Sıkıntılarda ve Zorluklarda

-kelam çalışması / vaaz taslağı-

 

kelam çalışması-1

her acı, denenme, baskı, zorluk ve sıkıntılarda “acaba içinde bulunduğum durumda Tanrım bana ne öğretmek istiyor; acaba bu zor zamanı bir bereketlenme yolu olarak nasıl kullanırım?” sorularını sormamız gerek. çünkü Tanrı böyle diyor. 

Tesniye 8: 5 Tanrınız RAB'bin, çocuğunu eğiten bir baba gibi, sizi nasıl eğittiğini anlayın.

 

Bazen yaşadığımız olaylar bize Kutsal Yazılardan şu sözleri hatırlatır:

Eyüp 6: 4 Çünkü Her Şeye Gücü Yeten'in okları içimde,

Ruhum onların zehirini içiyor,

Tanrı'nın dehşetleri karşıma dizildi.

12 Ben rahat yaşıyordum, ama Tanrı paraladı beni,

Boynumdan tutup yere çaldı.

Beni hedef yaptı kendine.

13 Okçuları beni kuşatıyor,

Acımadan böbreklerimi deşiyor,

Ödümü yerlere döküyor.

14 Bedenimde gedik üstüne gedik açıyor,

Dev gibi üzerime saldırıyor.

15 "Giymek için çul diktim,

Gururumu ayak altına aldım.

16 Ağlamaktan yüzüm kızardı,

Gözlerimin altı morardı.

 

ancak böyle durumlarda bile bize düşen şey pak ellerle dua etmektir:

Eyüp 16: 17 Yine de ellerim şiddetten uzak,

Duam içtendir.

 

bunu yaparken de Tanrı’nın her şeyi bildiğini, zaferin O’nda olduğunu hatırlamalı; Eyüp’ün tecrübesinde olduğu gibi Tanrı sözüne önem vermeliyiz:

Eyüp 23: 10 Ama O tuttuğum yolu biliyor,

Beni sınadığında altın gibi çıkacağım.

11 Adımlarını yakından izledim,

Sapmadan yolunu tuttum.

12 Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım,

Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.

 

Mezmur 94: 12 Ne mutlu, ya RAB, yola getirdiğin,

Yasanı öğrettiğin insana!

Özdeyişler 3: 11 Oğlum, RAB'bin terbiye edişini hafife alma,

O'nun azarlamasından usanma.

12 Çünkü RAB, oğlundan hoşnut bir baba gibi,

Sevdiğini azarlar.

Yuhanna 15: 1 "Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır.

2 Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler.

3 Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz.

 

Yuhanna 6: 33 Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!"

 

Kapanış Duası

Habakuk 3: 17 Tomurcuklanmasa incir ağaçları,

Asmalar üzüm vermese,

Boşa gitse de zeytine verilen emek,

Tarlalar ürün vermese de,

Boşalsa da davar ağılları,

Sığır kalmasa da ahırlarda,

18 Ben yine RAB sayesinde sevineceğim,

Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.

19 Egemen RAB gücümdür benim.

Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.

Aşırtır beni yükseklerden.

 

kelam çalışması-2

Elçilerin İşleri 9:1-15…

16 Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim."

17-19…

20 Havralarda İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı.

21…

22 Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar

göstererek Şam'da yaşayan Yahudiler'i şaşkına çeviriyordu.

9:23 Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular.

24-27…

28 Böylelikle Saul, Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle

birlikte bulunarak Rab'bin adını korkusuzca duyurmaya başladı.

 

Kapanış Duası

Habakuk 3: 17 Tomurcuklanmasa incir ağaçları,

Asmalar üzüm vermese,

Boşa gitse de zeytine verilen emek,

Tarlalar ürün vermese de,

Boşalsa da davar ağılları,

Sığır kalmasa da ahırlarda,

18 Ben yine RAB sayesinde sevineceğim,

Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.

19 Egemen RAB gücümdür benim.

Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.

Aşırtır beni yükseklerden.

 

kelam çalışması-3

I.Korintliler 4: 11 Şu ana dek aç, susuz, çıplağız. Dövülüyoruz, barınacak yerimiz yok.

12 Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz, zulmedilince sabrediyoruz.

13 İftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek adeta dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk.

 

II.Korintliler 6: 4-8 … Tanrı'nın hizmetkârları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, Kutsal Ruh ve içten sevgide; gerçeğin ilanında ve Tanrı'nın gücünde; sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla, yücelikte ve onursuzlukta, iyi ünde ve kötü ünde, kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz.

9 Tanınmıyor gibiyiz, ama iyi tanınıyoruz. Ölümün ağzındayız,

ama işte yaşıyoruz. Dövülüyorsak bile öldürülmüş değiliz.

10 Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Yoksuluz ama

birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz yok ama her şeye sahibiz.

 

II.Korintliler 11: 23 Mesih'in hizmetkârları mıdırlar? ... Ben O'nun daha üstün bir hizmetkârıyım. Ben daha çok emek verdim, hapse daha çok girdim, sayısız dayak yedim, çok kez ölümle burun buruna geldim.

II.Korintliler 12: 7 Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için Şeytan'ın bir meleği verildi, gururlanmayayım diye.

 

Elçilerin İşleri 14: 21-22 O kentte de Müjde'yi duyurup birçok öğrenci edindiler. Antakya'ya Dönüş Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler, imana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. "Tanrı'nın Egemenliği'ne, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir" diyorlardı.

I.Selanikliler 3: 1-3 … Bu sıkıntılardan ötürü kimse sarsılmasın diye sizi imanda güçlendirip yüreklendirmesini istedik. Sıkıntılardan geçmek için  belirlendiğimizi siz de biliyorsunuz.

 

Kapanış Duası

Habakuk 3: 17 Tomurcuklanmasa incir ağaçları,

Asmalar üzüm vermese,

Boşa gitse de zeytine verilen emek,

Tarlalar ürün vermese de,

Boşalsa da davar ağılları,

Sığır kalmasa da ahırlarda,

18 Ben yine RAB sayesinde sevineceğim,

Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.

19 Egemen RAB gücümdür benim.

Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.

Aşırtır beni yükseklerden.

 

kelam çalışması-4

II.Korintliler 4: 7 Üstün gücün bizden değil, Tanrı'dan kaynaklandığı bilinsin diye bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz.

8 Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, ama çaresiz değiliz.

9 Kovalanıyoruz, ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız, ama yok olmuş değiliz.

10 İsa'nın yaşamı bedenimizde açıkça görülsün diye İsa'nın ölümünü her an bedenimizde taşıyoruz.

11 Çünkü İsa'nın yaşamı ölümlü bedenimizde açıkça görülsün diye, biz yaşayanlar İsa uğruna sürekli olarak ölüme teslim ediliyoruz.

4: 14 Çünkü Rab İsa'yı dirilten Tanrı'nın, bizi de İsa'yla diriltip sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz.

16 Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç varlığımız günden güne yenileniyor.

 

Efesliler 3: 13 Bu nedenle, uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır.

İbraniler 12: 1 İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım.

2 Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu.

3 Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olan'ı düşünün.

4 Günaha karşı verdiğiniz mücadelede henüz kanınızı akıtacak kadar direnmiş değilsiniz.

5 Size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz:

"Oğlum, Rab'bin terbiye edişini hafife alma,

Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme.

6 Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder,

Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır."

7 Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez?

 

Kapanış Duası

İşaya 35: 1 Çöl ve kurak toprak sevinecek,

Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.

2 Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak,

Sevincini haykıracak…

İnsanlar RAB'bin yüceliğini,

Tanrımız'ın görkemini görecek.

3 Gevşek elleri güçlendirin,

Pekiştirin çözülen dizleri.

4 Yüreği kaygılı olanlara,

"Güçlü olun, korkmayın" deyin,

"İşte Tanrınız geliyor!

Öç almaya, karşılık vermeye geliyor.

Sizi O kurtaracak."

10 RAB'bin kurtardıkları dönecek,

Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.

Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak.

Onların olacak coşku ve sevinç,

Üzüntü ve inilti kaçacak.

 

kelam çalışması-5

Mezmur 66: 10 Sen bizi sınadın, ey Tanrı,

Gümüş arıtır gibi arıttın.

İşaya 1: 24 Bu yüzden Rab, Her Şeye Egemen RAB,

İsrail'in Güçlüsü şöyle diyor:

"Hasımlarımı cezalandırıp rahata kavuşacağım,

Düşmanlarımdan öç alacağım.

25 Sana karşı duracak,

Kül suyuyla arıtır gibi seni cüruftan arıtıp temizleyeceğim.

İşaya 48: 9 Adım uğruna öfkemi geciktiriyorum.

Ünümden ötürü kendimi tutuyorum,

Yoksa sizi yok ederdim.

10 Bakın, gümüşü arıtır gibi olmasa da sizleri arıttım,

Sıkıntı ocağında denedim.

 

Matta 20: 21 İsa kadına, "Ne istiyorsun?" diye sordu. Kadın, "Buyruk ver, senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında, biri solunda otursun" dedi.

22 "Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz" diye karşılık verdi İsa. "Benim içeceğim kâseden siz içebilir misiniz?" "Evet, içebiliriz" dediler.

23 İsa onlara, "Elbette benim kâsemden içeceksiniz" dedi, "Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır."

Matta 26: 39 Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Baba" dedi, "Mümkünse bu kâse benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun."

 

Kapanış Duası

İşaya 35: 1 Çöl ve kurak toprak sevinecek,

Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.

2 Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak,

Sevincini haykıracak…

İnsanlar RAB'bin yüceliğini,

Tanrımız'ın görkemini görecek.

3 Gevşek elleri güçlendirin,

Pekiştirin çözülen dizleri.

4 Yüreği kaygılı olanlara,

"Güçlü olun, korkmayın" deyin,

"İşte Tanrınız geliyor!

Öç almaya, karşılık vermeye geliyor.

Sizi O kurtaracak."

10 RAB'bin kurtardıkları dönecek,

Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.

Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak.

Onların olacak coşku ve sevinç,

Üzüntü ve inilti kaçacak.

 

kelam çalışması-6

I.Petrus 4: 12 Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın.

13 Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız.

14 Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız, ne mutlu size! Çünkü Tanrı'nın yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor.

 

Malaki 3: 1 "İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek" diyor Her Şeye Egemen RAB.

2 Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak;

3 gümüş eritip arıtan gibi davranacak: Levililer'i arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece RAB'be doğrulukla sunular sunacaklar.

4 Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi, RAB Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak.

5 Her Şeye Egemen RAB, "Yargılamak için size yaklaşacağım" diyor, "Büyücülere, zina edenlere, yalan yere ant içenlere, işçinin, dulun, öksüzün, yabancının hakkını çiğneyenlere –benden korkmayanlara- karşı hemen tanık olacağım."

 

I.Petrus 1: 5 Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz.

6 Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız.

7 Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir.

 

Kapanış Duası

İşaya 35: 1 Çöl ve kurak toprak sevinecek,

Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.

2 Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak,

Sevincini haykıracak…

İnsanlar RAB'bin yüceliğini,

Tanrımız'ın görkemini görecek.

3 Gevşek elleri güçlendirin,

Pekiştirin çözülen dizleri.

4 Yüreği kaygılı olanlara,

"Güçlü olun, korkmayın" deyin,

"İşte Tanrınız geliyor!

Öç almaya, karşılık vermeye geliyor.

Sizi O kurtaracak."

10 RAB'bin kurtardıkları dönecek,

Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.

Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak.

Onların olacak coşku ve sevinç,

Üzüntü ve inilti kaçacak.