Paskalya Yortusu –Akşam Duası (2)

VESPER

 

İşaya 25: 6 Her Şeye Egemen RAB bu dağda

Bütün uluslara yağlı yemeklerin

Ve dinlendirilmiş seçkin şarapların sunulduğu

Zengin bir şölen verecek.

7 Bütün halkların üzerindeki örtüyü,

Bütün ulusların üzerine örülmüş olan örtüyü

Bu dağda kaldıracak.

8 Ölümü sonsuza dek yutacak.

Rab Yahve bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek.

Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak.

Çünkü RAB böyle diyor.

9 O gün diyecekler ki,

"İşte Tanrımız budur;

O'na umut bağlamıştık, bizi kurtardı,

RAB O'dur, O'na umut bağlamıştık,

O'nun kurtarışıyla sevinip coşalım."

 

(Koro/Topluluk) Mezmur

114: İsrail Mısır'dan çıktığında,

Yakup'un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,

2 Yahuda Rab'bin kutsal yeri oldu,

İsrail de O'nun krallığı.

3 Deniz olanı görüp geri çekildi,

Şeria Irmağı tersine aktı.

4 Dağlar koç gibi,

Tepeler kuzu gibi sıçradı.

5 Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın?

Ey Şeria, neden tersine aktın?

6 Ey dağlar, niçin koç gibi,

Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?

7-8 Titre, ey yeryüzü,

Kayayı havuza,

Çakmaktaşını pınara çeviren Rab'bin önünde,

Yakup'un Tanrısı'nın huzurunda.

 

DUA (İşaya 43:1-7)

Ey İsrail’in Tanrısı Rab,

halkını fidyeyle kurtaran Tanrı,

Halkını sular içinden geçirdin.

çocuklarını ateşten yanmaya bırakmadın

tek bir kral, tek bir halk olsun diye

doğudan ve batıdan,

kuzeyden ve güneyden halkını topladın,

Adınla çağırdığın halkını

kutsal dağına getirdin

 

I.Korintliler 5:6 Övünmeniz doğru değildir. Azıcık bir mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmez misiniz? 7Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Nitekim mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir. 8Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.

 

(Koro/Topluluk) Mezmur

66: Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

"Öyle büyük gücün var ki,

Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

İlahiler okuyor, adına ezgiler söylüyor."

5 Gelin, bakın Tanrı'nın neler yaptığına!

Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında:

6 Denizi karaya çevirdi,

Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan.

Yaptığına sevindik orada.

7 Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer,

Gözleri ulusları süzer;

Başkaldıranlar gurura kapılmasın!

8 Ey halklar, Tanrımız'a şükredin,

Övgülerini duyurun.

9 Hayatımızı koruyan,

Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O'dur.

 

DUA (İşaya 43:8-13)

Gözleri kör olanı, kulakları sağır olanı,

hasta ve kötürüm olanı, günahta ölü olanı çağırdın

ulusların arasından halkını topladın

halkı olan, doğru olan kimse yoktu önünde

onları seçtiğin kullar ilan ettin

kendi tanıkların olarak çağırdın

Yüce olan Tanrımız, önce ve sonra tek Tanrı  Sensin.

Sana güveniriz. Senden başka kurtarıcı yok.

Sen Müjde’yi verdin, Sen kurtardın,

Sen bizleri tanıkların olarak seçtin.

tek Tanrı Sensin.

Başlangıçtan sonsuza dek Tanrı Sensin.

iradene göre hükmedersin,

yönetirsin, yönlendiririsin.

 

Yuhanna 20: 19 Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudilerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. 20 Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rab'bi görünce sevindiler. 21 İsa yine onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. «Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum.» 22 Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, «Kutsal Ruh'u alın!» dedi. 23 «Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır.»

 

(Koro/Topluluk) Mezmur

89:19 Geçmişte bir görüm aracılığıyla,

Sadık kullarına şöyle dedin:

"Bir yiğide yardım ettim,

Halkın içinden bir genci yükselttim.

20 Kulum Davut'u buldum,

Kutsal yağımla onu meshettim.

21 Elim ona destek olacak,

Kolum güç verecek.

22 Düşman onu haraca bağlayamayacak,

Kötüler onu ezmeyecek.

23 Düşmanlarını onun önünde kıracağım,

Ondan nefret edenleri vuracağım.

24 Sadakatim, sevgim ona destek olacak,

Benim adımla gücü yükselecek.

25 Sağ elini denizin,

Irmakların üzerine egemen kılacağım.

26 'Babam sensin' diye seslenecek bana,

'Tanrım, kurtuluşumun kayası.'

27 Ben de onu ilk oğlum,

Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım.

28 Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim,

Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak.

29 Soyunu sonsuza dek,

Tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim.

 

DUA (İşaya 43:14-21)

İsrail'in Kutsalı Rab, itaatsizliği cezalandırdın,

imanı ödüllendirdin.

Kralımız Sensin.

Halkını azgın sulardan kurtardın

düşmanlarımızı fitil gibi söndürdün.

Acılarımızı, sıkıntılarımızı kaldırdın

Mesih’te her şeyi yeniledin.

kuraklığımızı yeşerttin

Yaşam Suyu olan Mesih’te bizleri yeni yaratılışa getirdin.

Bizler Senin halkınız.