KİLİSE TAKVİMİ

 

HAZIRLIK DÖNEMİ

 

 

A-B-C Yılları altında, günün okumalarını gösteren çizelgenin üstündeki bölümler İSTEĞE BAĞLIDIR. Parantez içinde gösterilen “+ (A-B-C)” ile birlikte verilen ayet referansları ibadetten önceki açılış duası, selamlama, bereketleme, ibadete çağrı (teşvik) için kullanılabilir ya da bu ayetleri Tanrı’yı İlan Etme ve Davet Etme dualarımızda kullanabiliriz.

 

Bir ana ibadette okumalar dört bölümden oluşur:

-Eski Ahit

-Mezmurlar

-Mektuplar (Elçilerin İşleri kitabından başlayıp Vahiy kitabına kadar olan bölümler)

-İncil (Matta, Markos, Luka, Yuhanna)

 

“I.” işaretinin altındaki okumalar [Rab’bin Sofrası’nın yapıldığı] Ana İbadet içindir.

 

“II.” işaretinin altındaki okumalar Akşam İbadeti içindir; ancak istenirse ana ibadette ya da günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

“III.” işaretinin altındaki okumalar Sabah veya Gündüz İbadeti içindir; ancak istenirse günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

Akşam ve Gündüz İbadetlerinde Rab’bin Sofrası isteğe bağlıdır. Bir ayinde Rab’bin Sofrası yapılıyorsa İncil’den bir bölüm mutlaka okunur.

 

Gün içinde kullanılmayacak olan okumalar Cemaate sabah ve akşam duası şeklinde evde takip etmeleri için verilebilir. Ya da bunlar kilisenin hafta içinde açık olduğu diğer günler için kullanılabilir.

 

“(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce” ve “(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra” başlığı altındaki ayetler Rab’bin Sofrasında okunabilir, bununla ilgili olarak dualarda kullanılabilir, cemaatin Rab’bin Sofrasına hazırlanmasına yardımcı olsun diye ibadet programlarına yazılabilir, önceden cemaate bu ayetleri vererek Rab’bin Sofrasına diğer iman kardeşleriyle birlikte aynı ayetler üzerinde düşünüp, öğrenerek cemaatin beraber hazırlanmalarına yardımcı olunabilir.

 

*Yüce Görev için Şükran ve Yakarış Günü (29 Kasım)

 

 

Hazırlık Dönemi (Advent)

1 Ocak yeni yılın başlangıcıdır. Kilise için ise Dini Yıl Noel’den (Kutlu Doğuş) dört hafta (pazar) önce başlar. Bu döneme Hazırlık Dönemi (Advent) diyoruz. Hazırlık Dönemi Hristiyanlar için Yeni Dinsel Yılın başlangıcıdır. Bu dönem boyunca kilise Eski Ahitteki Mesih beklentisi ve Mesih’in gelişi üzerine olan bölümler üzerinde düşünür ve buna bağlı olarak ve Rab’bin ikinci defa gelişi üzerine olan umudunu gözden geçirir. Mesih’i müjdeleyen ön bildirilerin hatırlandığı, İsa Mesih’in tekrar gelişi umudunun yenilediği bir dönemidir. Kutlu Doğuştan önceki dört haftalık bir süreyi kapsar. Mesih’in Söz ve Sakrament aracılığı ile bize gelmeye devam ettiği ama bir gün mutlak bir güç ve yetki içinde, görkem içinde yeniden geleceği hatırlanır. Bu dönemde her hafta yakılan yeni bir mum Müjdenin ışığın giderek daha parlak hale geldiğinin simgesel bir anlatımıdır. Bazı kiliselerde Kutlu Doğuş’un mumu dört Advent mumu ortasındaki daha büyük bir mum ile gösterilir (daha önceki ışıklar en gelecek daha büyük bir olaya [gerçek yaşam ışığına] işaret etmektedir).

 

 

Advent-1 / Hazırlık Dönemi–1

(4 before Christmas)

1.Mum: İşaya 2:4 –!Peygamberlik!

+ (A-B-C) Romalılar 13:11 / Yeremya 33:14a, 15 / İşaya 2:4 / Romalılar 13:12

(A-B-C) Sabah Dualarında: Matta 3:2, İşaya 40:3 (5)

(A-B-C) Akşam Dualarında: Markos 13:35-36

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce:Romalılar 13:12

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Romalılar 15:5-6

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

İşaya 2:1-5

Mezmur 122

     Romalılar 13:11-14

     ya da Romalılar 13:8-14

Matta 24:36-44

 

*İlave Okuma

Yahuda 1-25 (1-16)

 

A-B-C

Mezmur 25:1-9

Mika 4:1-4, 6-7

Romalılar 13:8-14

Matta 21:1-13

İşaya 64:1-9

Mezmur 80:1-7 [17-19]

I.Korintliler 1:3-9

Markos 13:24-37

 

*İlave Okuma

Yahuda 1-25 (1-16)

 

A-B-C

Mezmur 50:1-6; 82

İşaya 51:4-11

Romalılar 13:8-14

Matta 25:31-46

     Yeremya 33:14-16

     ya da Yeremya 33:10-16

Mezmur 25:1-10

I.Selanikliler 3:9-13

Luka 21:25-36

 

*İlave Okuma

Yahuda 1-25 (1-16)

 

A-B-C

Mezmur 50:1-6; 82

İşaya 52:7-10

I.Selanikliler 5:1-11

Luka 21: 25-33-

II.

 

Mezmur 9

İşaya 52:1-12

Matta 24:15-28

 

İlave Okuma

İşaya 2:10-22

 

Mezmur 25

İşaya 1:1-20

Matta 21:1-13

 

İlave Okuma

İşaya 2:10-22

Mezmur 9

Yoel 3:9-21

Vahiy 14:13-15:4

Yuhanna 3:1-17

 

İlave Okuma

İşaya 2:10-22

III.

Mezmur 44

Mika 4:1-7

I.Selanikliler 5:1-11

 

İlave Okuma

İşaya 2:10-22

Mezmur 44

İşaya 2:1-5

Luka 12:35-48

 

İlave Okuma

İşaya 2:10-22

Mezmur 44

İşaya 51:4-11

Romalılar 13:11-14

 

İlave Okuma

İşaya 2:10-22

Heidelberg İlmihali 52 okunur.

 

Advent-2 / Hazırlık Dönemi–2

(3 before Christmas )

2.Mum: İşaya 11:6 –!Betlehem!

+ (A-B-C) İşaya 40:3 / II.Petrus 3:13 / İşaya 11:6 / Romalılar 13:12

+ (A-B-C) Romalılar 13:11 / Yeremya 33:14a, 15 / İşaya 2:4 / Romalılar 13:12

 (A-B-C) Sabah Dualarında: Matta 3:2, İşaya 40:3 (5)

(A-B-C) Akşam Dualarında: Markos 13:35-36

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce:Romalılar 13:10-11

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: I.Korintliler 1:8-9

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

İşaya 11:1-10

Mezmur 72:1-7, 18-19

Romalılar 15:4-13

Matta 3:1-12

 

A-B-C

II.Krallar 22:8-10; 23:1-3 Mezmur 50:1-6

Romalılar 15:4-13

Luka 21:25-33

İşaya 40:1-11

Mezmur 85:1-2, 8-13

II.Petrus 3:8-15a

Markos 1:1-8

 

A-B-C

İşaya 55:1-11

Mezmur 19:7-14; 119:129-136

II.Timoteyus 3:14-4:5

Yuhanna 5:36b-47

Malaki 3:1-4

Luka 1:68-79

Filipililer 1:3-11

Luka 3:1-6

 

A-B-C

İşaya 64:1-7

Mezmur 19:7-14; 119:129-136

Romalılar 15:4-13

Luka 4:14-21

     

II.

 

Mezmur 11 [28]

I.Krallar 18:17-39

Yuhanna 1:19-28

 

alternatif

I.Samuel 28:3-20

Mezmur 119:89-104, II.Timoteyus 3:14-4:8

 

ya da

İşaya 11:10-12:6

Mezmur 37:23-40

Mezmur 40

I.Krallar 22:1-28

Romalılar 15:4.-13

Matta 11:2-11

 

alternatif

I.Samuel 28:3-20

Mezmur 119:89-104, II.Timoteyus 3:14-4:8

 

ya da

İşaya 11:10-12:6

Mezmur 37:23-40

 

Mezmur 75 [76]

İşaya 40:1-11

Luka 1:1-25

 

alternatif

I.Samuel 28:3-20

Mezmur 119:89-104, II.Timoteyus 3:14-4:8

 

ya da

İşaya 11:10-12:6

Mezmur 37:23-40

III.

Mezmur 80

Amos 7

Luka 1:5-20

 

alternatif

Yeremya 36:9-26 [27-32] Mezmur 119:137-152

 

ya da

 

İşaya 11:1-9

Mezmur 37:1-22

Vahiy 20:11-21:7

Mezmur 80

Tsefanya 3:14-20

Luka 1:5-20

 

alternatif

Yeremya 36:9-26 [27-32] Mezmur 119:137-152

 

ya da

 

İşaya 11:1-9

Mezmur 37:1-22

Vahiy 20:11-21:7

Mezmur 80

İşaya 64:1-7

Matta 11:2-11

 

alternatif

Yeremya 36:9-26 [27-32] Mezmur 119:137-152

 

ya da

 

İşaya 11:1-9

Mezmur 37:1-22

Vahiy 20:11-21:7

Heidelberg İlmihali 52 okunur

 

Advent-3 / Hazırlık Dönemi–3

(2 before Christmas )

3.Mum: İşaya 35:1 –!Melekler!

+ (A-B-C) Filipililer 4:4 / İşaya 61:1 / İşaya 35:1-2 / Romalılar 13:12

(A-B-C) Sabah Dualarında: Matta 3:2, İşaya 40:3 (5)

(A-B-C) Akşam Dualarında: Markos 13:35-36

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 144:3-4

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Romalılar 16:19b-20

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

İşaya 35:1-10

    Mezmur 146:5-10

    ya da Luka 1:47-55

Yakup 5:7-10

Matta 11:2-11

 

ya da

İşaya 35:1-10

Mezmur 80:1-7

I.Korintliler 4:1-5

Matta 11:2-11

 

A-B-C

Mezmur 80:1-7

İşaya 35:1-10

I.Korintliler 4:1-5

Matta 11:2-10

İşaya 61:1-4, 8-11

    Mezmur 126

    ya da Luka 1:47-55

I.Selanikliler 5:16-24

Yuhanna 1:6-8, 19-28

 

A-B-C

Mezmur 126; Luka 1:68-75

Malaki 3:1-5

Filipililer 4:4-9

Matta 11:2-15

 

Tsefanya 3:14-20

İşaya 12:2-6

Filipililer 4:4-7

Luka 3:7-18

 

A-B-C

Mezmur 126; Luka 1:67-79

İşaya 40:1-11

I.Korintliler 4:1-5

Yuhanna 1:19-28

     

II.

Mezmur 12 [14]

İşaya 5:8-30

Elçilerin İşleri 13:13-41

Yuhanna 5:31-40

 

İlave Okuma

İşaya 30:8-21

Mezmur 68:1-20

Malaki 3:1-4; 4

Filipililer 4:4-7

Matta 14:1-12

 

İlave Okuma

İşaya 30:8-21

Mezmur 50:1-6 [62]

İşaya 35

Luka 1:57-66 [67-80]

 

 

İlave Okuma

İşaya 30:8-21

III.

Mezmur 68:1-20

Tsefanya 3:14-20

Filipililer 4:4-7

 

İlave Okuma

İşaya 28:9-22

Mezmur 50:1-6; 62

İşaya 12

Luka 1:57-66

 

İlave Okuma

İşaya 28:9-22

Mezmur 12; 14

İşaya 25:1-9

I.Korintliler 4:1-5

 

İlave Okuma

İşaya 28:9-22

Heidelberg İlmihali 35 okunur

 

Advent-4 / Hazırlık Dönemi–4

(Sunday next before Christmas )

4.Mum: İşaya 7:14b –!Çobanlar!

+ (A-B-C) İşaya 45:8 / (A) İşaya 7:14 / (B-C) Luka 1:38 / Romalılar 13:12

(A-B-C) Sabah Dualarında: Matta 3:2, İşaya 40:3 (5)

(A-B-C) Akşam Dualarında: Markos 13:35-36

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Romalılar 13:14

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Yakup 5:7-8

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

İşaya 7:10-16

Mezmur 80:1-7, 17-19

     Romalılar 1:1-7

     ya da Romalılar 1:1-17

Matta 1:18-25

 

*İlave Okuma

Yahuda 1-25 (17-25)

 

A-B-C

Mezmur 145:17-20

İşaya 40:1-9

Filipililer 4:4-7

Yuhanna 1:19-28

II.Samuel 7:1-11, 16

      Luka 1:47-55 ya da

      Mezmur 89:1-4, 19-26

Romalılar 16:25-27

Luka 1:26-38

 

*İlave Okuma

Yahuda 1-25 (17-25)

 

A-B-C

Mezmur 45:10-14; Luka 1:46-55

İşaya 11:1-9

I.Korintliler 1:26-31

Luka 1:26-38a

Mika 5:2-5a

Luka 1:47-55

   ya da Mezmur 80:1-7

İbraniler 10:5-10

Luka 1:39-45 (46-55)

 

*İlave Okuma

Yahuda 1-25 (17-25)

 

A-B-C

Mezmur 45:10-17; Luka 1:46-55

Zekeriya 2:10-13

Vahiy 21:1-7

Matta 1:18-23

II.

Mezmur 113 [126]

I.Samuel 1:1-20

Vahiy 22:6-21

Luka 1:39-45

Mezmur 113 [131]

Zekeriya 2:10-13

Luka 1:39-45

Mezmur 123 [131]

İşaya 10:33-11:10

Matta 1:18-25

III.

Mezmur 144

Mika 5:2-5a

Luka 1:26-38

Mezmur 144

İşaya 7:10-16

Romalılar 1:1-7

Mezmur 144

İşaya 32:1-8

Vahiy 22:6-21

Heidelberg İlmihali 35 okunur

 

Advent-4 / Hazırlık Dönemi–4

**Akşam Okumaları

 

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

 

Mezmur 80

İşaya 7:10-15

Matta 1:18-23

 

Mezmur 50

Romalılar 15:7-13

Mezmur 118

Yeremya 30:7-11a

Elçilerin İşleri 4:1-12

Mezmur 27

Sayılar 24:15-18

Vahiy 22:10-21

     

** İlave okuma ya da karşılıklı okuma şeklinde kullanılabilir.

 

*

Day of Intercession and Thanksgiving for the Missionary Work of the Church (29 November )

Yüce Görev için Şükran ve Yakarış Günü (29 Kasım)

Bereketleme (Benediction): I.Krallar 8:56-61

İşaya 49:1-6, İşaya 52:7-10, Mika 4:1-5

Mezmur 2; 46; 47

Elçilerin İşleri 17:12-34, II.Korintliler 5:14-6:2, Efesliler 2:13-22

Matta 28:16-20, Matta 5:13-16, Yuhanna 17:20-26

 

İlave ya da Alternatif

Mezmur 97; 100; 72:1-19 (67; 87; 96; 117)

 

Alternatif Okumalar

İşaya 49:1-13; İşaya 61, Hezekiel 2:1-3:3, Yunus 3, Zekeriya 8:20-23

Luka 4:16-21, Yuhanna 4:31-38

Elçilerin İşleri 16:6-15, Romalılar 10:9-15, Efesliler 3:1-11

 

Bu gün adından da anlaşılacağı gibi bir ‘şükran sunma günü’dür. Geride bırakılan bütün bir yıl bir yıl boyunca Tanrı’nın merhameti ve bereketleri hatırlanır. Kiliseye verilen yüce görev uyarınca Tanrıyla birlikte yürüdüğümüz dönemin bir tür muhasebesi yapılmış olur. Kilise bütün etkinliklerini Yüce Görev açısından değerlendirir. Bu gün aynı zamanda kilisenin değişmekte olan yeni takvim yılının (A-B-C) kutsanması yapılır. Hazırlık Dönemi (Advent) ile başlayacak olan Yeni Kilise Takvim Yılının bütün etkinliklerini Tanrı’ya kaldırılır.

 

 

… Kutlu Doğuş (Noel) Dönemi