ANMA AYİNİ ŞERİFİ

 

Selamlama / Bereketleme (II.Korintlilier 1:3-4)

 

bu gün her şeye kadir Tanrı’nın huzurunda --- kardeşimizin toprağa verilişinin kırkıncı gününde, her türlü tesellinin kaynağı olan merhametli Baba Tanrı’ya, ölümü yenemiş olan Rabbimiz İsa Mesih’e Kutsal Ruh’un gücü aracılığı ile duas, tapınma ve övgü sunmak için toplanlanmış bulunuyoruz. Öyle ki, Kutsal Ruh’un tesellisi ile canımız bereketlensin ve bizlerde her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilelim.

 

Tanrı’ya bize verdiği yaşam armağanı için şükranlarımızı sunmak, halen nefes alıyorken O’ndaki bereketlere yaklaşmak ve merhumun Mesih’teki yeni hayatını kutlamak, Kutsal vaftiz tacını Tanrı’ya tekrar sunmak için ölenlerin dirilişine tanıklık etmek için buradayız.

 

(isteğe bağlı: ölen kişinin kısa bir özgeçmişi okunabilir)

 

İlahi 126

Ey perişan canım, Vazgeç dolaşmaktan!

Bu dünyanın çevresinde Sana yoktur vatan.

İşte, Rab’bin evi! İşte, açık kapı!

Gir, ey canım, bu meskene! Al sonsuz hayatı!

Or’da otur emin, Seni sever Rabbin.

Arzuların’ eder tatmin, Her şey olur senin.

 

ON EMİR (1.bölüm okunur)

1. Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

2. Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

3. Tanrın Rabbin adını boşyere ağzına almayacaksın. .

4. Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

 

Adanma Duası

Göksel Baba, lütfun ve iyiliklerin boldur, biz zavallı kullarına kutsal emirleri açıkladın; Sana Şükürler olsun. Lütfunla Yasanı yüreklerimize yaz

ve itaat için bizleri yönlendir ki, hayatımızın günleri boyunca sadece Sana hizmet etmeyi arayabilelim.

Yasana karşı geldik, suçlarımızı bağışla, büyük lütfunla bizleri kabul et ki, daima Kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile Seni övelim ve daima yüceltelim. Amin.

 

ON EMİR (2.bölüm okunur)

5. Babana ve annene saygı göster.

6. Katletmeyeceksin.

7. Zina etmeyeceksin.

8. Çalmayacaksın.

9. Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

10. Komşunun evine göz dikmeyeceksin. (Çıkış 20)

 

Aydınlanma Duası

(İyilik ve merhamet Babası, Seni öfkelendiren hatalarımız ve günahlarımız için bize, merhamet eyle; Rabbimiz İsa Mesih’te bizlerin yakarışını kabul et.

Kutsal Kitabındaki Sözlerini anlayabilmemiz için, bizleri koru; Yol, Yaşam ve Gerçek olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla merhametini bize göster…)

 

Bu yer ilahi esenlik ve bereketlerin yeri olsun;

Bu yerde sürekli ya da geçici olarak kalan/yaşayan kimselere

Babamız Tanrı’dan, Kurtarıcı Rab Mesih’ten bereket olsun;

Kutsal Ruh’un gücüyle koruma, kutsama ve aydınlanış

hepinizin üzerine olsun;

Öyle ki, Kelam, dua ve şükran ile bu yer temizlensin;

Yaşamlar da tüm gizlilik ve açıklıklarında Tanrı’yı hoşnut etsin…

 

-ilahi

Allah’ı kim ararsa,

Bulunur Tanrı ona.

//Durmadan etsin dua,

Her yerde Allah hazır.//

Hastalık hem sağlıkta,

Yoksulluk hem bollukta,

//Gereklidir çok dua,

Her yerde Allah hazır.//

 

Düşmanlar galip olsa,

Dostların hain çıksa,

//O zaman artsın dua,

Her yerde Allah hazır. //

Ne kadar derdim olsa,

Bildiririm Allah’a.

//İşitir her bir dua,

Her yerde Allah hazır.//

 

Çabalarım boş çıksa,

Rahatım altüst olsa,

//Eksilmesin hiç dua,

Her yerde Allah hazır.//

Ne türlü derdin varsa,

Ey canım, gel İsa’ya.

// Terk etmez O seni asla,

Rahat vardır tek O’nda.//

 

Günün Övgüsü:

14: 1 Akılsız içinden, "Tanrı yok!" der.

 İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü,

 İyilik eden yok.

66: 1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

 Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

7 Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer,

 Gözleri ulusları süzer;

 Başkaldıranlar gurura kapılmasın!

 

90:1 Ya Rab, barınak oldun bize Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

 

36:5 Ya RAB, sevgin göklere, Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer, Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin, Senin ışığınla aydınlanırız.

 

111: 2 RAB'bin işleri büyüktür,

Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür.

3 O'nun yaptıkları yüce ve görkemlidir,

Doğruluğu sonsuza dek sürer.

4 RAB unutulmayacak harikalar yaptı,

O sevecen ve lütfedendir.

 

113:5 Var mı Tanrımız RAB gibi, Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

 

40: 5 Ya RAB, Tanrım,

Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için;

Sana eş koşulmaz!

Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, Saymakla bitmez.

62:5 Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul,

Çünkü umudum O'ndadır.

6 Tek kayam, kurtuluşum, Kalem O'dur, sarsılmam.

7 Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır,

Güçlü kayam, sığınağım O'dur.

 

145:1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

13 Senin krallığın ebedi krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar, Her davranışı sadıktır.

14 RAB her düşene destek olur, İki büklüm olanları doğrultur.

 

95: 3 Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,

 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

4 Yerin derinlikleri O'nun elindedir,

 Dağların dorukları da O'nun.

5 Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,

 Karaya da O'nun elleri biçim verdi.

6 Gelin, tapınalım, eğilelim,

 Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

 

145:13 Senin krallığın ebedi krallıktır,

 Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

 RAB verdiği bütün sözleri tutar,

 Her davranışı sadıktır.

 

135: 5 Biliyorum, RAB büyüktür,

 Rabbimiz bütün ilahlardan üstündür.

145: 17 RAB bütün davranışlarında adil,

 Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

 

121:2 Yeri göğü yaratan  RAB'den gelecek yardım.

5 Senin koruyucun RAB'dir,

 O sağ yanında sana gölgedir.

7 RAB her kötülükten seni korur,  Esirger canını.

8 Şimdiden sonsuza dek

 RAB koruyacak gidişini, gelişini.

 

62:5 Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul,

 Çünkü umudum O'ndadır.

6 Tek kayam, kurtuluşum,  Kalem O'dur, sarsılmam.

7 Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır,

 Güçlü kayam, sığınağım O'dur.

144: 2 O'dur benim vefalı dostum, kalem,

 Kurtarıcım, kulem,  Kalkanım, O'na sığınırım;

 O'dur halkları bana boyun eğdiren!

 

73: 25 Senden başka kimim var göklerde?

 İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

 Ama Tanrı yüreğimde güç,

 Bana düşen paydır sonsuza dek.

27 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar,

 Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.

28 Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır;

 Bütün işlerini duyurayım diye

 Sığınak yaptım Egemen RAB'bi kendime.

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)

10 Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB,

Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!

11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Krallık senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

12 Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek

Senin elindedir.

13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz,

Görkemli adını överiz.

 

İLAHİ (veya uygun bir ilahi):

Gökler açılır, nurlar saçılır (x2)

Senin önünden nereye kaçılır (x2)

Dağlara çıksam, göklere uçsam (x2)

Senin haşmetinden nerelere ben kaçsam (x2)

Sensin bana Rab, alemlere hak (x2)

Senin önüne geldim koşarak (x2)

 

pastorel dua ve şükran

… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta

tek olan Tanrımız,

Kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih

bizlerin yerine acıdan, utançtan,

çarmıhtan ve mezardan geçti;

ölümü yendi

en yüce göklere çıktı.

lütut et ki, Senin halkın olan kilisen

düşüncede ve yaşamda

dirilmiş Rab İsa Mesih’le birlikte

göklere çıkmış olaraktan tanıklığına devam etsin;

lütut et ki, Mesih’in göğe yükseldiği günkü yüceliğinde

acılarımız ve sıkıntılarımız da üzerimizden kalksın;

(daniel 9:19)

ya Rab, dinle!

ya Rab, bağışla!

ya Rab, işit ve davran!

ey Tanrım,

adının hatırı için gecikme!

daima yaşayan ve hükmeden,

Kutsal Ruh ve tek olan Tanrı’nın birliğinde,

Rab İsa Mesih’e şimdi ve sonsuza dek yücelik olsun. Amin.

 

HAVARİLERİN İMAN İKRARI

Göğün ve yerin Yaratanı,

her şeye gücü yeten Baba,

Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum.

O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu.

Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi;

öldü ve gömüldü;

ölüler diyarına indi,

üçüncü gün ölüler arasından dirildi,

göğe çıktı,

her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu;

oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir.

Kutsal Ruh’a,

Kutsal evrensel kiliseye,

kutsalların birliğine,

günahların affına,

ölülerin dirilişine

ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

 

Kırkıncı Gün Gün Anma Ayini Bildirisi

(bildiri olarak maddeler halinde okunacak ise ayetlerin kullanılmasına gerek yoktur; bildiri iki kişi tarafından maddeler halinde okunabilir –ayetler bildiri üzerinde bir vaaz düzeni hazırlamak isteyenlere yardımcı için eklenmiştir).

 

aramızdan ayrılıp RAB’be yürüyenler aracılığı ile Hristiyan imanının daima zaferli olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlarız; bizler de bu zaferi tam dolulukla yaşamak için bir gün RAB’be yürüyeceğiz; ve geride bıraktığımız kiliseye “imana sadık kulların ölümlerinde canlarının hemen kutsallıkta kusursuz kılındığı” gerçeğini hatırlatma için bir vesile olacağız; ve onlara teselli ve Hristiyan umudunda bir yenilenme olarak şu ayetleri bırakacağız:

İbraniler 12: 22-24 Oysa sizler Siyon Dağı'na, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Yeruşalim'e, bir bayram şenliği içindeki onbinlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam taşıyan serpmelik kana yaklaştınız.

 

(I.Selanikliler 4:13 ayetinde Rab’be yürüyen kardeşler hakkında bilgisiz olmamamız gerektiğini öğreniyoruz. ancak Kutsal Kitap ölüm-yargı-sonsuzluk hakkında bize sadece bir bilgi değil; aynı zamanda “solmaz, çürümez, lekesiz bir miras ve yaşayan bir umut” da veriyor –I.Petrus 1:3-4)

I.Selanikliler 4:13 “Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz.

 

(Mesih’in çölde KIRK gün süre ile denenmesi ya da dirilişten sonra Kırkıncı Gün göğe yükselmesi referanslarına bakarak, kilise de, kırkıncı günde yas ve acılarının biraz daha hafiflemiş olduğu ve duygusal açıdan “ölüm-diriliş-yargı-sonsuzluk” hakkındaki gerçekleri dinlemeye ve anlamaya daha yakın olduğumuz için; bu gerçekleri tekrar gözden geçirerek Hristiyan umudunda yenilenmeyi aramamız için bu Kırkıncı Gün Anma Ayinini yapar. sevdiğimiz birini kaybetmenin acısında kırkıncı güne geldiğimizde, hepimizin yüzleşeceği bir durum olan ölüm hakkında daha sakin ve esenlikli bir şekilde düşünebilir ve bilgilerimizi tazeleyerek teşvik alabiliriz. böylece dünyasal rutin hayatımıza bir suçluluk duygusu ile dönememek gibi bir hataya düşmemek için burada yaptığımız bu şükran ayini ile yasımızı tamamlamış olaraktan daha güçlü bir şekilde önümüzdeki yeni döneme başlayabiliriz)

 

İlahi:

Neler verebiliriz Ey Yaratıcımız

Ancak sana boşluğu sunabiliriz.

//Hayatındadır hayatımız

Varlığındadır Varlığımız//

Emellerimizi birlikte sunalım

Hepimiz bir olalım O’nunla kardeşler

//Hayatındadır hayatımız

Varlığındadır Varlığımız//

 

¶¶ Mesih’e ait kulların ölümünde onların aldığı ilk şey hemen yüceliğe kavuşmaktır (Filipililer 1:23):

II.Korintliler 5: 1 Biliyoruz ki, barındığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa, göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut -elle yapılmamış, sonsuza dek kalacak bir evimiz- vardır.

2 Şimdiyse göksel evimizi giyinmeyi özleyerek inliyoruz.

3 Onu giyinirsek çıplak kalmayız.

4 Dünyasal çadırda yaşayan bizler ağır bir yük altında inliyoruz. Asıl istediğimiz soyunmak değil, giyinmektir. Öyle ki, ölümlü olan, yaşam tarafından yutulsun.

5 Bizleri tam bu amaç için hazırlamış ve güvence olarak bize Ruh'u vermiş olan Tanrı'dır.

6 Bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. Şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız. 7 Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız.

8 Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta, Rab'bin yanında olmayı yeğleriz.

Luka 23: [39-43] 43 İsa ona, "Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın" dedi.

 

[nakarat/topluluk: Halleluya, halleluya, halleluya]

 

¶¶ Mesih’e ait kulların bedenleri de zaferli ve gerçek imanda Mesih'le birleşmiştir. böylece Mesih bir gün kilisesini yanına almak için tekrar gelirken gökteki galip kilise de O’nunla birlikte gelecektir:

I.Selanikliler 4: 14 İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da O'nunla birlikte geri getirecektir.

 

¶¶ böylece Mesih’e ait kulların bedenleri mezarlarında dinlenirler:

İşaya 57: 2 Doğru kişi esenliğe kavuşur,

Doğru yolda yürümüş olan mezarında rahat uyur.

 

[nakarat/topluluk: Halleluya, halleluya, halleluya]

 

¶¶ Artık hem onlara hem de yeryüzünde yaşayan bizlere diriliş gününü yani Mesih’in ikinci gelişini beklemek kalır –canlarımız, Mesih’le birleşmiş olarak, ölümümüzde hemen yüceliğe kavuşmuş olmasına rağmen, yeni bedenlerimizi almak üzere beklemek kalır:

Eyüp 19: 26 Derim (tenim) yok olduktan sonra,

Yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim.

27 O'nu kendim göreceğim,

Kendi gözlerimle, başkası değil.

Yüreğim bayılıyor bağrımda!

 

[nakarat/topluluk: Halleluya, halleluya, halleluya]

 

¶¶ yaşadığımız tüm güzelliklere rağmen; günah, acı, gözyaşı ve ölümle lekelenmiş bu yaşamda Mesih’e ait kullar olarak, bazen fark etmesek de bu yaşamda tecrübe ettiğimiz şey sonsuzluğa hazırlanmaktır:

II.Korintliler 3: 18 Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.

 

[nakarat/topluluk: Halleluya, halleluya, halleluya]

 

¶¶ böylece ölümden hemen sonra Mesih ile olan diri paydaşlığımız son diriliş ve yargı gününde tam bir yetkinliğe kavuşacaktır:

I.Selanikliler 4: 17 Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız.

 

[nakarat/topluluk: Halleluya, halleluya, halleluya]

 

¶¶ ve son diriliş ve yargı gününde çürüyen bedenlerimiz yerine, Mesih’te yüceliğe kavuşmuş olarak yenilenmiş bedenler alacağız.

I.Korintliler 15: 42 Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkûm olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir.

43 Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir.

15: 44 Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi, ruhsal beden de vardır.

 

[nakarat/topluluk: Halleluya, halleluya, halleluya]

 

¶¶ yargıç İsa Mesih aynı zamanda kilisenin savunucusu olduğundan, o son diriliş ve yargı gününde kilisenin suçsuzluğu açıkça ilan edilecek ve kilisenin düşmanlarına kalan şey ise sonsuz utanç ve sonsuz azap olacaktır:

Matta 10: 28 Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun.

10: 32 "İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Babam'ın önünde açıkça kabul edeceğim.

25: 23 "Efendisi ona, 'Aferin, iyi ve güvenilir köle!' dedi. 'Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!'

Matta 25: 31 "İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak.

32 Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak.

33 Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.

25: 34 "O zaman Kral, sağındaki kişilere, 'Sizler, Babam'ın kutsadıkları,

gelin!' diyecek. 'Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan

egemenliği miras alın!

41 "Sonra solundakilere şöyle diyecek: 'Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis'le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!

 

[nakarat/topluluk: Halleluya, halleluya, halleluya]

 

¶¶ böylece sonsuzlukta kiliseyi bekleyen şey sonsuzluklar boyunca Kutsal Üçlübir Tanrı’da tam bir doluluk ile (Vahiy 7:17; 21:3-4) sevinç, esenlik ve tapınma olacaktır:

I.Selanikliler 4: 16 Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek.

17 Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. 18 İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin.

 

[nakarat/topluluk: Halleluya, halleluya, halleluya]

 

¶¶ her şey Mesih’te tamam olduğunda “insanın varlığının en baş amacı olan Tanrı’yı yüceltmek ve sonsuza dek O’ndan zevk almak” konusunda Tanrı halkı kusursuz yetkinlikle bereketlenecektir

I.Yuhanna 3: 2 Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman O'na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O'nu olduğu gibi göreceğiz.

I.Korintliler 13: 12 Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz, ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır, ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim.

 

[nakarat/topluluk: Halleluya, halleluya, halleluya]

 

¶¶ ve böylece kilise şimdiki geçici dünyada Mesih’in ikinci gelişine kadar kutlamaya devam ettiği şabat günü, yerini bir sonsuz şabat günü dinlenmesine bırakacak; Tanrı halkı Kutsal Üçlübir Tanrı’ya yeni bir ilahi söyleyecektir (Vahiy 5:9).

9 Yeni bir ezgi söylüyorlardı:

"Tomarı almaya,

Mühürlerini açmaya layıksın!

Çünkü boğazlandın

Ve kanınla her oymaktan, her dilden,

Her halktan, her ulustan

İnsanları Tanrı'ya satın aldın.

10 Onları Tanrımız'ın hizmetinde

Bir krallık haline getirdin,

Kâhinler yaptın.

Dünya üzerinde egemenlik sürecekler."

 

İnançsızlığa Karşı Dua[1]:

Mezmur 78:1 Dinle, ey halkım, öğrettiklerimi,

Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.

5 RAB Yakup soyuna koşullar bildirdi,

İsrail'e yasa koydu.

Bunları çocuklarına öğretsinler diye

Atalarımıza buyruk verdi.

7 Tanrı'ya güven duysunlar,

Tanrı'nın yaptıklarını unutmasınlar,

O'nun buyruklarını yerine getirsinler;

8 Ataları gibi inatçı, başkaldırıcı,

Yüreği kararsız,

Tanrı'ya sadakatsiz bir kuşak olmasınlar.

17 Ama onlar çölde Yüceler Yücesi'ne başkaldırarak

Günah işlemeye devam ettiler.

18 Canlarının çektiği yiyeceği isteyerek

İçlerinde Tanrı'yı denediler.

19 "Tanrı çölde sofra kurabilir mi?" diyerek,

Tanrı'ya karşı konuştular.

22 Çünkü Tanrı'ya inanmıyorlardı,

O'nun kurtarıcılığına güvenmiyorlardı.

 

… dua / bereketleme (geride kalanlar için – evlerin bereketlenmesi)

 

Pastorel Dua ve Bereketleme

Babamız ve Tanrımız,

sıkıntılarımızı, acılarımızı,

kaygı ve korkularımızı Sana veriyoruz;

Rabbimiz İsa Mesih’te bizleri bereketle.

Göksel Yeruşalim’e kabul ettiğin kullarından geriye kalan bizlere

sabır ve teselli ver;

acılı ve yaslı olanları teselli edebilsin diye

kilisene Rabbimiz İsa Mesih’in merhametini bağışla

Senin ellerine bıraktığımız sadık kullarının

ailesine (… yakınlarına)

her günü yenileyen lüfunla destek ol; ve bu gün ölmekte olanları bereketle;

bu yaşamda ve sonraki yaşamda

Sana ait olduğumuzu ilan için

canlarımızı ve bedenlerimizi bereketle…

 

(Evlerin Kutsanması)

Göklerdeki Babamız,

Tek Tanrı Sensin,

gerçek merhamet,

gerçek adalet ve gerçek doğruluk sahibi Sensin;

bu evi ve içindeki halkı

tüm sıkıntı ve tehlikelerden koru,

bu yeri ve bizleri bereketle,

bizlerin bugünkü ve yarınki

sıkıntılarını, dertlerini teselli et,

Rab İsa Mesih’te bu yeri aydınlat,

canımıza ve bedenimize şifa ver,

esenliğinle bu yeri doldur ve bizleri yenile,

sevincini merhametini üzerimize gönder;

öfke ve gururdan,

kavgadan ve bencillikten bizleri koru,

çekişme ve ahlaksızlık, düşmanlık ve yalan

yaşadığımız yerlerden uzak olsun diye

bizleri koru,

bütün kötülük güçleri

Kurtarıcı Rab Mesih'in kutsal adından dolayı

evlerimize saldıramasın.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,

bize ve yaşadığımız yere yapılmış

her türlü lanetin gücünü kır,

bereketsizliğin gücünü kaldır,

esenlik ve bereketinle bizleri doldur;

uyurken ve uyanıkken ev halkını kutsal meleklerinle koru;

sığınağımız Rab Tanrı Senin,

duamızı, tövbemizi, dilek ve yakarışlarımızı

göklerden kabul et;

ev halkının her durumda sevgisini sıcak tut,

ailemiz, arkadaşlarımız, komşularımızla birlikte

esenlikli bir yaşam için bizleri bereketle,

kötü niyetleri bizde uzaklaştır,

bizim ilişkimiz olan herkese pak yürekler bağışla,

yüreğimiz, düşüncemiz, işlerimiz ve sözlerimiz

Sana layık olsun diye bizleri bereketle. Amin.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

İLAHİ 65 (veya uygun bir ilahi):

Yüce lütuf sesi tatlı / Suçluyken kurtuldum

Kör gözlerim de açıldı Kayıpken bulundum

Hem beni korkuttu lütfun / Hem korkumu sildi

Sana iman ettiğim gün / Lütfun ne hoş geldi

Çok dert tuzak tehlikeden / Geçtim lütfun ile

Lütfundur beni yönelten / Göksel meskenime

Bin yıl o sönmeyen nurda / Burda bir gün kadar

Rab’bi yüceltmeye hala / Sonsuz yıllar da var

 

Mezmur 84:10 Senin avlularında bir gün,

Başka yerdeki bin günden iyidir;

 

bu günden sonra --- kardeşimizin ailesine ve Tanrı’nın ev halkı olan sizlere yas gününün bittiğini ilan ederek; bizler de zaman gelince bir başkasına bu yas zamanını bırakmak üzere toprağa ve toprağın sahibi olan Baba Tanrımıza dönene kadar, kilise olarak sizleri, Rab’bin huzurundaki sevinç ve bereketleri dolulukla yaşamaya davet ediyoruz;

 

duamız da budur ki, Tanrı size bu gücü versin; Tanrı bize huzurunda yaşayan ve ayrılan bütün sadık kulları gibi tanıklık gücünü her zaman versin.

 

şimdi ve daima Tanrımız RAB’bi yüceltmek;

ve günlerimiz boyunca O’ndan zevk almak için

Tanrı bize lütfetsin ve esenlik versin;

Kutsal Sözü ile bizleri yönlendiren Tanrımız RAB’be

şimdiden sonsuza kadar övgüler olsun [Amin].

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;

başlangıçta olduğu gibi, şimdi daima ve sonsuza dek. Amin.

 

Doksoloji

Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a

Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a!

Bütün dünya da hamdetsin

Her yaratık: “Amin!” desin! Amin!

 

Rabbin Duası

p: Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın.

o/t: Egemenliğin gelsin.

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de

Senin istediğin olsun.

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,

Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Ayartılmamıza izin verme.

Bizi kötü olandan kurtar.

p: Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek senindir! Amin

İlahi: 127

Her yere giderim Rab İsa ile,

Yollarımda tehlike olsa bile.

Ben yalnız yürürsem, mutlu olamam,

Fakat Rab İsa ile ben hiç korkmam.

 

// Her yere, her yere güvenlik ile,

Her yere giderim Rab İsa ile //

 

Her an yanımda yakındır Mesihim,

Dostlarım b’rakırsa, yine O benim.

Bana yol gösterse dert deresinde,

Her yerde var mutluluk İsa ile.

 

Gölgeler etrafımı kaplar iken,

Tam huzur ile uyurum her gün ben.

Tekrar gözümü açmazsam burada,

Uyanırım İsa’nın kucağında.

 

Nihayet bu dünyadan göçtüğümde

Olayım, ya Rab İsa, senin ile!

Layık yap kulunu! Melekler ile

Hamt sunayım sonsuzlarca ismine!

 

-kapanış duası ve bereketleme

… halkına Baba Tanrımız,

Rabbimiz İsa Mesih

yüceliğinden soyundu ve gökleri yarıp

bizleri kurtarmak için benzeyişimizi aldı;

Senin büyük lütufla

insanlığımızı da

Mesih’te kurtulmuş ve yenilenmiş olarak yücelttin;

her göksel bereketle kuşanmış olarak

Sana ayrılmış yaşamlarla

sonraki kuşaklara da bir miras ve tanıklık olsun diye

halkını bereketle.

Kutsal Ruh’un gücü ve tesellisinde

Sana dua ederiz. Amin.

 

Esenlik Dileme / Bereketleme