ALÇALIŞ DÖNEMİ (LENT)

GÜNLÜK OKUMA TAKVİMİ-5

 

 

Kül Çarşambası – Oruç Başlangıcı

Perşembe: Luka 9:22-25, Mezmur 1

Cuma : Matta 9:14-15, Mezmur 51:1-4, 16-17

Cumartesi: Luka 5:27-32 Mezmur 86:1-7

 

Pazar: Matta 4:1-11, Mezmur 119:1-8; 91:1-12

Pazartesi: Matta 25:31-46 Mezmur 19:7-14

Salı: Matta 6:7-15, Mezmur 34:4-6, 21-22

Çarşamba: Luka 11:29-32, Mezmur 51:1-4, 16-17

Perşembe: Matta 7:7-12, Mezmur 138

Cuma : Matta 5:20-26, Mezmur 130

Cumartesi: Matta 5:43-48, Mezmur 119:1-8

 

Pazar: , Luka 19:41-, Mezmur 22:23-31; 18:18-26

Pazartesi: Luka 6:36-38, Mezmur 79:8-9, 11, 13

Salı: Matta 23:1-12, Mezmur 50:8, 16-23

Çarşamba: Matta 20:17-28, Mezmur 31:4-5, 14-18

Perşembe: Luka 16:19-31, Mezmur 1

Cuma : Matta 21:33-43, 45-46, Mezmur 105:16-22

Cumartesi: Luka 15:1-3, 11-32, Mezmur 103:1-4, 9-12

 

Pazar: Luka 9:18-27, Mezmur 119:97-104; 115:1-7

Pazartesi: Luka 4:24-30, Mezmur 42:1-2, 43:1-4

Salı: Matta 18:21-35, Mezmur 25:3-10

Çarşamba: Matta 5:17-19, Mezmur 147:12-20

Perşembe: Luka 11:14-23, Mezmur 95:1-2, 6-11

Cuma : Markos 12:28-34, Mezmur 81:6-10, 13, 16

Cumartesi: Luka 18:9-14, Mezmur 51:1-2, 16-19

 

Pazar: Luka 9:28-36, Mezmur 119:153-160; 18:27-38

Pazartesi: Yuhanna 4:43-54, Mezmur 30:1-5, 8, 11-12

Salı: Yuhanna 5:1-3, 5-16, Mezmur 46:1-8

Çarşamba: Yuhanna 5:17-30, Mezmur 145:8-17

Perşembe: Yuhanna 5:31-47, Mezmur 106:20-24

Cuma: Yuhanna 7:1-2, 10, 25-30, Mezmur 34:15-22

Cumartesi: Yuhanna 7:40-52, Mezmur 7:1-2, 9-11

 

Pazar: Yuhanna 12:20-32, Mezmur 76:1-9; 22:23-29

Pazartesi: Yuhanna 8:8:1-11, Mezmur 23

Salı: Yuhanna 8:21-30, Mezmur 102:1-2, 15-22

Çarşamba: Yuhanna 8:1-11, Mezmur 23

Perşembe: Yuhanna 8:51-59, Mezmur 105:4-9

Cuma : Yuhanna 10:31-42, Mezmur 18:1-6

Cumartesi: Yuhanna 11:45-57, Mezmur 121

 

Kutsal Hafta: Matta 21:1-13, Mezmur 22:1-11; 69:1-9

Pazartesi: Matta 26:1-30, Mezmur 55:9-15

Salı: Matta 26:31-75, Mezmur 55:18-26

Çarşamba: Matta 27:1-56, Mezmur 54; 102:1-11

Perşembe: Yuhanna 13:1-15, Mezmur 116:1-2, 12-19; 26

Cuma: Yuhanna 19:1-37, Mezmur 22:14-22; 69:17-23

Cumartesi: Yuhanna 19:38-42, Mezmur 16:8-11; 23