ANMA AYİNİ ŞERİFİ

 

 

Selamlama / Bereketleme (II.Korintlilier 1:3-4)

 

bu gün her şeye kadir Tanrı’nın huzurunda --- kardeşimizin toprağa verilişinin kırkıncı gününde, her türlü tesellinin kaynağı olan merhametli Baba Tanrı’ya, ölümü yenemiş olan Rabbimiz İsa Mesih’e Kutsal Ruh’un gücü aracılığı ile duas, tapınma ve övgü sunmak için toplanlanmış bulunuyoruz. Öyle ki, Kutsal Ruh’un tesellisi ile canımız bereketlensin ve bizlerde her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilelim.

 

Tanrı’ya bize verdiği yaşam armağanı için şükranlarımızı sunmak, halen nefes alıyorken O’ndaki bereketlere yaklaşmak ve merhumun Mesih’teki yeni hayatını kutlamak, Kutsal vaftiz tacını Tanrı’ya tekrar sunmak için ölenlerin dirilişine tanıklık etmek için buradayız.

 

(isteğe bağlı: ölen kişinin kısa bir özgeçmişi okunabilir)

 

İLAHİ:

Baba Oğul Kutsal Ruh’ta teksin

Allah’ım teksin

yalnız sensin Allah’ım

Yalnız Sensin Hamdederim.

 

Mezmur 90: 1 Ya Rab, barınak oldun bize

Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

3 İnsanı toprağa döndürürsün,

"Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

4 Çünkü senin gözünde bin yıl

Geçmiş bir gün, dün gibi,

Bir gece nöbeti gibidir.

5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün,

Sabah biten ot misali:

6 Sabah filizlenir, büyür,

Akşam solar, kurur.

12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

 Bilgelik kazanalım.

14 Sabah bizi sevginle doyur,

Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

16 Yaptıkların kullarına,

Görkemin onların çocuklarına görünsün.

17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

İLAHİ:

Baba Oğul Kutsal Ruh’ta teksin

Allah’ım teksin

yalnız sensin Allah’ım

Yalnız Sensin Şükrederim.

 

Romalılar 8:18 ... bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez.

24 Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder?

25 Oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz.

28 Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

31 Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir?

32 Öz Oğlu'nu bile esirgemeyip O'nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı?

33 Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır.

34 Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın

sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir.

35 Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı?

37 Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.

38-39 Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir

şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

 

İLAHİ:

Baba Oğul Kutsal Ruh’ta teksin

Allah’ım teksin

yalnız sensin Allah’ım

Yalnız Sensin Tapınırım.

 

I.Korintliler 15:

1 Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız Müjde'yi anımsatmak istiyorum.

2 Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla

kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz.

3-4 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.

 

MERHAMET, MERHAMET, MERHAMET EY ALLAH

 

20 Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir.

21 Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir.

22 Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak.

23 Her biri sırası gelince dirilecek: İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar.

24 Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak.

 

MERHAMET, MERHAMET, MERHAMET EY BABA

 

35 Ama biri çıkıp, «Ölüler nasıl dirilecek? Nasıl bir bedenle gelecekler?» diye sorabilir.

36 Ne akılsızca bir soru! Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki!

40 Göksel bedenler vardır, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır.

41 Güneşin görkemi başka, ayın görkemi başka, yıldızların görkemi başkadır. Görkem bakımından yıldız yıldızdan farklıdır.

42 Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkûm olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir.

43 Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir.

44 Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi, ruhsal beden de vardır.

45 Nitekim şöyle yazılmıştır: «İlk insan Adem yaşayan can oldu.» Son Adem'se yaşam veren ruh oldu.

 

MERHAMET, MERHAMET, MERHAMET EY İSA

 

47 İlk insan yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir.

48 Topraktan olan insan nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel

insan nasılsa, göksel olanlar da öyledir.

49 Bizler topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz.

50 Kardeşler, şunu demek istiyorum, et ve kan Tanrı'nın Egemenliği'ni miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz.

51-52 İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz.

Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz.

53 Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir.

54 Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, «Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!» diye yazılmış olan söz yerine gelecektir.

55 «Ey ölüm, zaferin nerede?

Ey ölüm, dikenin nerede?»

57 Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun!

 

MERHAMET, MERHAMET, MERHAMET KUTSAL RUH

 

İLAHİ (126 veya uygun bir ilahi):

Ey perişan canım, Vazgeç dolaşmaktan!

Bu dünyanın çevresinde Sana yoktur vatan.

İşte, Rab’bin evi! İşte, açık kapı!

Gir, ey canım, bu meskene! Al sonsuz hayatı!

Or’da otur emin, Seni sever Rabbin.

Arzuların’ eder tatmin, Her şey olur senin.

 

(secde ve alçalışa çağrı ayetlerinden biri veya birkaçı okunabilir)

-Kutsal, Kutsal, Kutsaldır Var olmuş, var olan ve var olacak olan

Her şeye yeten Rab Allah (Vahiy 4:8).

 

-Rabbimiz ve Allahımız!

Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.

Çünkü her şeyi sen yarattın;

Hepsi Senin isteğinle yaratılıp var oldu (Vahiy 4:11).

 

-Boğazlanmış Kuzu, gücü zenginliği,bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır (Vahiy 5:12).

 

-Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta oturanın ve Kuzunun olsun! (Vahiy 4:13).

 

- Kurtarış, tahtta oturan Tanrımıza ve Kuzuya özgüdür! (Vahiy 10).

 

-Amin! övgü, yücelik, bilgelik, şükran, saygı, güç, kudret, sonsuzlara dek Tanrımızın olsun! Amin! (Vahiy 7:12)

 

SECDEYE ÇAĞRI: “Ey Allahımız’ın bütün kulları!

Küçük büyük O’ndan korkan hepiniz O’nu övün!” (Vahiy 19:5)

 

SECDE VE ALÇALIŞ

KUTSALSIN, KUTSALSIN, KUTSALSIN!

EY GÜÇLÜ RAB ALLAH

-Haleluya! Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

YER VE GÖK SANA VERİLEN HAMTLARLA DOLUDUR.

-Haleluya! Babaya, …

RABBİN ADINA GELENE VE YENİDEN GELECEK

OLANA EN YÜCELERDE HAMTLAR OLSUN

-Haleluya! Babaya, …

 

KUTSALSIN EY ALLAH

KUTSALSIN EY GÜÇLÜ

KUTSALSIN EY ÖLMEYEN

BİZİM İÇİN HAÇA GERİLEN

BİZE MERHAMET EYLE

 

her şeye Gücü yeten Rab Tanrı

Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir.

Ey ulusların kralı, Senin yolların doğru ve adildir.

Ya Rab, senden kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çükü kutsal olan yalnız Sensin Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin açıkça görüldü (Vahiy 15:3-4).

 

-her şeye Gücü Yeten Rab Allah,

Yargıların doğru ve adildir. (Vahiy 16:7)

 

Kutsal Tanrı, kutsal ve güçlü, kutsal ölümsüz,

Bizim için haçlandın bağışla bizi.

 

MEZMUR 23:1 RAB çobanımdır,

Eksiğim olmaz.

2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,

Sakin suların kıyısına götürür.

3 İçimi tazeler,  Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.

4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, Kötülükten korkmam.

Çünkü sen benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana.

5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,

Başıma yağ sürersin,

Kâsem taşıyor.

6 Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni,

Hep RAB'bin evinde oturacağım.

 

İLAHİ (veya uygun bir ilahi):

Neler verebiliriz Ey Yaratıcımız

Ancak sana boşluğu sunabiliriz.

//Hayatındadır hayatımız

Varlığındadır Varlığımız//

Emellerimizi birlikte sunalım

Hepimiz bir olalım O’nunla kardeşler

//Hayatındadır hayatımız

Varlığındadır Varlığımız//

 

İMAN AÇIKLAMASI

 

ALLAH HALKI ŞÖYLE DESİN: AMİN, AMİN, AMİN;

YER GÖK BU SESLE İNLESİN: AMİN, AMİN, AMİN;

 

Tövbe ve İtiraf

her şeye kadir Tanrımız,

Kurtarıcı Mesih mezardan dirildi,

Günahın ve ölümün gücü kırıldı;

İtiraf ederiz ki,

Şüphe ve korkunun bizleri esir almasına izin verdik

Muhtaç olanlara ilgimizi esirgedik,

Yaslı ve sıkıntılı olanları teselli etmedik,

Ezilenlerin feryatlarına kulak tıkadık,

Esenliği koruyamadık,

Zayıfı küçümsedik,

Yarattığın yeryüzünü kötü kullandık.

Merhametin Tanrısı olan Sana dua ederiz:

Bizleri affet,

Sonsuz gücüne güvenmemiz için bize yardım et

Bizleri yenile ve yaşamlarımızı bütün yollarda değiştir,

Bol yaşamın sevincini bilelim ve ilan edelim diye

Dirilmiş Rab Mesih’te halkına merhamet eyle.

Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz. Amin. 

 

İnançsızlığa Karşı Dua:

Mezmur 78:1 Dinle, ey halkım, öğrettiklerimi,

Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.

5 RAB Yakup soyuna koşullar bildirdi,

İsrail'e yasa koydu.

Bunları çocuklarına öğretsinler diye

Atalarımıza buyruk verdi.

7 Tanrı'ya güven duysunlar,

Tanrı'nın yaptıklarını unutmasınlar,

O'nun buyruklarını yerine getirsinler;

8 Ataları gibi inatçı, başkaldırıcı,

Yüreği kararsız,

Tanrı'ya sadakatsiz bir kuşak olmasınlar.

17 Ama onlar çölde Yüceler Yücesi'ne başkaldırarak

Günah işlemeye devam ettiler.

18 Canlarının çektiği yiyeceği isteyerek

İçlerinde Tanrı'yı denediler.

19 "Tanrı çölde sofra kurabilir mi?" diyerek,

Tanrı'ya karşı konuştular.

22 Çünkü Tanrı'ya inanmıyorlardı,

O'nun kurtarıcılığına güvenmiyorlardı.

 

Mezmur 84:10 Senin avlularında bir gün,

Başka yerdeki bin günden iyidir;

 

bu günden sonra --- kardeşimizin ailesine ve Tanrı’nın ev halkı olan sizlere yas gününün bittiğini ilan ederek; bizler de zaman gelince bir başkasına bu yas zamanını bırakmak üzere toprağa ve toprağın sahibi olan Baba Tanrımıza dönene kadar, kilise olarak sizleri, Rab’bin huzurundaki sevinç ve bereketleri dolulukla yaşamaya davet ediyoruz;

 

duamız da budur ki, Tanrı size bu gücü versin; Tanrı bize huzurunda yaşayan ve ayrılan bütün sadık kulları gibi tanıklık gücünü her zaman versin.

 

şimdi ve daima Tanrımız RAB’bi yüceltmek;

ve günlerimiz boyunca O’ndan zevk almak için

Tanrı bize lütfetsin ve esenlik versin;

Kutsal Sözü ile bizleri yönlendiren Tanrımız RAB’be

şimdiden sonsuza kadar övgüler olsun [Amin].

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;

başlangıçta olduğu gibi, şimdi daima ve sonsuza dek. Amin.

 

Romalılar 8:1 Bu nedenle, Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkûmiyet yoktur. 2 Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. 3 Doğal insan benliğinden ötürü güçsüz olan Kutsal Yasa'nın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz Oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah için kurban olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. 4 Öyle ki, Yasa'nın gereği, doğal benliğe göre değil, Ruh'a göre yaşayan bizlerde yerine gelsin.

31 Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yana ise, kim bize karşı olabilir? 32 Öz Oğlunu bile esirgemeyen, O'nu hepimizin uğruna ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı? 33 Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. 34 Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. 35 Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? 36 Yazılmış olduğu gibi:«Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz,kasaplık koyunlar sayılmışız.» 37 Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. 8:38-39 Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

 

Doksoloji

Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a

Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a!

Bütün dünya da hamdetsin

Her yaratık: “Amin!” desin! Amin!

 

Karşılıklı Övgü-Şükran

Mesih Rabbimiz,

dirilişinle gök ve yer sevinir

ölümü ve günahı kaldırdın.

Halleluya…

 

Kutsal Müjde’ne

ölüm ve ölüler diyarının kapısı direnemez

dirilişinle ölümü ve günahı yendin.

Halleluya…

 

dirilişinle bizleri

günaha kölelikten kurtardın

ölümden yaşama getirdin.

Halleluya…

 

dirilişinle dünyayı şaşırttın

inananları sevindirdin

kilisen Seni över.

Halleluya…

 

dirilişinle kiliseni tanıklığa çağırdın

kurtuluş Müjdesi yerin bütün uçlarında yayılır.

Halleluya.

 

Tanrımız RAB,

bizleri günaha karşı zaferli kıl,

Sonsuz yaşam yolunda bize önderlik et,

Hizmetinde bizi sevinçle doldur,

Yeni yaşam sevinciyle yaşamlarımızı yönet. Amin.

 

Merhametli Tanrımız,

Mesih diridir, Mesih yaşıyor

Ve bizlere yaşamın Rabbi oldu.

Mesih’te ölümden dirildik,

Bizlerde yaşam armağanını yenile.

Dirilmiş Mesih’in yaşamını paylaşalım diye

Aklımızı ve yüreğimizi yenile.

Bağışladığın yeni yaşamda büyümek için

Halkına yardımını gönder.

Kutsal Ruh ve tek Tanrı’nın birliğinde

Şimdi ve daima hüküm süren

Rabbimiz İsa Mesih adıyla… Amin.

 

Boğazlanmış Kuzu

Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,

Saygıyı, yüceliği, övgüyü  

Almaya layıktır.

Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek

Tahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun! …

 

Rabbimiz ve Tanrımız!

Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.

Çünkü her şeyi sen yarattın;

Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. …

 

RAB’BİN DUASI

Ey Göklerdeki Babamız

Adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

Senin isteğin olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sende bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme

Kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek Senindir. Amin.

 

Esenlik Dileme / Bereketleme