KİLİSE TAKVİMİ

&

Hristiyan İbadeti

 

Ondalık ve Sunular

 

I.Korintliler 9:13 Tapınakta çalışanların tapınaktan beslendiklerini, sunakta görevli olanların da sunakta adanan adaklardan pay aldıklarını bilmez misiniz? 14 Bunun gibi, Müjde'yi yayanların da geçimlerini Müjde'den sağlamasını Rab buyurdu.

 

Ondalık ve sunuların önemini öğretmek öncelikle önderlerin görevidir. Ondalık ve sunuları önemseyerek ibadete katılmak da Hristiyan kişinin sorumluluğudur. Ondalık ve sunuların vaazdan önce toplanması uygundur. Çünkü vaazın içeriğine veya kişide uyandırdığı duygulara bağlı olarak kişi daha sonra üzüntü duyabileceği bir miktarı bağışlamış olabilir. Ancak Ondalık ve Sunular duygulara bağlı olarak değişen şeyler olmaktan öte ciddi bir ibadet anlayışı içinde kişilerin yaşam düzeylerine göre zaten belirlenmiş olan bir miktarlar olmalıdırlar. Bunun böyle olması gerektiğinin yanında, önderler kiliseye ondalık ve sunuları getirmenin aslında sevincin bir ifadesi olduğunu da öğretmelidir. Hristiyanlar sevinç ve şükranlarını ondalık ve sunular ile ifade ederler.

 

Hristiyan kişi kendi evinin, elektrik, su, telefon v.s. gibi zorunlu ve düzenli masrafları ve ihtiyaçlarını aylık olarak planlayıp bunları sosyal yaşamının düzenli devamı için gözetiyorsa, Tanrı’nın halkının toplandığı [ve bizim de ait olduğumuz] dua ve tapınma evinin de ihtiyaçlarını gözetmek cemaat olmanın sorumluluğudur. Kutsal Kitap’ın maddi ibadet biçimine verdiği ad ondalıktır. Ondalık; dua ve ibadet hayatımızı maddi bir şekilde ifade ettiğimiz bir ibadet biçimidir. Bunun anlamı şudur: “Hayatımdan bu kadar parayı Tanrı’nın evi için ayırıyorum, kazancımın onda birini Tanrı’nın yüceliğine adıyorum; bu miktar olmadan da Kurtarıcım olarak ilan ettiğim Tanrı’nın beni bereketleriyle ve sağlayışı ile koruyacağına ve yaşamımı muhafaza edeceğine inanıyorum, kazancımın bu kısmını Tanrı’nın görkemine kaldırıyorum...”.

 

Kilise önderleri para (ondalık ve sunu) hakkında konuşmaktan çekinmemeli ve Kutsal Kitap’ın ondalık ve sunu hakkındaki öğretisini cemaate iyi bir şekilde öğretmek kilise önderlerinin sorumluluğudur. Yoksa Kelami Hristiyanlığı ve Kelami bir İbadeti eksik öğretmiş olurlar.

 

ÖRNEK: Ondalık ve Sunular

(Mezmur 20)

Yakup'un Tanrısı olan RABbimiz

huzuruna getirdiğimiz ondalık ve sunularla

kutsal adınla bizleri koruduğunu,

halkına merhametli elinde yardım ettiğini sevinçle ilan ederiz.

Sana yürekten sunulan bu takdimeleri yüce tasarının gerçekleşmesi için kullan.

Bu takdimelerle birlikte halkının yaşamlarını da

senin koruma ve kutsama teslim ederiz.

Öyle ki, bu yaşamda ve sonraki hayatta sahibimizin Sen olduğun bilinsin, öyle ki, ruhani tapınışımızla birlikte ellerimizin emekleri de

Senin sonsuz sağlayışına sevinçli birer şükran sunusu olsunlar... Amin.