ALÇALIŞ DÖNEMİ (LENT)

GÜNLÜK OKUMA TAKVİMİ-3

 

 

Kül Çarşambası – Oruç Başlangıcı

Perşembe

Tesniye 30:15-20, Mezmur 1, Luka 9:22-25,

 

Cuma

İşaya 58:1-9a, Mezmur 51:1-4, 16-17 Matta 9:14-15

 

Cumartesi

İşaya 58:9b-14, Mezmur 86:1-7, Luka 5:27-32

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-1. HAFTA

Pazar

Mezmur 91:1-12, Tekvin 2:7-9; 3:1-6,

II.Korintliler 6:1-10, Matta 4:1-11

 

Pazartesi

Levililer 19:1-2, 1-18, Mezmur 19:7-14,

Matta 25:31-46, Mezmur 102

 

Salı

İşaya 55:10-11, Mezmur 34:4-6, 21-22,

Matta 6:7-15, Mezmur  38

 

Çarşamba

Yunus 3:1-10, Mezmur 51:1-4, 16-17,

Luka 1:29-32, Mezmur 90

 

Perşembe

İşaya 55:6-9, Mezmur 138,

Matta 7:7-12, Mezmur 27

 

Cuma

Hezekiel 18:21-28, Mezmur 130,

Matta 5:20-26, Mezmur 69

 

Cumartesi

Tesniye 26: 16-19, Mezmur 119:1-8, Matta 5:43-48

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-2. HAFTA

Pazar

Mezmur 25:13-22, Yeremya 17:5-10

I.Selanikliler 4:1-8, Matta 15:21-28

 

Pazartesi

Daniel 9:4-10, Mezmur 79:8-9, 12-13,

Luka 6:36-38, Mezmur 135:1-14

 

Salı

İşaya 1:10, 16-20, Mezmur 50:8, 16-23,

Matta 23:1-12, Mezmur 102

 

Çarşamba

Yeremya 18:18-20, Mezmur 31:4-5, 14-18,

Matta 20: 17-28, Mezmur 38

 

Perşembe

Yeremya 17:5-10, Mezmur 1,

Luka 16:19-31, Mezmur 27

 

Cuma

Tekvin 37:3-4, 12-13, 17-18, Mezmur 105:16-22,

Matta 21:33-43, 45-46, Mezmur 69

 

Cumartesi

Mika 7:14-15, 18-20, Mezmur 103:1-4, 9-12,

Luka 15:1-3, 1-32

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-3. HAFTA

Pazar 

Tekvin 22:1-13, Mezmur 119:97-104, 115:1-7

Koloseliler 1:24-29 Luka 9:18-27

 

Pazartesi

II.Krallar 5:1-15, Mezmur 42:1-2; 43:1-4,

Luka 4:24-30, Mezmur 102

 

Salı

Daniel 3:25, 34-43, Mezmur 25:3-10,

Matta 18:21-25, Mezmur  38

 

Çarşamba

Tesniye 4:1, 5-9, Mezmur 147:13-20,

Matta 5:17-19, Mezmur 90

 

Perşembe 

Yeremya 7:23-28, Mezmur 95:1-2, 6-11,

Luka 1:14-23, Mezmur 27

 

Cuma

Hoşeya 14:2-10, Mezmur 81:6-10, 13, 16,

Markos 12:28-34, Mezmur 69

 

Cumartesi

Hoşeya 5:15-6:6, Mezmur 51:1-2, 16-19, Luka 18:9-14

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-4. HAFTA

Pazar

Mezmur 119:153-160; 18:25-36, Çıkış 34:29-35

II.Korintliler 3:4-18 Luka 9:28-36

 

Pazartesi

İşaya 65:17-21, Mezmur 30:1-5, 8, 11-12,

Yuhanna 4:43-54, Mezmur 102

 

Salı

Hezekiel 47:1-9, 12, Mezmur 46:1-8,

Yuhanna 5:1-3, 5-16, Mezmur 38

 

Çarşamba

İşaya 49:8-15, Mezmur 145:8-17,

Yuhanna 5:17-30, Mezmur 90

 

Perşembe

Çıkış 32:7-14, Mezmur 106:19-23,

Yuhanna 5:31-47, Mezmur 27

 

Cuma

Yeremya 26:8-11, Mezmur 34:15-22,

Yuhanna 7:1-2, 10, 25-30, Mezmur 69

 

Cumartesi

Yeremya 11:18-20, Mezmur 7:1-2, 8-10, Yuhanna 7:40-52

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-5. HAFTA

Pazar

Mezmur 76:1-9; 22:23-29, Çıkış 6:2-13

Koloseliler 2:8:15, Yuhanna 12:20-32

 

Pazartesi

Yeşu 2:1-14, Mezmur 23

Yuhanna 8:1-11 Mezmur 26; 27

 

Salı

II.Samuel 7:14-16, Mezmur 89:27-36,

Matta 1:18-25, Mezmur 1; 112

 

Çarşamba

Daniel 3:14-20, 24-25, 28, Luka 1:68-75,

Yuhanna 8:31-42, Mezmur 56; 62

 

Perşembe

Tekvin 17:3-9, Mezmur 105:4-9,

Yuhanna 8:51-59, Mezmur 42; 43

 

Cuma

Yeremya 20:10-13, Mezmur 18:1-6,

Yuhanna 10:31-42, Mezmur 31

 

Cumartesi 

Hezekiel 37:21-28, Yeremya 31:10-13, Yuhanna 1:45-47

 

KARŞILAMA PAZARI

Pazar

Mezmur 22:1-11; 69:1-9, İşaya 5:1-7,

Filipililer 2:5-11, Matta 21:1-13

 

Pazartesi

İşaya 42:1-9, Mezmur 36:5-1,

İbraniler 9:11-15, Yuhanna 12:1-11, Mezmur 41

 

Salı

İşaya 49:1-7, Mezmur 71:1-8 (9-14),

I.Korintliler 1:18-31, Yuhanna 12:20-36, Mezmur 27

 

Çarşamba

İşaya 50:4-9a, Mezmur 70,

İbraniler 12:1-3, Yuhanna 13:21-32, Mezmur 102:1-17

 

Perşembe

Çıkış 12:1-14, Mezmur 116:1-2, 12-19

I.Korintliler 11:23-26, Yuhanna 13:1-17, 31b-35, Mezmur 39

 

Cuma

İşaya 52:13-53:12, Mezmur 22:1-11

İbraniler 10:16-25, Yuhanna 18:1-19:42, Mezmur 130; 143

 

Cumartesi

Eyüp 14:1-4, Mezmur 31:1-4, 15-16,

I.Petrus 4:1-8, Matta 27:57-66, Mezmur 142