

Eyüp 33: 4 Beni Tanrı'nın Ruhu yarattı,

Her Şeye Gücü Yeten'in soluğu yaşam veriyor bana.[1]

 

Kutsal Kitap Kutsal Ruh’tan bahsederken O’ndan bir kişilik olarak bahseder[2] ve Kutsal Ruh’a karar verme,[3] akıl,[4] bilgi,[5] güç,[6] sevgi,[7] keder (duygu)[8] ve cezalandırma[9] gibi özellikler yükler. Bundan başka olarak O, Tanrı olduğu için[10] her yerdedir,[11] sonsuzdur[12] ve O’na yalan söylenemez [13] ve küfredilemez.[14] Ayrıca Kutsal Ruh bir kişi olarak her şeyi bilir ve araştırır,[15] konuşur,[16] yakarır,[17] yol gösterir ve yönlendirir[18] ve insanları çağırıp görevlendirir.[19]

 

 [1] Tekvin 6:3, Eyüp 26:3; 33:4, Mezmur 51:11; 104:30; 139:7-10, İşaya 5:3-4; 40:13; 48:16-17, Hagay 2:4-5, Luka 1:35, Yuhanna 3:5-6; 14:16-17; 16:13, Elçilerin İşleri 5:3-4, Romalılar 15:13, 19, I.Korintliler 2:10-14; 3:16, II.Korintliler 3:17, I.Timoteyus 3:16, İbraniler 9:14, I.Petrus 4:14

[2] Yuhanna 15:26; 16:7-8, 13-14

[3] I.Korintliler 12:11

[4] Nehemya 9:20

[5] I.Korintliler 2:10-12, İşaya 11:2, Romalılar 8:27, I.Korintliler 2:20-11

[6] Elçilerin İşleri 1:8

[7] Romalılar 15:30

[8] İşaya 63:10, Efesliler 4:30, Elçilerin İşleri 7:51, Romalılar 15:30

[9] İbraniler 10:29

[10] Matta 3:16-17, Yuhanna 14:16, Elçilerin İşleri 5:3-4; 10:38, II.Korintliler 3:18

[11] Mezmur 139:7

[12] İbraniler 9:14

[13] Elçilerin İşleri 5:3-5

[14] Matta 12:31-32

[15] I.Korintliler 2:10, Yuhanna 14:26; 16:30

[16] Vahiy 2:7, II.Petrus 1:20-21, Elçilerin İşleri 28:25

[17] Romalılar 8:26, Galatyalılar 4:6

[18] Romalılar 8:14, Elçilerin İşleri 16:6-7

[19] Elçilerin İşleri 13:2-4