ALÇALIŞ DÖNEMİ (LENT)

GÜNLÜK OKUMA TAKVİMİ-2

 

 

Kül Çarşambası – Oruç Başlangıcı

Perşembe: Luka 9:22-25, Mezmur 1

Cuma : Matta 9:14-15, Mezmur 38

Cumartesi: Luka 5:27-32 Mezmur 102:1-7

 

Pazar: Markos 1:9-15 Mezmur 25:1-10

Pazartesi: Matta 25:31-46 Mezmur 19:7-14

Salı: Matta 6:7-15 Mezmur 34:4-6, 21-22

Çarşamba: Luka 11:29-32, Mezmur 54

Perşembe: Matta 7:7-12, Mezmur 138

Cuma : Matta 5:20-26, Mezmur 130

Cumartesi: Matta 5:43-48, Mezmur 119:1-8

 

Pazar: , Markos 8:31-38, Mezmur22:23-31

Pazartesi: Matta 1:18-25, Mezmur 89:27-36

Salı: Matta 23:1-12, Mezmur 50:8, 16-23

Çarşamba: Matta 20:17-28, Mezmur 31:4-5, 14-18

Perşembe: Luka 16:19-31, Mezmur 102:18-28

Cuma : Matta 21:33-43, 45-46,  Mezmur 105:16-22

Cumartesi: Luka 1:26-38, Mezmur 40:5-10

 

Pazar: , Yuhanna 2:13-22, Mezmur 20:1-17

Pazartesi: Luka 4:24-30, Mezmur 42:1-2, 43:1-4

Salı: Matta 18:21-35, Mezmur 25:3-10

Çarşamba: Matta 5:17-19, Mezmur 147:12-20

Perşembe: Luka 11:14-23, Mezmur 95:1-2, 6-11

Cuma : Markos 12:28-34, Mezmur 81:6-10, 13, 16

Cumartesi: Luka 18:9-14, Mezmur 51:1-2, 16-19

 

Pazar: Yuhanna 3:14-21, Mezmur 107:1-3, 17-22

Pazartesi: Luka 2:33-35, Mezmur 34:11-20

Salı: Yuhanna 19:25-27, Mezmur 127:1-4

Çarşamba: Yuhanna 4:43-54, Mezmur 30:1-5, 8, 11-12

Perşembe: Yuhanna5:1-3, 5-16, Mezmur 46:1-8

Cuma : Yuhanna 5:17-30, Mezmur145:8-17

Cumartesi: Yuhanna 5:31-37, Mezmur 106:20-24

 

Pazar: Yuhanna 7:1-2, 10, 25-30, Mezmur 34:15-22

Pazartesi: Yuhanna 7:40-52, Mezmur 7:1-2, 9-11

Salı: Yuhanna 12:20-33, Mezmur 119:9-16

Çarşamba: Yuhanna 8:1-11, Mezmur 23

Perşembe: Yuhanna 8:12-20, Mezmur 102:1-2, 15-22

Cuma : Yuhanna 8:21-30, Mezmur 119:25-40

Cumartesi: Yuhanna 8:31-42, Mezmur 105:4-9

 

Kutsal Hafta: Markos 15:1-39, Mezmur 31:9-16

Pazartesi: Yuhanna 12:1-11, Mezmur 36:5-11

Salı: Yuhanna 12:20-36, Mezmur 71:1-8

Çarşamba: Yuhanna 13:21-32, Mezmur 70

Perşembe: Yuhanna 13:1-17, 31b-35 Mezmur 116:1-2, 12-19

Cuma : Yuhanna 18:1-19:42, Mezmur 22

Cumartesi: Yuhanna 19:38-42, Mezmur 31:1-4, 15-16